Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  BIZIM SAHIFE
 

ü ve sesli dosyaları dinlemek için tıklayınız

TGRT-FİLM     TGRT-FM    TGRT-HABER  

Pdf ve M.Reader (.lit)  formatlarında 100'lerce kitap, Chm formatında Tam İlmihal, Faideli Bilgiler, Hak Sözün Vesikaları, Herkese Lazım Olan İman, İslam Ahlakı, Eshab-ı Kiram, Kıyamet ve Ahiret, Müjdeci Mektublar, Cevab Veremedi, İngiliz Casusunun İtirafları, Kıymetsiz Yazılar, Namaz Kitabı, Şevahid-ün Nübüvve, Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn(Dört Büyük Halife)  ..... Yenilerini bekleyin...Bir Bilene Soralım serisi tamamlandı ... Büyük Alimlerin Hayatı, Başlangıcından Bugüne Mezhepsizler (2cilt),  İslamda Kadın ve Aile, Mezhepler Dosyası, Eshab-ı Kiramın Örnek Hayatı....

Evliyalar Ansiklopedisi (12 Cilt) ni html okumak için www.bizimsahife.net'i, ekitap formatında bilgisayara çekip okumak için de burayı tıklayınız!

Huzurun Kaynağı Aile (Mehmet Oruç) hazırlanmış olup, web sitemize konulmuştur. Okumak için tıklayınız...

ONLİNE E-KİTAPLAR

Hakikat Kitabevi  

Kitaplarda  Arama

Hakikat Kitabevi (Ana Sayfa)

* Türkçe Kitaplar

* İngilizce Kitaplar

- Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye

(Hüseyn Hilmi Işık)

- Fâideli Bilgiler

(Ahmet Cevdet Paşa)

- Hak Sözün Vesîkaları

(Abdüllah-i Süveydî)

Herkese Lâzım Olan Îmân

(Kemahlı Feyzullah)

-İslâm Ahlâkı

(Muhammed Hadimi )

Eshâb-ı Kirâm

(İmâm-ı Rabbâni)

Kıyâmet ve Âhıret

(İmam-ı Gazali)

- Müjdeci Mektûblar

(İmâm-ı Rabbâni)

Cevâb Veremedi

(Harputlu İshak Efendi)

İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları ve

 İngilizlerin İslâm Düşmanlığı

(M. Sıddık Gümüş)

Kıymetsiz Yazılar

(İmâm-ı Rabbânî)
Namâz Kitâbı

(Hasan Yavaş)

Şevâhid-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri)

(Abdurrahman Câmî)

Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn (Dört Büyük Halife)

(Seyyid Eyyûb bin Sıddîk )

Evliyâlar Ansiklopedisi

Rehber Ansiklopedisi

Dînî Sözlük

İslâm Âlimleri Ansiklopedisi:

1-Hicrî Birinci Asır Âlimleri

2-Hicrî İkinci Asır Âlimleri

3-Hicrî Üçüncü Asır Âlimleri

4-Hicrî Dördüncü Asır Âlimleri

Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi (YENİ)

ONLİNE E-KİTAPLAR

DİNİ SORULARA CEVAPLAR

Bir Bilene Soralım

Sohbetler  2002   2003

Bazı Sapık Fırkalar ve Ehl-i Sünnet  Alimlerinden Cevaplar

SOHBET VE MAKALELER

 "Mehmet Oruc'un

kitapları ve makaleleri"
Gönülden Gönüle Gönül Bahçesi  2003 (Mehmet Oruç)

"Dinlerarası Diyalog Tuzağı ve Dinde Reform"

-İslâm Alimlerinin ibret verici hayat hikayeleri:Hikmetler ve İbretler

Mezhepler: Dinimizi nereden nasıl öğreneceğiz? Dinde naklin önemi; Kur’an-ı kerim, tefsirler ve meâller; İctihad, mücdehid ve mezhepler; Fıkıh ilminin önemi ve âlimler 

- 365 Gün Duâ (Mehmet Oruç)

Meşhurların Son Sözleri (Mehmet Oruç)

-İslamiyette Kadın ve Aile hakları

Kainatın Efendisi

Cuma'dan Cuma'ya

Prof. Orhan Karmış

Prof. Ramazan Ayvallı

Osman Ünlü (Cuma'dan Cuma'ya)

Prof. Mehmet Yücel

Gönül Pınarı - Osman Ünlü

İslâm Büyüklerinin Manzum Menkıbeleri ve Nasihatleri

Bizim Sahife-Online

Bir Bilene Soralım

Başlangıcından Bugüne Mezhepsizler

- Büyük Alimlerin Hayatı

-İyi Bir Yönetici Olmak İçin Yöneticilere Tavsiyeler

Harama Düşmemek İçin Erkek-Kadın, Herkesin Öğrenmesi Lazım Hayz ve Nifas Bilgileri Risalesi

-Erkek Çocuk Olması İçin Çocuk Cinsiyeti Tesbit Cetveli

Abdüllatif Uyan'ın Eserleri

Menkıbelerle Peygamber Efendimizin Hayatı (1-2.Cilt)

