Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  Adigece cerkezce 3
 
SEVGİ, ARKADAŞLIK, KARDEŞLİK
ШIУЛЪЭГЪУНЫГЪЭ, НЫБДЖЭГЪУНЫГЪЭ, ЗЭКЪОШНЫГЪЭ
Ş'ÜLHEĞUNIĞE, NIBCEĞUĞE, ZEKHOŞNIĞE
Kim(-dir acaba) senin arkadaşın?
Хэта о уиныбджэгъур?
Xeta wo wuinıbceğur?
Benim küçüklüğümden başlayarak arkadaşım
СицIыкIугъом щегъэжьагъэу синыбджэгъу
Sits'ık'uğom şéğejağewu sinıbceğu
Setenay ve ben küçüklüğümüzden beri (bu tarafa) arkadaşız, kız arkadaşlarız
Сэтэнайрэ сэрырэ тицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу тызэныбджэгъу, тызэпшъэшъэгъу
Setenayre serıre tits'ık'uğom khışéğejağewu tızenıbceğu, tızepşşeşşeğu
Abrek ve Kazbek küçüklüğümüzden beri (bu tarafa) arkadaşlarım, taydaşlarız
Абрэкрэ Къазьэкрэ тицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу синыбджэгъух, тызэшъаогъух
Abrekre Kazbekre tits'ık'uğom khışéğejağewu sinıbceğux, tızeşşawoğux
Benim çok arkadaşım var
Сэ ныбджэгъу бэ сиI
Se nıbceğu be si'
Ben seni (sizi) arkadaş (kendime) yapmak istiyorum
Сэ ныбджэгъу усшIы (шъусшIы) сишIоигъу
Se nıbceğu wusş'ı (şüsş'ı) siş'öyiğu
Birileriyle kardeşsen güçlüsün!
Узэкъошмэ улъэш!
Wuzekhoşme wulheş!
Kardeşlik-arkadaşlık olmasa dünyada varolmak elinden gelmez
Зэкъошныгъэ-ныбджэгъуныгъэ щымыIэмэ дунаим утетын плъэкIыщтэп
Zekhoşnığe-nıbceğunığe şımı'eme dunayim wutétın plheç'ıştep
Kardeşlik yaşantımızı (hayatımızı) güzelleştiriyor
Зэкъошныгъэм тищыIакIэ къегъэдахэ
Zekhoşnığem tişı'aç'e khéğedaxe
Hepsinden daha fazla sevdiğin biri yok mu içlerinde?
ЗэкIэмэ анахьэу шIу плъэгъурэ горэ ахэтба?
Zeç'eme anahawu ş'ü plheğure gore axetba?
En (içlerinde) iyi arkadaş olarak sahip olduğumun ismi ...
Анахь ныбджэгъу дэгъоу сэ сиIэм ыцIэр ...
Anah nıbceğu değowu se si'em yıts'e ...
Var, olmaz olur mu?
Ахэт, ахэмыты хъуна?
Axet, axemıtı xhuna?
Peki kim o?
Адэ хэт ар?
Ade xet ar?
Sen(sin), seni çok seviyorum
Оры, о лъэшэу шIу усэлъэгъу
Worı, wo lheşewu ş'ü wuselheğu
Senden çok hoşlanıyorum
Сэ лъэшэу сыгу урехьы
Se lheşewu sıgu wuréhı
Gülüşün benim hoşuma gidiyor
УищхыкIэ сэ сыгу рехьы
Wuşxıç'e se sıgu réhı
Kız olarak saçları uzunlar benim hoşuma gidiyorlar
Пшъашъэу зышъхьац кIыхьэхэр сэ сыгу рехьых
Pşşaşşewu zışşhats ç'ıhaxer se sıgu réhıx
Çakır (mavi-yeşil) gözlü kızlar benim hoşuma gidiyorlar
Пшъашъэ нашхъохэр сэ сыгу рехьых
Pşşaşşe naşxhoxer se sıgu réhıx
Mantıklı (dengeli) erkekler benim hoşuma gidiyorlar
КIэлэ шъырытхэр сэ сыгу рехьых
Ç'ele şşırıtxer se sıgu réhıx
Yürüyüşün benim hoşuma gidiyor
УикIуакIэ сэ сыгу рехьы
Wuik'uaç'e se sıgu réhı
Hoşuma gidiyor gönlündekileri rahatça içtenlikle söyleme(yi) başarın
Сэ сыгу рехьы уигухэлъхэр рэхьатэу къипIотыкIын зэрэплъэкIырэр
Se sıgu réhı wuiguxelhxer rehatewu khip'otıç'ın zereplheç'ırer
Yumuşak sesin benim hoşuma gidiyor
Уимэкъэ шъабэ сэ сыгу рехьы
Wuimakhe şşabe se sıgu réhı
Benimle evlenir misin?
УкъыздэкIона?
Wukhızdek'ona?
Sen birisini seviyor musun?
О зыгорэ шIу олъэгъуа?
Wo zıgore ş'ü wolheğua?
Senin sevdiğinin ismi nedir?
О шIу плъэгъурэм ыцIэр сыд?
Wo ş'ü plheğurem yıts'er sıd?
Senin sevdiğin kızın ne(-dir acaba) ismi?
О шIу плъэгъурэ пшъащъэм сыда ыцIэр?
Wo ş'ü plheğure pşşaşşem sıda yıts'er?
Ben seni seviyorum (sevdim)
Сэ шIу усэлъэгъу (услъэгъугъ)
Se ş'ü wuselheğu (wuslheğuğ)
Ben onu seviyorum (sevdim)
Сэ шIу сэлъэгъу (слъэгъугъ)
Se ş'ü selheğu (slheğuğ)
Ben sizi seviyorum (sevdim)
Сэ шIу шъусэлъэгъу (шъуслъэгъугъ)
Se ş'ü şüselheğu (şüslheğuğ)
Ben onları seviyorum (sevdim)
Сэ шIу сэлъэгъух (слъэгъугъэх)
Se ş'ü selheğux (slheğuğex)
Sen beni seviyorsun (sevdin)
О шIу къысиолъэгъу (къысиплъэгъугъ)
Wo ş'ü khısiwolheğu (khısiplheğuğ)
Sen onu seviyorsun (sevdin)
О шIу олъэгъу (плъэгъугъ)
Wo ş'ü wolheğu (plheğuğ)
Sen bizi seviyorsun (sevdin)
О шIу къытиоэлъэгъу (къытиплъэгъугъ)
Wo ş'ü khıtiwolheğu (khıtiplheğuğ)
Sen onları seviyorsun (sevdin)
О шIу олъэгъух (плъэгъугъэх)
Wo ş'ü wolheğux (plheğuğex)
O beni seviyor (sevdi)
Ар шIу къыселъэгъу (къысилъэгъугъ)
Ar ş'ü khısélheğu (khısilheğuğ)
O seni seviyor (sevdi)
Ар шIу къыоелъэгъу (къыуилъэгъугъ)
Ar ş'ü khıwoélheğu (khıwuilheğuğ)
O onu seviyor (sevdi)
Ар шIу елъэгъу (ылъэгъугъ)
Ar ş'ü yélheğu (yılheğuğ)
O bizi seviyor (sevdi)
Ар шIу къытелъэгъу (къытилъэгъугъ)
Ar ş'ü khıtélheğu (khıtilheğuğ)
O sizi seviyor (sevdi)
Ар шIу къышъоелъэгъу (къышъуилъэгъугъ)
Ar ş'ü khışöélheğu (khışüilheğuğ)
O onları seviyor (sevdi)
Ар шIу елъэгъух (ылъэгъугъэх)
Ar ş'ü yélheğux (yılheğuğex)
Biz seni seviyoruz (sevdik)
Тэ шIу утэлъэгъу (утлъэгъугъ)
Te ş'ü wutelheğu (wutlheğuğ)
Biz onu seviyoruz (sevdik)
Тэ шIу тэлъэгъу (тлъэгъугъ)
Te ş'ü telheğu (tlheğuğ)
Biz sizi seviyoruz (sevdik)
Тэ шIу шъутэлъэгъу (шъутлъэгъугъ)
Te ş'ü şütelheğu (şütlheğuğ)
Biz onları seviyoruz (sevdik)
Тэ шIу тэлъэгъух (тлъэгъугъэх)
Te ş'ü telheğux (tlheğuğex)
Siz beni seviyorsunuz (sevdiniz)
Шъо шIу къысишъолъэгъу (къысишъулъэгъугъ)
Şö ş'ü khısişölheğu (khısişülheğuğ)
Siz onu seviyorsunuz (sevdiniz)
Шъо шIу шъолъэгъу (шъулъэгъугъ)
Şö ş'ü şölheğu (şülheğuğ)
Siz bizi seviyorsunuz (sevdiniz)
Шъо шIу къытишъолъэгъу (къытишъулъэгъугъ)
Şö ş'ü khıtişölheğu (khıtişülheğuğ)
Siz onları seviyorsunuz (sevdiniz)
Шъо шIу шъолъэгъух (шъулъэгъугъэх)
Şö ş'ü şölheğux (şülheğuğex)
Onlar beni seviyorlar (sevdiler)
Ахэр шIу къысалъэгъу (къысалъэгъугъ)
Axer ş'ü khısalheğu (khısalheğuğ)
Onlar seni seviyorlar (sevdiler)
Ахэр шIу къыуалъэгъу (къыуалъэгъугъ)
Axer ş'ü khıwualheğu (khıwualheğuğ)
Onlar onu seviyorlar (sevdiler)
Ахэр шIу алъэгъу (алъэгъугъ)
Axer ş'ü alheğu (alheğuğ)
Onlar bizi seviyorlar (sevdiler)
Ахэр шIу къыталъэгъу (къыталъэгъугъ)
Axer ş'ü khıtalheğu (khıtalheğuğ)
Onlar sizi seviyorlar (sevdiler)
Ахэр шIу къышъуалъэгъу (къышъуалъэгъугъ)
Axer ş'ü khışüalheğu (khışüalheğuğ)
Onlar onları seviyorlar (sevdiler)
Ахэр шIу алъэгъух (алъэгъугъэх)
Axer ş'ü alheğux (alheğuğex)
Ben annem ve babamı seviyorum
Сэ сянэрэ сятэрэ шIу сэлъэгъух
Se syanere syatere ş'ü selheğux
Ben Adıge Vatanını, Adıge dilini canımdan daha çok severim
Сэ Адыгэ Хэкужъырэ Адыгабзэрэ сипсэ нахьи нахь шIу сэлъэгъух
Se Adıge Xekujhıre Adıgabzere sipse nahiy nah ş'ü selheğux
Ben Adıge töresini, kültürünü, şarkılarını, oyunlarını da çok severim
Сэ Адыгэ Хабзэрэ Адыгэ шIэнхабзэрэ орэдхэмрэ къашъохэмри лъэшэу шIу сэлъэгъух
Se Adıge Xabzere Adıge ş'enxabzere woredxemre khaşöxemriy lheşewu ş'ü selheğux
Resim yapmayı seviyorum
СурэтшIыныр сэ шIу сэлъэгъу
Suretş'ınır se ş'ü selheğu
Kitapları okumak arzum
Сэ тхылъмэ сяджэныр сикIас
Se txılhme syacenır siç'as
Ben güreşi seviyorum
Сэ бэнэныр шIу сэлъэгъу
Se benenır ş'ü selheğu
 
