Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  Evliyalar Ansiklopedisi
 

EVLİYALAR
ANSİKLOPEDİSİ

Abdülaziz Dehlevi hazretleri buyuruyor ki:
Cenab-ı Hakkın rızasına kavuşmak, şeytanın aldatmasından kurtulmak için, silsile itibariyle hocaları Resulullah efendimize dayanan bir evliyayı sevmek, onun tarafından sevilmek gerekir. Hadis-i şerifte, (Evliyanın kalbi nazargah-i ilahidir. Böyle bir kalbde bulunana Hak teâlâ rahmet eder) buyuruluyor. Böyle bir kalbe girdikten sonra, maksadına kavuşmadan ölen kimse, kurtuluşa ermiş demektir. Çünkü Kur'an-ı kerimde mealen, (Allah ve Resulüne hicret etmek üzere evinden ayrılıp yolda iken ölen, maksadına varmış gibi mükafatlandırılır) buyuruluyor. (İmad-ül-İslam
)

A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - İ - K - L - M - N - O - Ö - P - R

S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z 

EVLİYÂLARIN KABİRLERİNİN BULUNDUĞU YERLER

 

· ABAPÛŞ-İ VELÎ

· ABBÂDÎ

· ABBÂS BİN HAMZA EN-NİŞÂBÛRÎ

· ABBAS MEHDİ

· ABDİL DEDE

· ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ

· ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ (OSMAN) EL-YUNEYNÎ

· ABDULLAH BİN ABDÜLGANÎ EL-MAKDİSÎ

· ABDULLAH EL-ACEMÎ

· ABDULLAH BİN AVN

· ABDULLAH AYDERÛSÎ

· ABDULLAH-I BOSNEVÎ

· ABDULLAH-I DEHLEVÎ

· ABDULLAH BİN DÎNAR

· ABDULLAH BİN EBÛ BEKR EL-AYDERÛS

· ABDULLAH BİN EBÛ HUZEYL EL-ANEZÎ

· ABDULLAH EFENDİ

· ABDULLAH EFENDİ (Himmetzâde)

· ABDULLAH-I ENSÂRÎ

· ABDULLAH FAHRİ BABA

· ABDULLAH BİN GÂLİB

· ABDULLAH-I GÜRCİSTÂNÎ

· ABDULLAH BİN HABİB SÜLEMÎ

· ABDULLAH HADDÂDÎ

· ABDULLAH HARRÂZ

· ABDULLAH HASÎB YARDIMCI

· ABDULLAH HAYDERÎ

· ABDULLAH BİN HÂZIR

· ABDULLAH HERÂTÎ

· ABDULLAH BİN HIDIR EZ-ZAĞBÎ

· ABDULLAH BİN HUBEYK

· ABDULLAH-I İLÂHÎ

· ABDULLAH İMÂMÎ İSFEHÂNÎ

· ABDULLAH-I İSFEHÂNÎ (Kutbüddîn-i İsfehbezî)

· ABDULLAH EL-KASSÂR

· ABDULLAH KAŞGARİ

· ABDULLAH MEKKÎ ERZİNCÂNÎ

· ABDULLAH BİN MENÂZİL

· ABDULLAH MENÛFÎ

· ABDULLAH BİN MUHAMMED BİN ABDURRAHMÂN

· ABDULLAH BİN MUHAMMED BÂKİ-BİLLAH

· ABDULLAH BİN MUHAMMED EL-HADRAMÎ

· ABDULLAH BİN MUHAMMED MÜRTEİŞ

· ABDULLAH BİN MUHAMMED RÂSİBÎ

· ABDULLAH BİN MUHAMMED RÂZÎ

· ABDULLAH BİN MUHAYRIZ

· ABDULLAH BİN MÜBÂREK

· ABDULLAH-I ŞEMDÎNÎ

· ABDULLAH-I ŞÜTTÂRÎ

· ABDULLAH TERCÜMÂN

· ABDULLAH İBNİ VEHB

· ABDULLAH YÂFİÎ

· ABDULLAH-I YEMENÎ

· ABDULLAH BİN ZEYD

· ABDURRAHMÂN BİN AHMED (AbdurrahmânZâz)