Menkibelerle Peygamberler Tarihi

Menkibelerle Büyük Îmâmlar

 Menkibelerle Dört Büyük Halife yeni

Menkibelerle Eshâb-ı Kirâm Yakında

Şiir, ilahi, mehter marşları ve nüktelerle Şiir Bahçesi

Mp3 İlmihal, sorulara cevaplar, Sevgili Peygamberim, islam büyüklerinin

ibretli hayat hikayeleri, ilahiler, marşlar, mehter marşları   

 Büyüklerden Kıymetli Sözler yeni 

Hakikat Kitabevi Yayınları (Html) (Bizimsahife)

- Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye

- Fâideli Bilgiler

- Hak Sözün Vesîkaları

Herkese Lâzım Olan Îmân

-İslâm Ahlâkı

Eshâb-ı Kirâm

Kıyâmet ve Âhıret

- Müjdeci Mektûblar

Cevâb Veremedi

İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları

ve İngilizlerin İslâm Düşmanlığı

Kıymetsiz Yazılar

Namâz Kitâbı

Şevâhid-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri)

Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn (Dört Büyük Halife)

 

DOWNLOAD E-KİTAPLAR

Hakikat Kitabevi (.pdf)

Türkçe:

1-Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye

2-Fâideli Bilgiler

3-Hak Sözün Vesîkaları

4-Herkese Lâzım Olan Îmân

5-İslâm Ahlâkı

6-Eshâb-ı Kirâm

7-Kıyâmet ve Âhıret

8-Müjdeci Mektûblar

9-Cevâb Veremedi

10-İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları

11-Kıymetsiz Yazılar

12-Namâz Kitâbı

13-Şevâhid-ün Nübüvve

14-Menâkıb-ı Çihâr Yâr-ı Güzîn

15-Türpuşti Risâlesi

16-Dürr-ül-Me'ârif

17-Mebde ve Me'âd

18-Makamat-ı Mazheriyye-

19-El-Münkizü Mined-dalâl

20-Mahzen-ül-Ulûm

Bizim Sahife (.pdf)

(Toplam 42 adet)

Bir Bilene Soralım Serisi'nin Tümü

M.Reader(.lit)

(Toplam 46 adet)

Hakikat Yayınları (6 adet)

Bir Bilene Soralım Serisi'nin Tümü

(40 adet)

Sesli Programlar (*.exe)

Sesli ve Resimli Namaz Rehberi

Windows Yardım Prog.(Chm)

(Toplam 68 adet)

01- Tamilmihal Seadet-i Ebediyye

(Muhammed Sıddık GÜMÜŞ)

02- Faideli Bilgiler 

(Ahmed Cevdet Paşa)

03- Hak Sözün Vesikaları

(Abdullah Süveydi)

04- Herkese Lazım Olan İman

Kemahlı Feyzullah Ef.

05- İslâm Ahlâkı  

 (Muhammed Hadimî)

06- Eshâb-ı Kirâm

 (Ahmed Fârûk )

07- Kıyâmet ve Âhiret

 (İmâm-ı Gazali ) 

08- Müjdeci Mektublar Tercümesi

 (İmâm-ı Rabbânî )

09- Cevâb Veremedi

(Harputlu Ishak Efendi)

10- İngiliz Casusunun İtirafları

 (Muhammed Sıddık GÜMÜŞ)

11- Kıymetsiz Yazılar

 (İmâm-ı Rabbânî) 

12- Namaz Kitabı 

 (Hasan YAVAŞ)

13- Şevâhid-ün Nübüvve 

(Peygamberlik Müjdeleri)

14- Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn

( Dört Büyük Halife)

Menkıbelerle Peygamber Efendimizin Hayatı

(1-2.Cilt) (Abdüllatif Uyan)

Bir Bilene Soralım Serisi

ve Diğerleri

Osman Ünlü Hocadan Ramazan Sohbeti (Sesli)

Bir Bilene Soralım : Oruç ve Ramazan

 S O H B E T

BİR BİLENE SORALIM : ORUÇ ve RAMAZAN

Orucun ve Ramazan ayının fazileti

Oruç ve aç durmak

Oruç tutmak faydalıdır

Orucun farzları

Günah işleyenin orucu

Oruç tutmamayı mubah kılan özürler

Seferde iken oruç tutmak

Açıktan oruç yemek

Kadınlar muayyen günlerinde iken

İftar vermenin fazileti

İftarı geciktirmek caiz mi?

Seher vakti ve sahur

Ramazanda ibadet ve iyiliğin sevabı

İtikaf nedir, kadınlar nasıl yapar

Haram işlemek orucu bozar mı?

Hastaların oruç tutması

Nafile oruç ve fazileti

Oruç kefareti

Orucu bozan ve bozmayan durumlar

Oruçta mezhep taklidi

Oruçla ilgili çeşitli sual cevaplar

Teravih namazı

Ramazanda sağlıklı beslenmek için

Farklı takvim ve imsakiyeler

Kutuplarda Oruç

Fitre vermenin önemi

Bayram sevinç günleridir

Bütün yıl oruç tutmuş olmak

Mübarek günlerde oruç

 

Orucun ve Ramazan ayının fazileti

Sual: Ramazan ayının önemi nedir?

CEVAP

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.  devamı

 Önceki Sohbetler

 
  Bugün 356069 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=