 
 
DİL
БЗЭ
BZE
Adıgece konuşuyor musun?
АдыгабзэкIэ огущыIа?
Adıgabzeç'e woguşı'a?
İngilizce konuşuyor musun?
ИнгилызыбзэкIэ огущыIа?
Yingilızıbzeç'e woguşı'a?
Türkçe konuşuyor musun?
TыркубзэкIэ огущыIа?
Tırkubzeç'e woguşı'a?
Rusça konuşuyor musun?
УрысыбзэкIэ огущыIа?
Wurısıbzeç'e woguşı'a?
Adıgece konuşabiliyorum
АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу
Adıgabzeç'e seguşı'eşü
Türkçe (Rusça) (onu) konuşamıyorum
ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп
Tırkubzeç'e (wurısıbzeç'e) sırıguşı'aşürep
Ben Adıgece konuşa(bile)mıyorum
Сэ АдыгабзэкIэ сыгущыIэшъурэп
Se Adıgabzeç'e sıguşı'eşürep
Adıgece biraz konuşabiliyorum
АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу
Adıgabzeç'e t'ek'u seguşı'eşü
Adıgeceyi anlıyorum, fakat konuşamıyorum
Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп
Adıgabzer khızgure'o, awu sıguşı'eşürep
Adıgece iyi konuşamıyorum ama söylediklerini (söylenenleri) anlıyorum
АдыгабзэкIэ дэгъоу сыгущыIэшъурэп ау къаIорэр къызгурэIо (зэхэсэшIыкIы)
Adıgabzeç'e değowu sıguşı'eşürep awu kha'orer khızgure'o (zexeseş'ıç'ı)
Adıgece iyi konuşamıyoruz ama söylediklerini (söylenenleri) anlıyoruz
АдыгабзэкIэ дэгъоу тыгущыIэшъурэп ау къаIорэр къыдгурэIо (зэхэтэшIыкIы)
Adıgabzeç'e değowu tıguşı'eşürep awu kha'orer khıdgure'o (zexeteş'ıç'ı)
Benim dediğimi anlıyor musun (musunuz)?
СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)?
S'orer khıbgure'ua (khıjügure'ua)?
Söylediklerini (senin) düzgün (doğru) anlamıyorum
КъапIорэр тэрэзэу къызгурыIорэп (зэхэсшIыкIырэп)
Khap'orer terezewu khızgurı'orep (zexesş'ıç'ırep)
Söylediklerini (senin) iyi anladım
КъапIорэр дэгъоу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)
Khap'orer değowu khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)
Onun söylediğini anladın mı?
Ащ къыIуагъэр къыбгурыIуагъа (зэхэпшIыкIыгъа)?
Aş khı'uağer khıbgurı'uağa (zexepş'ıç'ığa)?
Biraz anladım
ТIэкIу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)
T'ek'u khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)
İyi anladım
Дэгъоу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)
Değowu khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)
Hayır anlamadım
Хьау къызгурыIуагъэп (зэхэсшIыкIыгъэп)
Hawu khızgurı'uağep (zexesş'ıç'ığep)
Söylediğim doğrudur
CIорэр шъыпкъэ дэд
S'orer şşıpkhe ded
Söylediğim doğrudur
КъэсIорэр шъыпкъэ дэд
Khes'orer şşıpkhe ded
Söylediğin doğrudur
ПIорэр шъыпкъэ дэд
P'orer şşıpkhe ded
Söylediğin doğrudur
КъэпIорэр шъыпкъэ дэд
Khep'orer şşıpkhe ded
Söylediği doğrudur
ЫIорэр шъыпкъэ дэд
Yı'orer şşıpkhe ded
Söylediği doğrudur
КъыIорэр шъыпкъэ дэд
Khı'orer şşıpkhe ded
Söylediğimiz doğrudur
ТIорэр шъыпкъэ дэд
T'orer şşıpkhe ded
Söylediğimiz doğrudur
КъэтIорэр шъыпкъэ дэд
Khet'orer şşıpkhe ded
Söylediğiniz doğrudur
ШъуIорэр шъыпкъэ дэд
Şü'orer şşıpkhe ded
Söylediğiniz doğrudur
КъэшъуIорэр шъыпкъэ дэд
Kheşü'orer şşıpkhe ded
Söyledikleri doğrudur
АIорэр шъыпкъэ дэд
A'orer şşıpkhe ded
Söyledikleri doğrudur
КъаIорэр шъыпкъэ дэд
Kha'orer şşıpkhe ded
Söylediğim doğru değil mi?
КъэсIорэр шъыпкъэба?
Khes'orer şşıpkheba?
Söylediğim doğru değil mi?
КъэсIорэр шъыпкъэ дэдба?
Khes'orer şşıpkhe dedba?
Şimdi birkez daha (tekrar) söyleyebilirmisin?
Джыри зэ къысэпIожьышъуна?
Cıri ze khısep'ojışüna?
Düzgün söylüyor muyum?
Тэрэзэу къэсэIуа?
Terezewu khese'ua?
Adıgece sözcükleri düzgün söyleye(bile)meyişimi bağışla (beni)
Адыгабзэ гущыIэхэр тэрэзэу къызэрэсымыIошъурэр къысфэгъэгъу
Adıgabze guşı'exer terezewu khızeresımı'oşürer khısfeğeğu
Adıgece sözcükleri düzgün söyleye(bile)meyişimden dolayı (için) bağışla (beni)
Адыгабзэ гущыIэхэр тэрэзэу къызэрэсымыIошъурэм пае къысфэгъэгъу
Adıgabze guşı'exer terezewu khızeresımı'oşürem payé khısfeğeğu
Ne gibi sesler(dir) düzgün söylemediklerim?
Сыд фэдэ макъэха тэрэзэу къэсымыIохэрэр?
Sıd fede makhexa terezewu khesımı'oxerer?
Ne gibi sesler(dir) düzgün söyleye(bile)mediklerim?
Сыд фэдэ макъэха тэрэзэу къэсымыIошъухэрэр?
Sıd fede makhexa terezewu khesımı'oşüxerer?
Söylediğimi (arkasından) tekrar et
КъэсIорэр къыкIэIотыкIыжь
Khes'orer khıç'e'otıç'ıj
Bağışla (beni)
Къысфэгъэгъу
Khısfeğeğu
Bağışla (bizi)
Къытфэгъэгъу
Khıtfeğeğu
Bağışlayın (beni)
Къысфэжъугъэгъу
Khısfejüğeğu
Bağışlayın (bizi)
Къытфэжъугъэгъу
Khıtfejüğeğu
Güzel (çok güzel) söylüyorsun, utanma!
Дахэу (дэхэкIаеу) къэоIо, умыукIыт!
Daxewu (dexeç'ayéwu) khewo'o, wumıwuç'ıt!
Konuştukça daha iyi olacak
УгущыIэ къэс нахьышIу хъущт
Wuguşı'a khes nahış'ü xhuşt
Sen biraz hızlı olarak söylüyorsun
О зытIэкIу псынкIаIоу къэоIо
Wo zıt'ek'u psınç'a'owu khewo'o
Yavaş konuşursan anlarım
Жъажъэу укъэгущыIэмэ къызгурыIон
Jhajhewu wukheguşı'eme khızgurı'on
Yavaş konuşursan anlayacağım
Жъажъэу укъэгущыIэмэ къызгурыIощт
Jhajhewu wukheguşı'eme khızgurı'oşt
Yavaş konuşursan anlayabileceğim
Жъажъэу укъэгущыIэмэ къызгурыIощъущт
Jhajhewu wukheguşı'eme khızgurı'oşüşt
Hece hece söylersen anlarım
Пычыгъо-пычыгъоу къапIомэ къызгурыIон
Pıçığo-pıçığowu khap'ome khızgırı'on
Söylediğini anlamıyorum
КъапIорэр къызгурыIорэп
Khap'orer khızgurı'orep
Lütfen, daha yavaş konuşun konuşunuz
Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба)
Mowu, nah jhajhewu kheguşı'aba (şükheguşı'aba)
Şunu Adıgece (Rusça) nasıl söylüyorlar?
Мыр адыгабзэкIэ (урысыбзэкIэ) таущтэу къаIора?
Mır Adıgabzeç'e (wurısıbzeç'e) tawuştewu kha'ora?
Şimdi de söylermisin lütfen
Джыри къэIожьба
Cıri khe'ojba
Soyadın(ı) nasıl yazıyorlar?
ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра?
Plhekhuats'e tawuştewu atxıra?
Buraya, yazın lütfen
Моу, къэтхыба
Mowu, khetxıba
Şu sözcüğü
Мы гущыIэр
Mı guşı'er
Şu cümleyi
Мы гущыIэухыгъэр
Mı guşı'ewuxığer
Adıgece öğreniyorum
Адыгабзэ зэсэгъашIэ
Adıgabze zeseğaş'e
Ben Adıgece konuşmayı, söylediklerini anlamayı hemde (onu) yazabilir olmayı istiyorum
Сэ АдыгабзэкIэ сыгущыIэнэу, къаIорэр къызгурыIонэу, ыкIи сырытхэшъу сыхъунэу сыфай
Se Adıgabzeç'e sıguşı'enewu, kha'orer khızgurı'onewu, yıç'i sırıtxeşünewu sıfay
Adıgeceyi iyi hemde çabuk öğrenmemde yardımcı olmanızı (sizden) umuyorum hemde rica ediyorum
Адыгабзэр дэгъоу ыкIи псынкIэу зэзгъэшIэнымкIэ IэпыIэгъу щъукъысфэхъунэу сыщъущэгугъу, ыкIи сыщъолъэIу
Adıgabzer değowu yıç'i psınç'ewu zezğeş'enımç'e 'epı'eğu şükhısfexhunewu sışüşeguğu, yıç'i sışölhe'u
Dili iyi ve çabuk öğrenmen için sürekli dinlemen hemde (onu) konuşman gerekir
Бзэр дэгъоу ыкIи псынкIэу зэбгъэшIэным пае ренэу уедэIун ыкIи урыгущыIэн фае
Bzer değowu yıç'i psınç'ewu zebğeş'enım payé rénewu wuyéde'un yıç'i wurıguşı'en fayé
 
 
 