· ABDURRAHMÂN BİN ALİ SEKKÂF

· ABDURRAHMÂN ARVÂSÎ

· ABDURRAHMÂN BABA

· ABDURRAHMÂN BECELÎ

· ABDURRAHMÂN BUCEYREMÎ

· ABDURRAHMÂN EFENDİ (Zileli)

· ABDURRAHMÂN EFENDİ

· ABDURRAHMÂN GÂZİ

· ABDURRAHMÂN-I HARPÛTÎ

· ABDURRAHMÂN MAĞRİBÎ

· ABDURRAHMÂN BİN MEHDÎ

· ABDURRAHMÂN BİN MUHAMMED

· ABDURRAHMÂN BİN MUHAMMED EL-KAYRAVÂNÎ

· ABDURRAHMÂN BİN MUHAMMED ES-SEKKÂF

· ABDURRAHMÂN NESÎB EFENDİ

· ABDURRAHMÂN SÂMİ NİYÂZİ

· ABDURRAHMÂN SULTAN

· ABDURRAHMÂN TAFSÛNCÎ

· ABDURRAHMÂN TÂGÎ (Tâhî)

· ABDURRAHMÂN BİN YÛSUF RÛMÎ

· ABDÜLA'LÂ KUREŞÎ

· ABDÜLAZÎZ BEKKİNE

· ABDÜLAZÎZ DEBBAĞ

· ABDÜLAZÎZ DEHLEVÎ

· ABDÜLAZÎZ DÎRÎNÎ

· ABDÜLAZÎZ BİN EBÛ REVVÂD

· ABDÜLBÂKİ EFENDİ

· ABDÜLEHAD

· ABDÜLEHAD NÛRÎ

· ABDÜLEHAD SERHENDÎ

· ABDÜLFETTÂH-I BAĞDÂDÎ AKRÎ

· ABDÜLFETTÂH-I VELÎ

· ABDÜLGAFÛR DEDE (Seyyid)

· ABDÜLGAFÛR HÂLİDÎ MÜŞÂHİDÎ

· ABDÜLGANÎ EFENDİ

· ABDÜLGANÎ NABLÜSÎ

· ABDÜLHÂDİ BEDEVÂNÎ

· ABDÜLHAK-I DEHLEVÎ

· ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ

· ABDÜLHAKÎM HÜSEYNÎ

· ABDÜLHAKÎM-İ SİYALKÛTÎ

· ABDÜLHÂLIK GONCDÜVÂNÎ

· ABDÜLHAMÎD BİN NECÎB NÛBÂNÎ

· ABDÜLHAMÎD ŞİRVÂNÎ

· ABDÜLHAY

· ABDÜLHAY CELVETÎ

· ABDÜLHAY EFENDİ (Öztoprak)

· ABDÜLKÂDİR BERZENCÎ HAYDERÎ

· ABDÜLKÂDİR CEZÂYİRÎ

· ABDÜLKÂDİR DEŞTÛTÎ

· ABDÜLKÂDİR DÜCÂNÎ

· ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ

· ABDÜLKÂDİR SIDDÎKÎ

· ABDÜLKÂHİR SÜHREVERDÎ

· ABDÜLKEBÎR EVLİYÂ

· ABDÜLKERÎM CÎLÎ

 

· ABDÜLKERÎM EFENDİ

· ABDÜLKERÎM KÂDİRÎ

· ABDÜLKUDDÛS

· ABDÜLLATÎF CÂMÎ

· ABDÜLLATÎF EFENDİ (Pamuk Kâdı)