TERCÜME ETMEK
ЗЭДЗЭКIЫН
ZEDZEÇ'IN
Burada Adıgece veya Türkçe bilen biri var mı?
Мыщ Адыгабзэ е Тыркубзэ зышIэ горэ щыIа?
Mış Adıgabze yé Tırkubze zış'e gore şı'a?
Burada Adıgece veya Türkçe bilen biri var mı acaba?
Мыщ Адыгабзэ е Тыркубзэ зышIэ горэ щыI шъуIуа?
Mış Adıgabze yé Tırkubze zış'e gore şı' şü'ua?
Tercümana (çeviri yapana) ihtiyacımız var
ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ
Zedzeç'ak'o tişıç'ağ
Tercüme edecek biri var mı?
ЗэзыдзэкIын горэ щыIа?
Zezıdzeç'ın gore şı'a?
Bu nasıl tercüme (çevrilir) edilir?
Мыр таущтэу зэрадзэкIыра?
Mır tawuştewu zeradzeç'ıra?
Senden rica ederim tercüman davet et (çağır)
СыолъэIу зэдзэкIакIо къегъэблагъ
Sıwolhe'u zedzeç'ak'o khéğeblağ
Senden rica ederiz tercüman davet et (çağır)
ТыолъэIу зэдзэкIакIо къегъэблагъ
Tıwolhe'u zedzeç'ak'o khéğeblağ
Sizden rica ederim tercüman davet edin (çağırın)
СышъолъэIу зэдзэкIакIо къежъугъэблагъ
Sıwolhe'u zedzeç'ak'o khéjüğeblağ
Sizden rica ederiz tercüman davet edin (çağırın)
ТышъолъэIу зэдзэкIакIо къежъугъэблагъ
Tıwolhe'u zedzeç'ak'o khéjüğeblağ
Senden rica ederim tercüme et bunun dediğini
СыолъэIу къызэдзэкI мыщ къыIуагъэр
Sıwolhe'u khızedzeç' mış khı'uağer
Sizden rica ederim tercüme edin bunun dediğini
СышъолъэIу къызэшъудзэкI мыщ къыIуагъэр
Sışölhe'u khızeşüdzeç' mış khı'uağer
Benim dediğimi anlıyor musun (musunuz)?
СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)?
S'orer khıbgure'ua (khıjügure'ua)?
Söylediklerini (senin) düzgün (doğru) anlamıyorum
КъапIорэр тэрэзэу къызгурыIорэп (зэхэсшIыкIырэп)
Khap'orer terezewu khızgurı'orep (zexesş'ıç'ırep)
Söylediklerini (senin) iyi anladım
КъапIорэр дэгъоу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)
Khap'orer değowu khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)
Onun söylediğini anladın mı?
Ащ къыIуагъэр къыбгурыIуагъа (зэхэпшIыкIыгъа)?
Aş khı'uağer khıbgurı'uağa (zexepş'ıç'ığa)?
Biraz anladım
ТIэкIу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)
T'ek'u khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)
Biraz anladık
ТIэкIу къыдгурыIуагъ (зэхэтшIыкIыгъ)
T'ek'u khıdgurı'uağ (zexetş'ıç'ığ)
İyi anladım
Дэгъоу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)
Değowu khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)
İyi anladık
Дэгъоу къыдгурыIуагъ (зэхэтшIыкIыгъ)
Değowu khıdgurı'uağ (zexetş'ıç'ığ)
Hayır anlamadım
Хьау къызгурыIуагъэп (зэхэсшIыкIыгъэп)
Hawu khızgurı'uağep (zexesş'ıç'ığep)
Hayır anlamadık
Хьау къыдгурыIуагъэп (зэхэтшIыкIыгъэп)
Hawu khıdgurı'uağep (zexetş'ıç'ığep)
Doğrumu dediklerini benim anlamışlığım (doğru anladım mı dediklerini)
Тэрэза къапIорэр сэ къызэрэзгурыIорэр
Tereza khap'orer se khızerezgurı'orer
Doğrumu dediklerinizi bizim anlamışlığımız (doğru anladık mı dediklerinizi)
Тэрэза къашъуIорэр тэ къызэрэдгурыIорэр
Tereza khaşü'orer te khızeredgurı'orer
 
 
 
DİL ÖĞRENMEYE YARDIMCI OLANLAR
БЗЭ ЗЭГЪЭШIЭН IЭПЫIЭГЪУХЭР
BZE ZEĞEŞ'EN 'EPI'EĞUXER
Adıgece öğrenmek için CD sizde var mı?
Адыгабзэ зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа?
Adigabze zeğeş'eğenım pay CD şüi'a?
Rusça öğrenmek için CD sizde var mı?
Урысыбзэ зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа?
Wurısıbze zeğeş'eğenım pay CD şüi'a?
Kendi-kendine Adıgece öğrenme kitabı sizde var mı?
Ежь-ежьырэу Aдыгабзэ зэгъэшIэн тхылъ щыIа?
Yéj-yéjirewu Adıgabze zeğeş'en txılh şı'a?
İngilizce lingafon kurs sizde var mı?
Ингилызыбзэ лингафон курс шъуиIа?
Yingilızıbze lingafon kurs şüi'a?
Adıgece-Rusça konuşma kılavuzu arıyorum
Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу
Adıge-Wurıs zedeguşı'alhe sılhexhu
Adıgece yazılmış kitap sende (sizde) var mı?
АдыгабзэкIэ тхыгъэу тхылъ уиIа (шъуиIа)?
Adıgabzeç'e txığewu txılh wui'a (şüi'a)?
İkinci el kitap satan yer nerede?
ТIурыс тхылъ щапIэр тэщыIа?
T'urıs txılh şap'er teşı'a?
 
 
 
İŞ HAYATI / MESLEK
IОФ ШIЭНЫГЪЭР
OF Ş'ENIĞE
Avukat
Очыл
Woçıl
Doktor
Iазэ
Aze
İş adamı
Бизнесмен
Biznesmen
Gazeteci
Журналист
Jurnalist
Muhabir
Корреспондент
Kerréspondent
Mimar
Унэгъэпс
Wuneğeps
İnşaatçı
ПсэолъэшI
Psewolheş'
Memur
ХабзэлI
Xabzel'
İşçi
IофшIакIo
Ofş'ak'o
Eczacı
УцышIэ
Wutsış'e
Şoför
Кузеф
Kuzéf
Muhasebeci
Бухгалтер
Bugaltér
Mühendis
ЗэгъэфакIу / Инженер
Zeğefak'u / İnjenér
Öğrenci
Студент
Yécak'o
Okul öğrencisi
КIэлэеджакIo / ЕджакIo
Ç'eleyécak'o / Yécak'o
Öğretmen
КIэлэегъадж / ЕгъэджакIo
Ç'eleyéğac / Yéğecak'o
Subay
Пащэ
Paşe
Sekreter
Шъэфэгъу / Секретарь
Şşefeğu / Sékrétar'
Nedir iş olarak yaptığın?
Сыда Iофэу пшIэрэр?
Sıda ofewu pş'erer?
Çalışıyor musun? / Çalışıyor musunuz?
Улажьа? / Шъолажьа?
Wulaja? / Şölaja?
İş yapıyor musun? / İş yapıyor musunuz?
Iоф ошIа? / Iоф ШъошIа?
Of woş'a? / Of şöş'a?
Okuyor musun? / Okuyor musunuz?
Уеджа? / Шъуеджа?
Wuyéca? / Şüyéca?
Çalışıyorum / Çalışıyoruz
Сэлажьэ / Tэлажьэ
Selaje / Telaje
Çalışmıyorum / Çalışmıyoruz
Сылажьэрэп / Tылажьэрэп
Sılajerep / Tılajerep
İş yapıyorum / İş yapıyoruz
Iоф сэшIэ / Iоф тэшIэ
Of seş'e / Of teş'e
İş yapmıyorum / İş yapmıyoruz
Iоф сшIэрэп / Iоф тшIэрэп
Of sş'erep / Of tş'erep
Okuyorum / Okuyoruz
Седжэ / Tеджэ
Séce / Téce
Okumuyorum / Okumuyoruz
Седжэрэп / Tеджэрэп
Sécerep / Técerep
Ben işçiyim
Сэ сыIофшIакIу
Se sı'ofş'ak'u
Sanatın / Mesleğin nedir?
УиIэшIагъэр сыд?
Wui'aş'ağer sıd?
Ben tarihçiyim (veterinerim)
Сэ сытхыдэтх (сыбылымIаз)
Se sıtxıdetx (sıbılım'az)
Ben iş adamıyım
Сэ сыбизнесмен
Se sıbiznesmen
Ben memurum
Сэ сыхабзэлI
Se sıxabzel'
Ben mühendisim
Сэ сызэгъэфакIo
Se sızeğefak'u
Ben öğretmenim
Сэ сыегъэджакIo
Se sıyéğecak'o
Nerede iş yapıyorsun?
Тыдэ Iоф щыпшIэра?
Tıde of şipş'era?
Kimedir iş olarak yaptığın?
Хэта Iофэу фэпшIэрэр?
Xeta ofewu fepş'erer?
Bilim araştırma enstitütüsünde çalışıyorum
ШIэныгъэ ушэтыпIэ институтым сыщэлажьэ
Ş'enığe wuşetıp'e institutım sışelaje
Fabrikada çalışıyorum
Фабрикэм сыщэлажьэ
Fabrikem sışelaje
Bakanlıkta çalışıyorum
Министрыгъом сыщэлажьэ
Ministriğom sışelaje
Bankada çalışıyorum
Банкым сыщэлажьэ
Bankım sışelaje
Biz meslekdaşız
ТызэIофшIэгъу
Tıze'ofş'eğu
Aylığın ne kadar?
О уи мэзапкIэ сыд фэдиз?
Wo wui mezapç'e sıd fediz?
Günlüğün (yevmiyen) ne kadar?
Уи мэфэ лэжьапкIэ сыд фэдиз?
Wui mefe lejapç'e sıd fediz?
İşinden razı mısın (memnun musun)?
Уи IофыкIэ ураза?
Wui ofıç'e wuraza?
Aylığından razı mısın (memnun musun)?
Уи лэжьапкIэмкIэ ураза?
Wui lejapç'emç'e wuraza?
Biz iş yapmayı sabah erkenden başlatıyoruz
Тэ IофшIэныр пчэдыжьым етэгъажьэ
Te ofş'enır pçedıjım yéteğaje
Sabahleyin saat sekizde iş yerine geleceğim
Пчэдыжьым сыхьатыр им IофшIапIэм сэ сыкъэкIощт
Pçedıjım sıhatır yim ofş'ap'em se sıkhek'oşt
Sabahleyin (beni) bekle
Пчэдыжьым къысаж
Pçedıjım khısajj
Sabahleyin (beni) bekleyin
Пчэдыжьым шъукъысаж
Pçedıjım şükhısajj
Sabahleyin (bizi) bekleyin
Пчэдыжьым шъукъытаж
Pçedıjım şükhıtajj
Yarın ben erken (olarak) sabahleyin kalkmam gerek
Неущы сэ жьэу пчэдыжьым сыкъэтэджын фае
Néwuşı se jewu pçedıjım sıkhetecın fayé
Sabahleyin erken (olarak) kalkarsan, çabucak yıkan (elini-yüzünü) işyerine gitmeye kendini hazırla
Пчэдыжьым жьэу укъэтэджымэ, псынкIэу зытхьакI, IошIапIэм укIонэу зыгъэхьазыр
Pçedıjım jewu wukhetecıme, psınç'ewu zıthaç', ofş'ap'em wuk'onewu zığehazır
Ben öğrenciyim
Сэ сыeджакIo
Se sıyécak'o
Nerede okuyorsun (okuyorsunuz)?
Тыдэ ущеджэра (шъущеджэра)?
Tıde wuşécera (şüşécera)?
Okulda okuyorum
ЕджапIэм сыщеджэ
Yécap'em sışéce
Yüksekokulda okuyorum
ЕджапIэшхом сыщеджэ
Yécap'eşxom sışéce
Enstitüde okuyorum
Институтым сыщеджэ
İnstitutım sışéce
Üniversitede okuyorum
Университетым сыщеджэ
Univérsitétım sışéce
Lisede okuyorum
Лицеим сыщеджэ
Litseyim sışéce
Kolejde okuyorum
Коледжым сыщеджэ
Kolecım sışéce
Hangi üniversite acaba okuduğun?
Сыд фэдэ университет узыщеджэрэр?
Sıd fede univérsitét wuzışécerer?
Hangi üniversite acaba okuduğunuz?
Сыд фэдэ университет шъузыщеджэрэр?
Sıd fede univérsitét şüzışécerer?
Adıge Devlet Üniversitesinde okuyorum
Адыгэ Къэралыгъо Университетым сыщеджэ
Adıge Kheralığo Univérsitétım sışéce
Hangi fakültededir bulunduğun?
Сыд фэдэ факултета узэрысыр?
Sıd fede fakultéta wuzerısır?
Hangi fakültededir bulunduğunuz?
Сыд фэдэ факултета шъузэрысыр?
Sıd fede fakultéta şüzerısır?
Kaçıncı sınıftasın (sınıftasınız)?
Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)?
Sıd kursa wuzerısır (şüzerısır)?
İkinci (üçüncü) sınıfta okuyorum
ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис
Yat'onere (yaşenere) kursım sis
İktisat fakültesinin öğrencisiyim
Экономик факултетым сырыyéджакIo
Ekonomik fakultétım sıriyécak'o
Hukuk öğrencisiyim
Юриспруденс факултетым сырыyéджакIo
Yurisprudens fakultétım sıriyécak'o
Tarih fakültesinin öğrencisiyim
Tхыдэ факултетым сырыyéджакIo
Txıde fakultétım sıriyécak'o
Ben ev kadınıyım
Сэ сыунэгуащ
Se sıwuneguaş
O emeklidir
Ар кIочIэфэгъашIу / пенсионер
Ar k'oçç'efeğaş'ü / pensionér
Öğrenim durumun nedir?
Сыд фэдэ гъэсэныгъа уиIэр?
Sıd fede ğesenığa wui'er?
Ben üniversiteyi bitirdim
Университетыр къэсыухыгъ
Univérsitétır khesıwuxığ
 
 
 
ÖRF-ADET
ХАБЗЭ
XABZE
Adıgelerde çok iyi adetler (aralarında, içlerinde) var.
Адыгэмэ хэбзэ дэгъубэ ахэлъ
Adıgeme xebze değube axelh
Büyüğü yücelten Adıgelerin (bu) adetçiliği çok hoşuma gidiyor
Нахьыжъыр агъэлъапIэу адыгэмэ зэрихабзэр лъэшэу сыгу рехьы
Nahıjhır ağelhap'ewu adıgeme zerixabzer lheşewu sıgu réhı
Adıgeler söylenenlere (söylediklerine) göre kadına çok büyük saygı (ona) gösteriyorlar
Адыгэхэм, зэраIорэмкIэ, бзылъфыгъэм лъытэныгъэшхо фашIы
Adıgexem zera'oremç'e, bzılhfığem lhıtenığeşxo faş'ı
Ne gibi (hangi) örneklerle onu (kadına saygıyı) doğrulamak elinden gelir?
Сыд фэдэ щысэхэмкIэ ар къэбгъэшъыпкъэн плъэкIыщта?
Sıd fede şısexemç'e ar khebğeşşıpkhen plheç'ışta?
Kadına çok büyük saygı göstermeleri erkek milletinin büyük kültür sahipliğinin delaletidir
Бзылъфыгъэм лъытэныгъэшхо зэрэфашIырэр цIыф лъэпкъым културэшхо зэрэхэлъым ишыхьат
Bzılhfığem lhıtenığeşxo zerefaş'ırer ts'ıf lhepkhım kultureşxo zerexelhım yişıhat
Öyleyse neden kadınlar sürekli (her zaman) sofrada (diğerleriyle) beraber oturmazlar?
Арымэ сыда бзылъфыгъэхэр ренэу Iанэм къыкIыдыпэмысхэрэр?
Arıme sıda bzılhfığexer rénewu 'anem khıç'ıdıpemısxerer?
İyi adet (olarak) Adıgelerde olanlardan biri imecedir
Хэбзэ дэгъоу адыгэмэ ахэлъмэ ащыщ шIыхьафыр
Xebze değowu adıgeme axelhme aşış ş'ıhafır
Adıgelerde misafire çok büyük saygı gösterirler, misafirin kalbini üzmezler
Адыгэхэм хьакIэм лъытэныгъэшхо фашIы, хьакIэм ыгу хагъэкIырэп
Adıgexem haç'em lhıtenığeşxo faş'ı, haç'em yıgu xağeç'ırep
Adıgelerde erkek çocuk sahibi olduklarında ağaç dikmeleri adet
Адыгэхэм кIалэ къызафэхъукIэ чъыг агъэтIысхьэу хабзэ
Adıgexem ç'ale khızafexhuç'e ççıg ağet'ıshewu xabze
Büyük aralarına girerse (katılırsa) ayağa kalkarlar, ona oturacak yer verirler
Нахьыжъ къакIэрыхьэмэ адыгэхэр къэтэджых, ащ тIысыпIэр раты
Nahıjh khaç'erıhame adıgexer khetecıx, aş t'ısıp'er ratı
 
 
 
TOPLANTI-MİTİNG
ЗЭIУКIЭ-МИТИНГ
ZE'UÇ'E-MİTİNG
Bugün dernek toplantımız (bizim) olacak
Непэ хасэ зэIукIэ тиIэщт
Népe xase ze'uç'e ti'eşt
Toplantıya ben gidiyorum
ЗэIукIэм сэ сэкIо
Ze'uç'em se sek'o
Toplantıya o gidiyor
ЗэIукIэм ар макIо
Ze'uç'em ar mak'o
Toplantıya sen gitmiyor musun?
ЗэIукIэм о укIорэба?
Ze'uç'em wo wuk'oreba?
Toplantıya siz gitmiyor musunuz?
ЗэIукIэм щъо щъукIорэба?
Ze'uç'em şö şük'oreba?
Nedir toplantı(nın) (üzerinde) konuşacağımız işleri?
Сыда зэIукIэр зытегущыIэщт Iофыгъохэр?
Sıda ze'uç'er zıtéguşı'eşt ofığoxer?
Ben toplantıda konuşacağım (orada konuşacağım)
Сэ зэIукIэм сыкъыщыгущыIэщт
Se ze'uç'em sıkhışıguşı'eşt
Söz verin (bana)
ГущыIэ къысэшъут
Guşı'e khıseşüt
Ne karar(ı acaba) toplantıda alındı?
Сыд унашъуа зэIукIэм ыштагъэр?
Sıd wunaşüa ze'uç'em yıştağer?
Mitinge gidecek miyiz?
Митингим тыкIощта?
Mitingim tık'oşta?
Gideceğiz
ТыкIощт
Tık'oşt
Sen mitingde konuşacak mısın?
О митингим укъыщыгущыIэщта?
Wo mitingim wukhışıguşı'eşta?
Evet, kendimi hazırlıyorum (hazırlanıyorum) orada konuşmaya
Ары, зысэгъэхьазыры сыкъыщыгущыIэнэу
Arı, zıseğehazırı sıkhışıguşı'enewu
Köydeki yaşlı olarak ikamet edenlerle (onlarla) konuşmayı istiyorum
Къуджэм лIыжъэу дэсмэ садэгущыIэ сшIоигъу
Khuacem l'ıjhewu desme sadeguşı'e sş'öyiğu
 
 
 