· ABDÜLLATÎF KUDSÎ

· ABDÜLMECÎD EFENDİ

· ABDÜLMECÎD ŞİRVÂNÎ

· ABDÜLMELİK ET-TABERÎ

· ABDÜLMUGÎS BİN ZÜHEYR

· ABDÜLMU'TÎ EFENDİ

· ABDÜLULÂ

· ABDÜLVÂHİD-İ LÂHORÎ

· ABDÜLVÂHİD BİN MUHAMMED

· ABDÜLVÂHİD BİN ZEYD

· ABDÜLVEHHÂB BUHÂRÎ

· ABDÜLVEHHÂB GÂZİ

· ABDÜLVEHHÂB BİN İBRÂHİM

· ABDÜLVEHHÂB-I MISRÎ

· ABDÜLVEHHÂB MÜTTEKÎ

· ABDÜLVEHHÂB-I ŞA'RÂNÎ

· ABDÜRRAHÎM ARVÂSÎ

· ABDÜRRAHÎM İSTAHRÎ

· ABDÜRRAHÎM-İ MERZİFONÎ

· ABDÜRRAHÎM TIRSÎ

· ABDÜRREŞÎD SÂHİB FÂRÛKÎ

· ABDÜRREZZÂK ALİ EFENDİ

· ABDÜRREZZÂK DEDE

· ABDÜSSELÂM BİN MEŞÎŞ HASENÎ

· ACEPŞİR EFENDİ

· AÇIKBAŞ MAHMÛD EFENDİ

· ÂDEM-İ BENNÛRÎ

· ADİYY BİN MÜSÂFİR

· AHISKALI ABDULLAH EFENDİ

· AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ

· AHÎ BAYRAM

· AHÎ EVRAN

· AHÎ SİNAN

· AHÎ SİRÂC

· AHÎ ŞORBA

· AHMED BİN ABDURRAHMÂN ES-SEKKÂF

· AHMED ABDÜLHAK RADULEVÎ

· AHMED EL-ALESÎ

· AHMED BİN ALEVÎ

· AHMED AMİŞ EFENDİ

· AHMED BİN ÂSIM ANTÂKÎ

· AHMED BÂBÂ TENBEKTÎ

· AHMED-İ BEDEVÎ

· AHMED BEHLÜL

· AHMED BERKÎ

· AHMED BÎCÂN

· AHMED CÂHİDÎ EFENDİ

· AHMED CÜZEYRÎ (Cezerî)

· AHMED DEDE

· AHMED DEDE (Başmakçılı)

· AHMED DERDÎRÎ

· AHMED DİYOBENDÎ

· AHMED BİN EBÛ BEKR

· AHMED BİN EBÛ BEKR AYDERÛSÎ

· AHMED BİN EBÜ'L-HAVÂRÎ

· AHMED BİN EBÜ'L-HAYR EŞ-ŞEMÂHÎ

· AHMED BİN EBÛ VERD

· AHMED EFLÂKÎ

· AHMED EĞRİBOZÎ

· AHMED FEYZÎ EFENDİ

· AHMED GAZÂLÎ

· AHMED BİN HADRAVEYH

· AHMED HAMMÂMÎ

· AHMED BİN HANBEL

· AHMED HÂNÎ (Bkz. Hânî Baba)