DOĞAL ORTAM
ЧIЫПIЭ КЪЫЗЭРЫКIО
ÇÇ'IP'E KHIZERIK'O
Nehir, akarsu
Псыхъо
Psıxho
Dere
Къуладжэ
Khulace
Şelale
Псыкъефэх
Psıkhéfex
Pınar, su kaynağı
ПсынэкIэчъ
Psıneç'eçç
Deniz
Хы
Göl
Псы убытыгъэ
Psı wubıtığe
Gölet
ПсыутIэ
Psıwut'e
Dağ
Къушъхьэ
Khuşşhe
Tepe
Бгы
Bgı
Sırt
Бгы
Bgı
Ova
Губгъо
Gubğo
Yazı, alçak düzlük
Лъэгуан, охы, чIыохы, хашъу, Iушъо-лъашъу
Lheguan, woxı, çç'ıwoxı, xaşü, uşö-lhaşü
Bozkır, alçak düzlük
Губгъо нэкI, Iушъо-лъашъу
Gubğo neç', uşö-lhaşü
Yayla
ХъупIэ
Xhup'e
Mera
ХъупIэ
Xhup'e
Orman
Мэзы
Mezı
Ağaç
Чъыгы
Ççıgı
Yamaç
Чапэ
Çape
Vadi
Къогъу, ТIуакIэ
Khoğu, t'uaç'e
Bu yerlerde ilk defa olarak (buralarda) bulundum
Мы чIыпIэхэм апэрэу сащыIагъ
Mı çç'ıp'exem aperewu saşı'ağ
Bunun gibi güzel doğa ilk defa görüyorum
Мыщ фэдэ чIыпIэ къызэрыкIо дахэ апэрэу сэлъэгъу
Mış fede çç'ıp'e khızerık'o daxe aperewu selheğu
Nasılda fotoğraf gibi (olarak) güzel nereye bakarsan!
Сыдэу сурэтым фэдэу даха тыдэ уплъагъэми!
Sıdewu suretım fedewu daxa tıde wuplhağemiy!
Şelaleler bu yerde varlar mı?
Псыкъефэххэр мы чIыпIэм иIэха?
Psıkhéfexxer mı çç'ıp'em yi'exa?
Evet, (bize) uzak olmayan mesafede şelale var
Ары, къытпэмычыжьэу псыкъефэх щыI
Arı, khıtpemıçıjewu psıkhéfex şı'
Nasılda yanaşacağız o şelaleye?
Сыдэущтэу уекIолIэщт а псыкъефэхым?
Cıdewuştewu wuyék'ol'eşt psıkhéfexım?
Bu nehir derin mi?
Мы псыхъор кууа?
Mı psıxhor kuwua?
Bu nehirde (burada) yüzülür mü?
Мы псыхъом ущесы хъущта?
Mı psıxhom wuşésı xhuşta?
Bu denizde yüzülür mü?
Мы хым ущесы хъущта?
Mı xım wuşésı xhuşta?
Bu gölde yüzülür mü?
Мы псы убытыгъэм ущесы хъущта?
Mı psı wubıtığem wuşésı xhuşta?
Bu nehirde köprü (üzerinde) var mı?
Мы псыхъом лъэмыдж телъа?
Mı psıxhom lhemıc télha?
Köprü ne tarafta?
Лъэмыдж тэдэкIэ щыIа?
Lhemıc tedeç'e şı'a?
Bu nehirde balık (içinde) yaşıyor mu (var mı)?
Мы псыхъом пцэжъые хэса?
Mı psıxhom ptsejhıyé şı'a?
Bu nehrin adı nedir?
Мы псыхъом ицIэр сыд?
Mı psıxhom yits'er sıd?
Bu nehirde gemi sefer yapıyor mu?
Мы псыхъом къухьэ щызекIуа?
Mı psıxhom khuha şızék'ua?
Yerleşim yeri (köyün, kasabanın yakını...) yakınlarında pınar (su kaynağı) yok mu?
Iэгъо-блэгъум псынэкIэчъ щыIэба?
Ağo-bleğum psıneç'eçç şı'eba?
Var! Hadi, kaynaksuyu içeceğiz
ЩыI, НекIо, псынэкIэчъыпс тыкъешъощт
Şı'. Nék'o, psıneç'eççıps tıkhéşöşt
Ne gibi yabani hayvanlar dağlarınızda (ormanlarınızda) var olanlar?
Сыд фэдэ хьэкIэ-къуакIэха шъуикъушъхьэхэм (шъуимэзхэм) ахэсхэр?
Sıd fede haç'e-khuaç'exa şüikhuşşhexem (şüimezxem) axesxer?
Ne gibi av hayvanlarını (onları) avlamaya serbestsin?
Сыд фэдэ псэушъхьэхэм уяшэкIон уфита?
Sıd fede psewuşşhexem wuyaşek'on wufita?
Kurdu avlamaya serbestsin, ötekilerini avlaman için izin ihtiyacı var
Тыгъужъым уешэкIон уфит, адрэхэм уяшэкIоным пае изын ищыкIагъ
Tığujhım wuyéşek'on wufit, adrexem wuyaşek'onım payé yizın yişıç'ağ
Nasılda buranın temiz hava(sı) var, nasılda hoşnut olarak nefes alıyorsun!
Сыдэу мыщ жьы къабзэ щыIэр, сыдэу уигъатхъэу жьы къапщэра!
Sıdewu mış jı khabze şı'er, sıdewu wuiğatxhewu jı khapşera!
Nasılda iyi bunun gibi güzel doğada bulunman!
Сыдэу дэгъуа мыщ фэдэ чIыпIэ къызэрыкIо дахэм ущыщыIэныр!
Sıdewu değua mış fede çç'ıp'e khızerık'o daxem wuşışı'enır!
 
 
 
SAATE (vakite) İLİŞKİN
УАХЪТЭМ ЕХЬЫЛIАГЪЭУ
WUAXHTEM YÉHIL'AĞEWU
Saatin (saatiniz) doğru mu?
Уисыхьатыр (шъуисыхьатыр) тэрэза?
Wuisıhatır (şüisıhatır) tereza?
Saatim geri kalıyor
Сисыхьат ыуж къенэ
Sisıhat yıwujj khéne
Saatim ileride
Сисыхьат ыпэ ит
Sisıhat yıpe yit
Saatim doğru
Сисыхьат тэрэз
Sisıhat terez
Saat kaç?
Сыхьатыр тхьапша?
Sıhatır thapşa?
Saat kaç oldu?
Сыхьатыр тхьапшы хъугъа?
Sıhatır thapşı xhuğa?
Saat bir
Сыхьатыр зы
Sıhatır zı
Saat iki
Сыхьатыр тIу
Sıhatır t'u
Saat sekiz
Сыхьатыр и
Sıhatır yi
Dokuzu beş geçiyor
Бгъум тфыкIэ блэкIы
Bğum tfıç'e bleç'ı
Dokuz çeyrek
Бгъурэ плIанэрэ
Bğure pl'anere
Dokuzu çeyrek geçiyor
Бгъум плIанэкIэ блэкIы
Bğum pl'aneç'e bleç'ı
Dokuz buçuk
Бгъурэ ныкъорэ
Bğure nıkhore
Dokuz buçuk
Бгъум ныкъокIэ кIуагъэ
Bğum nıkhoç'e k'uağe
Dokuza beş var
Бгъу хъуным пае тфы иI
Bğu xhunım payé tfı yi'
Dokuza çeyrek var
Бгъу хъуным пае плIанэ иI
Bğu xhunım payé pl'ane yi'
Tam dokuz
Бгъу хъугъэ
Bğu xhuğe
On iki civarında
ПшIыкIутIум ихьанэгъун
Pş'ık'ut'um yihaneğun
O kadar geç mi oldu?
А фэдизэу кIасэ хъугъа?
A fedizewu ç'ase xhuğa?
Yarım saat sonra
Сыхьат ныкъо нэужы (къынэужы)
Sıhat nıkho newujjı (khınewujjı)
Bir saat sonra
Зы сыхьат нэужы (къынэужы)
Zı sıhat newujjı (khınewujjı)
İki saat sonra
СыхьатитIу нэужы (къынэужы)
Sıhatit'u newujjı (khınewujjı)
Üç saat sonra
Сыхьатищ нэужы (къынэужы)
Sıhatiş newujjı (khınewujjı)
Birkaç saat sonra
Сыхьат заулэ нэужы (къынэужы)
Sıhat zawule newujjı (khınewujjı)
Bir dakika!
Зэ!
Ze!
Beni dinler misin (misiniz)?
Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)?
Mowu, khısede'uba (şükhısede'uba)?
Saat kaçta sen (yola) koyuluyorsun? (hareket ediyorsun)
Сыхьатыр тхьапшым о уежьэжьыра?
Sıhatır thapşım wo wuyéjejıra?
Saat kaçta siz (yola) koyuluyorsunuz? (hareket ediyorsunuz)
Сыхьатыр тхьапшым шъо шъуежьэжьыра?
Sıhatır thapşım şö şüyéjejıra?
Saat kaçta sen geri döneceksin?
Сыхьатыр тхьапшым о къэбгъэзэжьыщта?
Sıhatır thapşım wo khebğezejışta?
Saat kaçta siz geri döneceksiniz?
Сыхьатыр тхьапшым шъо къэжъугъэзэжьыщта?
Sıhatır thapşım şö khejüğezejışta?
Şimdi geri döneceğim
Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт
Cıdedem khezğezejışt
Şimdi geri döneceğiz
Джыдэдэм къэдгъэзэжьыщт
Cıdedem khedğezejışt
Yarın saat kaçta sen beni bekleyeceksin?
Неущы сыхьатыр тхьапшым о сыожэщта?
Néwuşı sıhatır thapşım wo sıwojjeşta?
Yarın saat kaçta sen bizi bekleyeceksin?
Неущы сыхьатыр тхьапшым о тыожэщта?
Néwuşı sıhatır thapşım wo tıwojjeşta?
Yarın saat kaçta siz beni bekleyeceksiniz?
Неущы сыхьатыр тхьапшым шъо сышъожэщта?
Néwuşı sıhatır thapşım şö sışöjjeşta?
Yarın saat kaçta siz bizi bekleyeceksiniz?
Неущы сыхьатыр тхьапшым шъо тышъожэщта?
Néwuşı sıhatır thapşım şö tışöjjeşta?
Benim seni beklemeye vaktim yok
Сэ сыожэнэу уахътэ сиIэп
Se sıwojjenewu wuaxhte si'ep
Bizim sizi beklemeye vaktimiz yok
Тэ тышъожэнэу уахътэ тиIэп
Te tışöjjenewu wuaxhte ti'ep
Bekle!
Къысаж!
Khısajj!
Beni bekle
Укъысаж
Wukhısajj
Beni bekleyin
Шъукъысаж
Şükhısajj
Bizi bekleyin
Шъукъытаж
Şükhıtajj
Zamanım yok
Уахътэ сиIэп
Wuaxhte si'ep
Az zamanım var
Охътэ макIэ сиI
Woxhte maç'e si'
Erken
Пасэ / Жьэ
Pase / Je
Erken (olarak), erken şekilde
Пасэу / Жьэу
Pasewu / Jewu
Geç
КIасэ
Ç'ase
Geç (olarak), geç şekilde
КIасэу
Ç'asewu
Zamanında
Игъом
Yiğom
Acele edin (ediniz) lütfen
Моу, зыгъэпсынкI (зыжъугъэпсынкI)
Mowu, zığepsınç' (zıjüğepsınç')
Gecikmeyin (gecikmeyiniz)
Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу)
Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)
Üç saat oldu geri gelmedi
Сыхьатищ хъугъэ къэкIожьыгъэп
Sıhatiş xhuğe khek'ojığep
Üç saat oldu gelmedi
Сыхьатищ хъугъэ къэкIуагъэп
Sıhatiş xhuğe khek'uağep
Üç saat oldu gidemedim
Сыхьатищ хъугъэ сыкIошъугъэп
Sıhatiş xhuğe sık'oşüğep
Zamanında gelirim
Игъом сыкъэкIощт
Yiğom sıkhek'oşt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÜNE İLİŞKİN
МАФЭМ ЕХЬЫЛIАГЪЭУ
MAFEM YÉHIL'AĞEWU
Ne zaman
Сыдигъо
Sıd yiğo --> Sıdiğo
Şafak
Нэфшъагъо
Nefşşağo
Şafak vaktinde
Нэфшъагъом
Nefşşağom
Bugün
Непэ
Népe
Bugün sabah
Непэ пчэдыжьым
Népe pçedıjım
Bugün öğle
Непэ щэджагъом
Népe şecağom
Bugün gündüz
Непэ мафэм
Népe mafem
Bugün akşam
Непэ пчыхьэм
Népe pçıhem
Bugün gece
Непэ чэщым
Népe çeşım
Bugün günlerden ne?
Сыд фэдэ мафа непэ?
Sıd fede mafa népe?
Bugün Pazartesi
Непэ Блыпэ
Népe Blıpe
Bugün Pazar
Непэ Тхьаумаф
Népe Thawumaf
Ayın kaçıncı günü bugün?
Мазэм ятхьапшэнэрэ мафа непэ?
Mazem yathapşenere mafa népe?
Bugün Ağustosun onsekizi
Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй
Népe Şışşhe'um yipş'ık'uy
Sabah
Пчэдыжьы
Pçedıji
Sabahleyin
Пчэдыжьым
Pçedıjim
Sabahleyin (beni) bekle
Пчэдыжьым къысаж
Pçedıjım khısajj
Sabahleyin (beni) bekleyin
Пчэдыжьым шъукъысаж
Pçedıjım şükhısajj
Sabahleyin (bizi) bekleyin
Пчэдыжьым шъукъытаж
Pçedıjım şükhıtajj
Sabahleyin erken (olarak), sabah erkenden
Пчэдыжьым жьэу
Pçedıjım jewu
Sabahleyin erken (olarak) kalkarsan, çabucak yıkan (elini-yüzünü) hazırlan
Пчэдыжьым жьэу укъэтэджымэ, псынкIэу зытхьакI, зыгъэхьазыр
Pçedıjım jewu wukhetecıme, psınç'ewu zıthaç', zığehazır
Sabahtan akşama kadar
Непэ-зымафэм
Népe-zımafem
Sabahtan akşama kadar
Hепэ зы мафэм
Népe zı mafem
Gündüz, gün
Мафэ
Mafe
Gündüzleyin
Мафэм
Mafem
Öğle, Tam öğle vakti
Щэджагъо, Щэджэгъуан
Şecağo, Şeceğuan
Öğleyin
Щэджагъом
Şecağom
Öğleden sonra
Щэджэгъоужым
Şeceğowujjım
Akşam
Пчыхьэ, пчыхьэшъхьэ
Pçıhe, pçıheşşhe
Akşamleyin
Пчыхьэм, пчыхьэшъхьэм
Pçıhem, pçıheşşhem
Akşam üstü
Пчыхьэпэм, пчыхьэшъхьэпэм
Pçıhepem, pçıheşşhepem
Bu akşam
Мы пчыхьэ / Ныпчыхьэ
Mı pçıhe / Nıpçıhe
Gece
Чэщы
Çeşı
Geceleyin
Чэщым
Çeşım
Gece yarısı
Чэщныкъом
Çeşnıkhom
Dün
Тыгъуасэ
Tığuase
Dün şafakta
Тыгъуасэ нэфшъагъом
Tığuase nefşşağom
Dün sabahleyin
Тыгъуасэ пчэдыжьым
Tığuase pçedıjım
Dün sabah erkenden
Тыгъуасэ пчэдыжьым жьэу
Tığuase pçedıjım jewu
Dün sabahtan akşama kadar
Тыгъуасэ непэ-зымафэм
Tığuase népe-zımafem
Dün gündüzleyin
Тыгъуасэ мафэм
Tığuase mafem
Dün tam öğle vaktinde
Тыгъуасэ щэджэгъуанэм
Tığuase şeceğuanem
Dün öğleyin
Тыгъуасэ щэджагъом
Tığuase şecağom
Dün öğleden sonra
Тыгъуасэ щэджэгъоужым
Tığuase şeceğowujjım
Dün akşam
Тыгъуасэ пчыхьэ
Tığuase pçıhe
Dün akşamleyin
Тыгъуасэ пчыхьэм
Tığuase pçıhem
Dün akşam üstü
Тыгъуасэ пчыхьэпэм
Tığuase pçıhepem
Dün geceleyin
Тыгъуасэ чэщым
Tığuase çeşım
Dün gece yarısı
Тыгъуасэ чэщныкъом
Tığuase çeşnıkhom
Yarın
Неущ
Néwuş
Yarın sabahleyin
Hеущ пчэдыжьым
Néwuş pçedıjım
Yarın gündüzleyin
Hеущ мафэм
Néwuş mafem
Yarın akşamleyin
Hеущ пчыхьэм
Néwuş pçıhem
Yarın geceleyin
Hеущ чэщым
Néwuş çeşım
Öbür gün (yarından sonraki gün)
НеущмыкI
Néwuşmıç'
Önceki gün (geçen gün)
Тыгъоснахьып
Tığosnahıp
Her sabah
Пчэдыжьы къэс
Pçedıjı khes
Her gün
Мафэ къэс
Mafe khes
Her akşam
Пчыхьэ къэс, пчыхьэшъхьэ къэс
Pçıhe khes, pçıheşşhe khes
Her gece
Чэщы къэс
Çeşı khes
Şimdi / hemen şimdi
Джы / Джыдэдэм / Джыстыу
Cı / Cıdedem / Cıstıwu
O zaman
Ащыгъум
Aşığum
Çoktan beri
Бэ шIагъэ
Be ş'ağe
Kısa süre önce (veya sonra)
Бэ мышIэу / Джырэблагъэ
Be mış'ewu / Cıreblağe
Bir gün sonra
Зы мафэ нэужы (къынэужы)
Zı mafe newujjı (khınewujjı)
İki gün sonra
МэфитIу нэужы (къынэужы)
Mefit'u newujjı (khınewujjı)
Üç gün sonra
Мэфищ нэужы (къынэужы)
Mefiş newujjı (khınewujjı)
Birkaç gün sonra
Мэфэ заулэ нэужы (къынэужы)
Mefe zawule newujjı (khınewujjı)
 
 
 
HAFTANIN GÜNLERİ
ТХЬАМАФЭМ ИМАФЭХЭР
THAMAFEM YİMAFEXER
Pazartesi
Блыпэ
Blıpe
Salı
Гъубдж
Ğubc
Çarşamba
Бэрэскэжъый
Bereskejhıy
Perşembe
Мэфэку
Mefeku
Cuma
Бэрэскэшху
Bereskeşxu
Cumartesi
Мэфэзакъу, шэмбэт
Mefezakhu, Şembet
Pazar
Тхьаумаф
Thawumaf
Pazartesi(de)
Блыпэм
Blıpem
Pazartesi günü(nde)
Блыпэ мафэм
Blıpe mafem
Salı(da)
Гъубджым
Ğubcım
Salı günü(nde)
Гъубджы мафэм
Ğubcı mafem
Çarşamba(da)
Бэрэскэжъыем
Bereskejhıyém
Çarşamba günü(nde)
Бэрэскэжъый мафэм
Bereskejhıy mafem
Hafta
Тхьэмафэ
Themafe
Bu hafta(da)
Мы тхьэмафэм
Mı themafem
Geçen hafta(da)
БлэкIыгъэ тхьэмафэм
Bleç'ığe themafem
Gelecek hafta(da)
КъэкIорэ тхьэмафэм
Khek'ore themafem
Gelecek hafta içinde
КъэкIорэ тхьэмафэ кIоцIым
Khek'ore themafe k'ots'ım
Gelecek hafta ortasında
КъэкIорэ тхьэмафэгум
Khek'ore themafegum
Gelecek hafta sonunda
КъэкIорэ тхьэмафэ ыужым
Khek'ore themafe yıwujjım
Her hafta
Тхьэмафэ къэс
Themafe khes
Bir hafta sonra
Зы тхьэмафэ нэужы (къынэужы)
Zı themafe newujjı (khınewujjı)
İki hafta sonra
ТхьэмафитIу нэужы (къынэужы)
Themafit'u newujjı (khınewujjı)
Üç hafta sonra
Тхьэмафищ нэужы (къынэужы)
Themafiş newujjı (khınewujjı)
Birkaç hafta sonra
Тхьэмафэ заулэ нэужы (къынэужы)
Themafe zawule newujjı (khınewujjı)
 
 
 
AYLAR
МАЗЭХЭР
MAZEXER
Ocak
Щылэмаз
Şılemaz
Şubat
Мэзай
Mezay
Mart
Гъэтхэпэмаз
Ğetxepemaz
Nisan
Мэлылъфэгъумаз
Melılhfeğumaz
Mayıs
ЖъоныгъокIэмаз
Jönığoç'emaz
Haziran
Мэкъуогъумаз
Mekhuwoğumaz
Temmuz
Бэдзэогъумаз
Bedzewoğumaz
Ağustos
ШышъхьэIумаз
Şışşha'umaz
Eylül
Iоныгъомаз
Onığomaz
Ekim
Чъэпыогъумаз
Ççepıwoğumaz
Kasım
ШэкIогъумаз
Şek'oğumaz
Aralık
Тыгъэгъэзэмаз
Tığeğezemaz
Ocakta
Щылэмазэм
Şılemazem
Her ay
Мазэ къэс
Maze khes
Bir ay sonra
Зы мазэ нэужы (къынэужы)
Zı maze newujjı (khınewujjı)
İki ay sonra
МэзитIу нэужы (къынэужы)
Mezit'u newujjı (khınewujjı)
Üç ay sonra
Мэзищ нэужы (къынэужы)
Meziş newujjı (khınewujjı)
Birkaç ay sonra
Мэзэ заулэ нэужы (къынэужы)
Meze zawule newujjı (khınewujjı)
 
 
 
MEVSİMLER
ИЛЪЭСЫМ ИЛЪЭХЪАНХЭР
YİLHESIM YİLHEXHANXER
İlkbahar
Гъатхэ
Ğatxe
Yaz
Гъэмаф
Ğemaf
Sonbahar / Güz
Бжыхьэ
Bjjıhe
Kış
КIымаф
Ç'ımaf
İlkbaharda, İlkbaharın
Гъатхэм
Ğatxem
Yazda, Yazın
Гъэмафэм
Ğemafem
Sonbaharda, Sonbaharın
Бжыхьэм
Bjjıhem
Kışta, Kışın
КIымафэм
Ç'ımafem
 
 
 
YILA İLİŞKİN
ИЛЪЭСЫМ ЕХЬЫЛIАГЪЭУ
YİLHESIM YÉHIL'AĞEWU
Yıl
Гъэ, илъэс
Ğe, yilhes
Bu yıl
Мыгъэ
Mığe
Geçen yıl
ГъэрекIо, илъэсыжъ
Ğerék'o, yilhesıjh
Gelecek yıl
КъэкIорэгъэм
Khek'oreğem
Bir yıl önce(sinde)
Зы илъэс ыпэм
Zı yilhes yıpem
İki yıl önce(sinde)
ИлъэситIу ыпэм
Yilhesit'u yıpem
Her yıl
Илъэс къэс
Yilhes khes
Bir yıl sonra
Зы илъэс нэужы (къынэужы)
Zı yilhes newujjı (khınewujjı)
İki yıl sonra
ИлъэситIу нэужы (къынэужы)
Yilhesit'u newujjı (khınewujjı)
Üç yıl sonra
Илъэсищ нэужы (къынэужы)
Yilhesiş newujjı (khınewujjı)
Birkaç yıl sonra
Илъэс заулэ нэужы (къынэужы)
Yilhes zawule newujjı (khınewujjı)
Yüzyıl (asır)
ЛIэшIэгъу
L'eş'eğu
Bu yüzyılda
Мы лIэшIэгъум
Mı l'eş'eğum
Hangi yıldı onun olduğu?
Сыд илъэса ар зыхъугъэр?
Sıd yilhesa ar zıxhuğer?
 