· AHMED BİN HARB

· AHMED HAZNEVÎ

· AHMED HİLMİ EFENDİ

· AHMED HULÛSİ EFENDİ

· AHMED BİN HÜSEYİN AYDERÛSÎ

· AHMED BİN İBRÂHİM MESÛHÎ

· AHMED BİN İBRÂHİM EL-VÂSITÎ

· AHMED BİN İDRÎS

· AHMED BİN İSHAK

· AHMED İZZET EFENDİ

· AHMED KÂBİLÎ

· AHMED KÂDİRÎ

· AHMED KÂRAZÎ DİYÂRIBEKRÎ

· AHMED İBNİ KEMÂL

· AHMED KİHTÛ

· AHMED KUDDÛSÎ

· AHMED KUSEYRÎ

· AHMED MEKKÎ EFENDİ

· AHMED BİN MESRÛK

· AHMED BİN MEVDÛD ÇEŞTÎ

· AHMED BİN MUHAMMED

· AHMED BİN MUHAMMED HÂNÎ EL-ESREM

· AHMED BİN MÛSÂ EL-ACÎL

· AHMED MÜRŞİDÎ EFENDİ

· AHMED NAHLÂVÎ

· AHMED NÂMIKÎ CÂMÎ

· AHMED NECİBÎ

· AHMED NÛBÂNÎ

· AHMED BİN OSMAN ŞERNÛBÎ

· AHMED BİN ÖMER ZEYLA'Î

· AHMED RAÛFÎ

· AHMED RIFÂÎ

· AHMED SAÎD-İ FÂRÛKÎ

· AHMED SÂRBÂN

· AHMED SATÎHA

· AHMED SAYYÂD

· AHMED BİN SELMÂN EN-NECCÂD

· AHMED ES-SENÛSÎ

· AHMED SİYÂHÎ

· AHMED BİN SÜLEYMAN ERVÂDÎ

· AHMED ŞEMSEDDÎN MARMARAVÎ

· AHMED ŞEYBÂNÎ

· AHMED ŞÎRÂNÎ

· AHMED-İ TİCÂNÎ

· AHMED BİN ÜSTÂZÜ'L-A'ZAM

· AHMED BİN YAHYÂ EL-CELÂ

· AHMED YEKDEST CÜRYÂNÎ

· AHMED YESEVÎ

· AHMED EZ-ZÂHİD

· AHMED-İ ZERRÛK

· AHMED BİN ZEYD

· AHMED ZİYÂÜDDÎN EFENDİ

· AHMED ZİYÂEDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ

· AHMEDULLAH

· AHMEDÜ BAMBA

· AHNEF EL-HEMEDÂNÎ

· AHNEF BİN KAYS

· ÂİŞE BİNTİ CÂFER-İ SÂDIK

· AKBIYIK SULTAN

· AKŞEMSEDDÎN

· AKYAZILI SULTAN

· ALÂ BİN ZİYÂD

· ALÂEDDÎN ÂBİZÎ

 

 

 

· ALÂEDDÎN ALİ ERDEBİLÎ

· ALÂEDDÎN ALİ ESVED KARAHİSÂRÎ (Kara Hoca)

· ALÂEDDÎN ALİ FENÂRÎ (Alâeddîn Ali bin Yûsuf)

· ALÂEDDÎN ARABÎ EFENDİ

· ALÂEDDÎN-İ ATTÂR

· ALÂEDDÎN GONCDÜVÂNÎ

· ALÂEDDÎN BİN ESAD LÂHORÎ

· ALÂEDDÎN HALVETÎ

· ALÂEDDÎN HAREZMÎ

· ALÂEDDÎN KONEVÎ

· ALÂEDDÎN-İ SÂBİR

· ALÂEDDÎN UŞÂKÎ

· ALÂÜDDEVLE SEMNÂNÎ

· ALEVÎ BİN ABDULLAH

· ALEVÎ BİN ALİ

· ALEVÎ BİN MUHAMMED

· ALEVÎ BİN MUHAMMED SÂHİB-ÜD-DEVÎLE

· ALEVÎ BİN ÜSTÂZ-ÜL-A'ZAM

· ALİ BİN ABDULLAH BİN ABBÂS

· ALİ BİN ALEVÎ BİN MUHAMMED

· ALİ BEHÇET EFENDİ

· ALİ BEKKÂ

· ALİ BİN BENDÂR SAYRAFÎ

· ALİ DEDE BOSNEVÎ

· ALİ BİN EBÛ BEKR EL-İDRÎSÎ

· ALİ EFENDİ

· ALİ EFENDİ (Midillili)

· ALİ BİN EMRULLAH

· ALİ FERÂHÎ

· ALİ BİN FUDAYL

· ALİ GÂLİB VASFÎ EFENDİ

· ALİ GAV SULTAN

· ALİ HÂDÎ (Nakî)

· ALİ HÂFIZ

· ALİ BİN HAMZA EL-İSFEHÂNÎ

· ALİ EL-HARÎRÎ

· ALİ HAVÂS BERLİSÎ

· ALİ BİN HEYTÎ

· ALİ İSFEHÂNÎ

· ALİ KAZVÂNÎ (Kîzvânî)