 
 
SORU KELİME VE İFADELERİ
УПЧIЭХЭМРЭ УПЧIЭ КЪЭIУАКIЭХЭМРЭ
WUPÇÇ'EXEMRE WUPÇÇ'E KHE'UAÇ'EXEMRE
Kim?
Хэт? 
Xet?
Ne?
Сыд?
Sıd?
Nerede?
Тыдэ / ТэщыIа?
Tıde / Teşı'a?
Ne zaman?
Сыдигъо?
Sıdiğo?
Niçin? / Neden?
Сыд пай?
Sıd pay? / Sıde?
Niye dersen / Çünkü
Сыдa пIoмэ
Sıda p'ome
Nasıl? / Nasıl olarak?
Сыдэу / Таущтэу / Сыдэущтэу?
Sıdewu / Tawuştewu / Sıdewuştewu?
Neyle?
СыдкIэ
Sıdç'e
Ne gibi?
Тарэ / Тэдырэ / Сыд фэд?
Tare / Tedıre / Sıd fed?
Hangisi? Kaçıncı?
Тары?
Tarı?
Nereye?
Тыдэ / Тэ?
Tıde / Te?
Nereden?
Тыдэ / Тэ?
Tıde / Te?
Kaç / Ne kadar?
Тхьапш / Сыд фэдиз?
Thapş / Sıd fediz?
Kiminle?
Хэт уигъусэу / Хэтрэ хэтрэу?
Xet wuiğusewu / Xetre xetrewu?
Kim bu?
Хэт мыр?
Xet mır?
Ne bu?
Сыд мыр?
Sıd mır?
Bu adam kim?
Мы лIыр хэт?
Mı l'ır xet?
Bu kadın kim acaba?
Мы бзылъфыгъэр хэта?
Mı l'ır bzılhfığer xeta?
Kim o?
Хэт ар?
Xet ar?
Kim onlar?
Хэт ахэр?
Xet axer?
Siz kimsiniz?
Шъухэта?
Şüxeta?
Kimdir oradaki (orada var olan)?
Хэта ащ щыIэр?
Xeta aş şı'er?
Nedir elindeki (elinizdeki)?
Сыда пIыгъыр (шъуIыгъыр)?
Sıda p'ığır (şü'ığır)?
Nedir dediğin (dediğiniz)?
Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)?
Sıda khep'uağer (kheşü'uağer)?
Ne yapıyorsun (yapıyorsunuz)?
Сыда пшIэрэр (шъушIэрэр)?
Sıda pş'erer (şüş'erer)?
Nedir yapmam gereken?
Сыда сшIэн фаер?
Sıda sş'en fayér?
Ne yapmam gerek?
Сыд сшIэн фай?
Sıd sş'en fay?
Ne yapacak olduğum?
Сыд сшIэщтыр?
Sıd sş'eştır?
Ne yapacağız?
Сыд тшIэщт?
Sıd tş'eşt?
Ne istiyorsun (istiyorsunuz)?
Сыда узыфаер (шъузыфаер)?
Sıda wuzıfayér (şüzıfayér)?
Ne bunun durumu (hali)?
Сыд мыр зыщыщыр?
Sıd mır zışışır?
Ne oldu?
Сыд хъугъэ?
Sıd xhuğe?
Ne(dir) olan?
Сыд хъугъэр?
Sıd xhuğer?
Bunun için (bu konuda) ne düşünüyorsun?
Мыщ пае сыд узэгупшысэрэр?
Mış payé sıd wuzegupşıserer?
Bunun için (bu konuda) ne düşünüyorsunuz?
Мыщ пае сыд шъузэгупшысэрэр?
Mış payé sıd şüzegupşıserer?
Bu ne demek (ne anlamına gelir)?
Сыд мыщ къикIырэр?
Sıd mış khiç'ırer?
Bu kelimenin anlamı ne?
Мы гущыIэм сыд къикIырэр?
Mı guşı'em sıd khiç'ırer?
Neredeyiz?
Тыдэ тыщыI?
Tıde tışı'?
Nerede o?
Тыдэ ар?
Tıde ar?
Nerede yaşıyorsun (yaşıyorsunuz)?
Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)?
Tıde wuşıpsewure (şüşıpsewure)
Tuvalet nerede?
Псыунэр тэщыIа?
Psıwuner teşı'a?
... ‘yı nerede bulabilirim?
… тыдэ къыщызгъотын слъэкIыщта?
... tıde khışızğotın slheç'ışta?
Ne zaman hareket ediyorsun?
Сыдигъо уежьэжьырэ?
Sıdiğo wuéjejıre?
Ne zaman hareket ediyorsunuz?
Сыдигъо шъуежьэжьырэ?
Sıdiğo şüéjejıre?
Nereye gidiyorsun (gidiyorsunuz)?
Тыдэ укIорэ (шъукIорэ)?
Tıde wuk'ore (şük'ore)?
Nereden çıktın (geldin)?
Тыдэ укъикIыгъ?
Tıde wukhiç'ığ?
Nereden çıktınız (geldiniz)?
Тыдэ шъукъикIыгъ?
Tıde şükhiç'ığ?
Neerden çıkıyorsunuz (geliyorsunuz)?
Тыдэ шъукъикIырэ?
Tıde şükhiç'ıre?
Saat kaçta?
Сыхьатыр тхьапшэм?
Sıhatır thapşem?
Saat kaç?
Сыхьатыр тхьапша?
Sıhatır thapşa?
Senin bakışın (sizin bakışınız) nedir?
Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)?
Sıd wuiyéplhıç'er (şüiyéplhıç'er)?
Nedir fiyatı?
Сыд ыуасэр?
Sıd yıwuaser?
Kaç kez (defa, kere)?
Тхьапшрэ?
Thapşre?
Oraya nasıl giderim?
Ащ сыдэущтэу сыкIощта?
Aş sıdewuştewu sık'oşta?
Orası uzak (yakın) mı?
Ар чыжьа (благъа)?
Ar çıja (blağa)?
Orası uzaktır (yakındır)
Ар чыжьэ (благъэ)
Ar çıje (blağe)
İzin verir misin (verir misiniz)?
Фит сыпшIына (сышъушIына)?
Fit sıpş'ına (sışüş'ına)?
Ne amaçla?
Лъэгъунэу иIэр сыда?
Lheğunewu yi'er sıda?
Ne kadar uzun süre?
Тхьапшырэ къэтыщта?
Thapşıre khetışta?
Problem olan (mesele olan) ne?
Проблемэр сыд?
Problémer sıd?
Bu ... kimin?
Мы …-р хэт ий?
Mı ... –r xet yiy?
Bu gerçek mi?
Мыр шъыпкъа?
Mır şşıpkha?
Gerçektende o öyle mi?
ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта?
Şşıpkhemç'e ar arewu şıta?
Doğru mu? / Hakikaten? / Gerçek (sahi) mi?
Тэрэза? / Зафа? / шъыпкъа?
Tereza? / Zafa? / Şşıpkha?
Adıgece nasıl (olarak) bunu söylersin?
АдыгабзэкIэ таущтэу мыр къэпIон?
Adıgabzeç'e tawuştewu mır khep'on?
Söylediğimi anlıyor musun?
СIорэр къыбгурэIуа?
S'orer khıbgure'ua?
Söylediğimi anlıyor musunuz?
СIорэр къыжъугурэIуа?
S'orer khıjügure'ua?
Doğru mu anladım?
Тэрэзэу къызгурыIуагъа?
Terezewu khızgurı'uağa?
Şu ... verir misin (misiniz)?
Моу, … къысэтба (къысэшъутба)
Mowu, …khısetba (khıseşütba)
Bana gösterir misin (misiniz) o ...-yi?
Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) а ...-м?
Mowu, séğeplhba (séjüğeplhba) a ...-m?
Bana yardım eder misin (misiniz)?
Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба)
Mowu, khızde'apı'aba (şükhızde'apı'aba)
Kime başvurmam (müracaat etmem) gerekiyor?
Хэта сызэкIолIэн фаер?
Xeta sızek'ol'en fayér?
...-le konuşabilir miyim?
… сыдэгущыIэнэу хъущта?
… sıdeguşı'anewu xhuşta?
Bana söyleyebilir misin (misiniz)?
КъысэпIон плъэкIыщта (къысэшъуIон шъулъэкIыщта)?
Khısep'on plheç'ışta (khıseşü'on şülheç'ışta)?
Sende (sizde) ... var mı?
… уиIа (шъуиIа)?
… wui'a (şüi'a)?
Sana (size) yardım edebilir miyim?
СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта?
Sıbde'epı'en (sıjüde'epı'en) slheç'şta?
... istiyor musun (musunuz)?
… уфая (шъуфая)?
… wufaya (şüfaya)?
 
 
 
 
 
 
SOSYAL YAŞAM
ЦIЫФ ЗЭХЭТЫКI
TS'IF ZEXETIÇ'
Hangi sosyal örgütlerin üyesisin?
Сыд фэдэ цIыфыбэ хаса узыхэтыр?
Sıd fede ts'ıfıbe xasa wuzıxetır?
Ben Adıge gençlik teşkilatına üyeyim
Сэ Адыгэ ныбжьыкIэ хасэм сыхэт
Se Adıge nıbjiç'e xasem sıxet
Ben Adıge dans ekibine üyeyim
Сэ Адыгэ къэшъуакIо купым сыхэт
Se Adıge kheşüak'o kupım sıxet
Ben öğrenci bilim cemiyetine üyeyim
Сэ студент шIэныгъэ купым сыхэт
Se yécak'o ş'enığe kupım sıxet
Tanrıya inanır mısınız?
Тхьэр пшIошъ мэхъуа?
Ther pş'öşş mexhua?
Müslüman mısın?
Убыслъымэна?
Wubıslhımena?
Hristiyan mısın?
Учыристана?
Wuçıristana?
Yahudi misin?
Уджурта?
Wucurta?
Ateist misin?
Утхьамыда?
Wuthamıda?
Ben müslümanım
Сэ сыбыслъымэн
Se sıbıslhımen
Adıge Xabzesine inanırım
Адыгэ хабзэр сшIошъ мэхъу
Adıge xabzer sş'öşş mexhu
Bizim ülkemizde inançta özgürlük var
Тэ тихэкумкIэ шIошъхъуныгъэр фитэу щыт
Te tixekumç'e ş'öşxhunığer fitewu şıt
PASAPORT KONTROLÜ
ПАСПОРТ УПЛЪЭКIУ
PASPORT WUPLHEK'U
Pasaport kontrolü nerede?
Паспорт уплъэкIуныр тыдэ щыIа?
Pasport wuplhek'unır tıde şı'a?
Ben Türkiye'nin vatandaşıyım
Сэ Тыркум сырицIыф
Se Tırkum sırits'ıf
Ben Rusya'nın vatandaşıyım
Сэ Урысыем сырицIыф
Se Wurısıyém sırits'ıf
Ben Amerika'nın vatandaşıyım
Сэ Америкэм сырицIыф
Se Amérikem sırits'ıf
Soyadım ...
СлъэкъуацIэр …
Slhekhuats'er ...
Pasaportunu ver!
Къаштэ уипаспорт!
Khaşte wuipasport!
İşte pasaportum
Мары сипаспорт
Marı sipasport
İşte benim giriş (çıkış, transit) vizem
Мары сидэхьан (сидэкIын, сизэпырыщын) визэр
Marı sidehan (sideç'ın, sizepırışın) vizer
Yolculuğumun amacı işlerim evet
СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр ары
Sıkhızç'ek'uağer, ofxer arı
Yolculuğumun amacı gezmek (turizm) evet
СыкъызкIэкIуагъэр, къэскIохьаныр ары
Sıkhızç'ek'uağer, khesk'ohanır arı
Yolculuğumun amacı kişisel işler evet
СыкъызкIэкIуагъэр, сиунэе Iофхэр ары
Sıkhızç'ek'uağer, siwuneyé ofxer arı
Çocuklar benim (karımın, kocamın) pasaportunda kayıtlı
Сабыйхэр (сишъузым и-, силIым и-) паспортым дэтхагъэх
Sabıyxer (sişüzım yi-, sil'ım yi-) yipasportım detxağex
Bu formu doldurmama yardım edermisin?
Мы тхьапэм дэстхэнэу къыздэIэпыIэба?
Mı thapem destxenewu khızde'epı'eba?
Nereyi imzalamam gerekiyor?
Тыдэ сызкIэтхэжьын фаер?
Tıde sızç'etxejın fayér?
Temsilcimizle buluşmayı istiyoruz
ТилIыкIо тызэIукIэнэу тыфай
Til'ık'o tıze'uç'enewu tıfay
 