· ALİ MAHALLÎ

· ALİ EL-MASÎSÎ

· ALİ BİN MEYMÛN MAĞRİBÎ

· ALİ BİN MUHAMMED

· ALİ BİN MUHAMMED BİN BEŞŞÂR

· ALİ BİN MÛSÂ FEŞLİ

· ALİ BİN MUSTAFA ÖMERÎ

· ALİ BİN MUVAFFAK

· ALİ MÜTTEKÎ EL-HİNDÎ

· ALİ MÜZEYYEN

· ALİ NÂTİKÎ

· ALİ NEBTÎTÎ

· ALİ OSMAN EFENDİ

· ALİ RÂMİTENÎ

· ALİ RIZÂ

· ALİ RIZÂ ACARA

· ALİ SEMERKANDÎ

· ALİ SEPTÎ

· ALİ SİNCÂRÎ

· ALİ ŞEVNÎ

· ALİ BİN ŞİHÂB

· ALİ BİN YAHYÂ GEYLÂNÎ

· ALİ YEŞRÛTÎ

· ALİHAN BABA

· ALKAME BİN KAYS

· ALVÂN HAMEVÎ

· ALVARLI MUHAMMED LÜTFİ (Efe)

· AMASYALI SEYDÎ HALÎFE

· A'MEŞ (Süleymân bin Mihrân)

· ÂMİNE-İ REMLİYYE

· ÂMİR BİN ABDULLAH

· ÂMİR BİN ABDULLAH ANBERÎ

· AMMÂR-I YÂSER

· AMR BİN DÎNÂR

· AMR BİN KAYS EL-MÜLÂÎ

· AMR BİN MEYMÛN EVDÎ

· AMR BİN MÜRRE

· AMR BİN OSMAN MEKKÎ

· AMR BİN ŞURAHBİL

· AMR BİN UTBE

· ANKARAVÎ İSMÂİL RUSÛHÎ

· ANKUZU BABA

· ARAB BABA

· ARAB DEDE

· ARAB DEDE

· ARABÎ FEŞTÂLÎ EL-MAĞRİBÎ

· ARABGİRLİ ÖMER BABA

· ÂRİF-İ DİKGERÂNÎ

· ÂRİF-İ RİVEGERÎ

· ARPACI DEDE

· ASLAN BABA

· ASLAN DEDE (Meczûb)

· AŞÇI YAHYÂ BABA

· ÂŞIK EFENDİ

· ÂŞIK PAŞA

· ÂŞIKLI SULTAN

· ATÂ BİN EBÛ REBÂH

· ATÂ EFENDİ

· ATÂ EL-EZRAK

· ATÂ BİN MEYSERE EL-HORASÂNÎ

· ATÂ SÜLEYMÎ

· ATÂ BİN YESÂR

· ATÂULLAH (ATÂÎ AHMED) EFENDİ

· ATEŞBÂZ VELÎ

· ATPAZARLI OSMAN FADLI EFENDİ (KUTUP OSMAN)

· AVDAN BABA

· AVN BİN ABDULLAH

· AYDERÛSÎ

· AYDERÛSÎ (Abdullah bin Abdullah)

· AYDERÛSÎ (Abdurrahmân bin Mustafa)

· AYDERÛSÎ (Abdülkâdir bin Şeyh)

· AYDERÛSÎ (Ebû Muhammed)

· AYDERÛSÎ (Muhammed bin Abdullah)

· AYDERÛSÎ (Şeyh bin Abdullah)

· AYDÎ BABA

· AYNÎ DEDE

· AYN-ÜL-KUDÂT HEMEDÂNÎ

· AYNÜZZEMÂN CEMÂLEDDÎN-İ GEYLÂNÎ

· AYSÂVÎ (Ahmed bin Yûnus ed-Dımeşkî)

· AZERÎ HAMZA BİN ALİ

· AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ

· AZİZ NESEFÎ

· AZZÂZ BİN MÜSTEVDÎ EL-BETÂİHÎ

 
  Bugün 351884 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=