 
 
GÜMRÜK KONTROLÜ
ГЪУНАПКЪЭ УПЛЪЭКIУ
ĞUNAPKHE WUPLHEK'U
Gümrüğe nasıl gidebilirim?
Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта?
Ğunapkhem tawuştewu sık'oşta?
Bagaj kontrolü nerede?
Хьылъэ уплъэкIуныр тыдэ щыIа?
Hılhe wuplhek'unır tıde şı'a?
Gümrük beyanname formudur ihtiyacım
Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ
Ğunapkhe hapşıp thaper sişıç'ağ
Beyannamede beyan edilicek bir şeyim yok
Хьапщып тхьапэм зи дэстхэн щыIэп
Hapşıp thapem zi destxen şı'ep
İşte bu benim bagajım
Мары сэ сихьылъэр
Marı se sihılher
İthalat lisansım var
Къищэн лицензэр сиI
Khişen litsenzer si'
Şahsi eşyalar harici (başka) bir şeyim yok
Унэе хьапщып щэхъу зи сиIэп
Wuneyé hapşıp şexhu zi si'ep
Bu eşyalara gümrük harcı koyuyorlar mı?
Мы хьапщыпмэ гъунапкIэр ателъа?
Mı hapşıpme ğunapç'er atélha?
Hediyelik ve(hemde) hatıralık bir takım eşyalarım var
ШIухьафтын ыкIи сувенир горэхэр сиIэх
Ş'ühaftın yıç'i suvenir gorexer si'ex
Gümrük harcı olarak ne kadar bana düşen?
ГъунапкIэу тхьапш къыстефэра?
Ğunapç'ewu thapş khıstéfera?
Yabancı para (döviz) bende yok
Хамэ ахъщэ сиIэп
Xаme axhşe si'ep
Bende dolar (euro) ... bulunuyor
Сэ долар (еуро) … сIыгъ
Se dolar (euro) ... s'ığ
İşte benim pasaportum
Мары сэ сипаспорт
Marı se sipasport
İşte benim eşyamın listesi
Мары сэ сихьапщып тхьап
Marı se sihapşıp thap
İşte benim uluslararası sürücü belgem
Мары сэ сидунэе кузеф тхылъ
Marı se siduneyé kuzéf txılh
İşte benim gümrük iznim
Мары сэ сигъунапкъэ изын
Marı se siğunapkhe yizın
Karton sigara var (bende bulunuyor)
Сигарет къэмлан сIыгъ
Sigarét khemlan s'ığ
İki şişe şarap var (bende bulunuyor)
Санэ апчытIу сIыгъ
Sane apçıt'u s'ığ
Arabam Adıgey'de kayıtlıdır
Сику Адыгеим щатхыгъ
Siku Adıgeyim şatxığ
Gidebilir miyim?
СыкIонэу хъущта?
Sık'onewu xhuşta?
 
 
 
OTEL
ХЬАКIЭЩ
HAÇ'EŞ
Resepsiyon
ХьакIэкIэтхапI
Haç'eç'etxap'
Lobi
Фойе
Foyé
Hangi otelde duracağız (kalacağız)?
Тэдырэ хьакIэща тыкъызщыуцурэр?
Tedıre haç'eşa tıkhızşıwuçürer?
Türkiye'den gelmiş temsilci heyeti hangi otelde kalıyor?
Тыркум къикIыгъэ лIыкIо купыр сыд хьакIэща къызщыуцугъэр?
Tırkum khiç'ığe l'ık'o kupır sıd haç'eşa khızşıwuçüğer?
Otel nerede bulunuyor?
ХьакIэщыр тыдэ щыIа?
Haç'eşır tıde şı'a?
Şehir merkezinden uzak olmayan otel istiyorum
Къэлэ гупчэм пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай
Khele gupçem pemıçıjewu haç'eş sıfay
Kongre yerinden uzak olmayan otel istiyorum
Зэфэс зыщакIорэ чIыпIэм пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай
Zefes zışak'ore çç'ıp'em pemıçıjewu haç'eş sıfay
Uluslararası fuardan uzak olmayan otel istiyorum
Дунэе ермэлыкъ ашIырэ чIыпIэм пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай
Duneyé yérmelıkh aş'ıre çç'ıp'em pemıçıjewu haç'eş sıfay
Bu otelde bir yer (iki yer) ayırtın lütfen
Мы хьакIэщым зы пэщ (пэщытIу) къысфэубытба
Mı haç'eşım zı peş (peşit'u) khısfewubıtba
Benim soyadım ...
Сэ слъэкъуацIэр …
Se slhekhuats'er …
Benim için oda ayırtılmış
Пэщыр къысфаубытыгъахэу щыт
Peşır khısfawubıtığaxewu şıt
E-mail'le odayı kendime ayırttım
ИмэйлкIэ пэщыр къызфэзгъэпытагъ
E-mailç'e peşır khızfezğepıtağ
Faksla odayı kendime ayırttım
ФакскIэ пэщыр къызфэзгъэпытагъ
Faksç'e peşır khızfezğepıtağ
Telgrafla odayı kendime ayırttım
TелеграмкIэ пэщыр къызфэзгъэпытагъ
Telegramç'e khızfezğepıtağ
Telefonla odayı kendime ayırttım
КIэпсэрыпсалъкIэ пэщыр къызфэзгъэпытагъ
Ç'epserıpsalhç'e peşır khızfezğepıtağ
İşte ispatı (kanıtı)
Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр
Marı khezğeşşıpkhejırer
İşte pasaportum
Мары сипаспорт
Marı sipasport
Benim tek (iki) kişilik odaya ihtiyacım var
Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ
Zı peş (peşit'u zerıt) wune sişıç'ağ
Bu formu doğru doldurmama yardım eder misin lütfen
Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба
Mı thapem terezewu destxenewu khızde'epı'eba
Pasaportumu ne zaman geri vereceksiniz?
Сипаспорт сыдигъо къысэшъутыжьыщта?
Sipasport sıdiğo khıseşütıjişta?
Odamda klima var mı?
Сипэщ кондиционер ита?
Sipeş konditsioner yita?
Odamda televizyon var mı?
Сипэщ телевизор ита?
Sipeş télévizor yita?
Odamda telefon var mı?
Сипэщ кIэпсэрыпсалъэ ита?
Sipeş ç'epserıpsalhe yita?
Odamda buzdolabı var mı?
Сипэщ гъэучъыIалъэ ита?
Sipeş ğewuççı'alhe yita?
Odamda duş var mı?
Сипэщ душ ита?
Sipeş duş yita?
Odanın günlük fiyatı nedir?
Пэщым чэщ-зымафэм уасэр тхьапша?
Peşım çeş-zımafem wuaser thapşa?
Oda fiyatına kahvaltı dahil mi?
Пэщ уасэм пчэдыжьышхэ хахьа?
Peş wuasem pçedıjışxe xaha?
Oda fiyatına servis dahil mi?
Пэщ уасэм фэIо-фашIэ хахьа?
Peş wuasem fe'o-faş'e xaha?
Oda fiyatına havuz kullanımı dahil mi?
Пэщ уасэм есыпIэ хахьа?
Peş wuasem yésıp'e xaha?
Oda fiyatına sauna dahil mi?
Пэщ уасэм саунэ хахьа?
Peş wuasem sawune xaha?
Nerede ve zaman kahvaltınız var?
Тыдэ ыкIи сыдигъo пчэдыжьышхэ зышъуиIэр?
Tıde yıç'iy sıdiğo pçedıjışxe zışüi'ar?
Benim odam kaçıncı katta?
Сипэщыр тэдырэ зэтета зыхэтыр?
Sipeşır tedıre zetéta zıxetır?
Kaç numaralı oda?
Ятхьапшэнэрэ пэща?
Yathapşenere peşa?
Oda üçüncü (dördüncü) kattadır
Ящэнэрэ (яплIэнэрэ) зэтетым хэт пэщыр
Yaşenere (yapl'enere) zetétım xet peşır
Odaya baksam olur mu?
Пэщым сеплъымэ хъущта?
Peşım séplhıme xhuşta?
Bu oda benim hoşuma gitti (gitmedi)
Мы пэщ сыгу рихьыгъ (рихьыгъэп)
Mı peş sıgu rihığ (rihığep)
Daha ucuz odanız var mı?
Нахь пэщ пыут шъуиIа?
Nah peş pıwut şüi'a?
Daha iyi odanız var mı?
Нахь пэщ дэгъу шъуиIа?
Nah peş değu şüi'a?
Daha sakin odanız var mı?
Нахь пэщ гупсэф шъуиIа?
Nah peş gupsef şüi'a?
Fiyatını peşin vermeli miyim yoksa sonradan mı?
Уасэр апэу стын фая, хьауми ыужкIэ?
Wuaser apewu stın faya, hawumi yıwujjç'e?
Kaç gün kalacaksın (kalacaksınız)?
Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)?
Mefe thapşeç'e wukheneşta (şükheneşta)
Bir gün kalırım (belki)
Зы мафэ сык