Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  EHL-I SUNNET PINARI
 

İman ve İslam
 Allaha iman
 Meleklere iman
 Kitaplara iman
 Peygamberlere iman
 Ahiret gününe iman
 Kaza ve Kadere iman
 Şirk ve tehlikeli sözler
 Amentü (Tecdid-i İman ve Tecdid-i Nikah Duası)
 

 

 Peygamberimizin hayatı
 Resulullahı tasdik şart
 Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım
 Âlemlerin rahmet ve uyarıcısı
 Peygamber efendimizi tanımak
 Peygamber efendimizin faziletleri
 Peygamber efendimizin mucizeleri
 Resulullah efendimizin isimleri
 Resulullah sevgisinin önemi
 Peygamber efendimize tâbi olmak
 Peygamberlik iddiası zındıklıktır
 Peygamber düşmanı din düşmanıdır
 Mirac mucizesi
 Peygambersiz din, dinsizliktir
 Mucize ve Keramet haktır
 Hilye-i Saadet (Resulullahın görünüşü)
 Peygamber efendimizin ırkı
 Resulullahın bütün dedeleri mümindi
 Resulullah efendimiz ümmi idi
 Niçin genel bir bela gelmemektedir
 Resulullah gelecekten haber verdi
 Peygamber efendimizin şefaati
 Resulullah efendimizi anmak ibadettir
 Peygamber efendimiz ve medeniyet
 Salevat getirmek
 Hazret-i İsa�nın müjdesi
 Sakal-ı şerifin kıymeti
 Resulullaha mahsus hükümler
 Resulullahın çok evlenmesi
 Peygamber efendimizi rüyada görmek
 Resulullahın üç vazifesi
 Bu zat kimdir?
 Nebi ve Resul nedir?
 Kitab-ı mukaddeste Ahmed ismi
 Vedâ Hutbesi
 Resulullah efendimizin vefatı
 Yalnız Kur'an diyen yalancılar
 Maddeli hadis-i şerifler
 

 

 Kuran-ı kerim (sesli ve yazılı)
 Tefsir (Prof.Dr.Orhan Karmış-Sesli)
 Kuran-ı kerim öğreniyorum (Sesli elifba)
 Mucizelerin en büyüğü
 Kuran-ı kerim mahluk değildir
 Kur'an-ı kerim Allah kelâmıdır
 Kuran-ı kerim niçin Arapça
 Çelişkili âyet yoktur (Ateistlere cevaplar)
 Kuran-ı kerimde sayı yok mu?
 Kuran-ı kerimde nesh vardır
 Kuran-ı kerim değişmemiştir
 Kuran-ı kerim değiştirilemez
 Kuran-ı kerimi tercüme etmek
 Kur'an-ı kerimi herkes anlayabilir mi?
 Kuran, müminler için şifadır
 Fatiha suresinin fazileti
 İhlas suresinin fazileti
 Sübhane rabbike âyeti
 Kuran-ı kerimi öğrenmek ve öğretmek
 Mushaf abdestsiz tutulabilir mi?
 Ücretle Kuran okumak
 Kıraat ilmine dair
 Benzerine de saygı gerekir
 Garplı âlimlerin Kuran hayranlığı
 Kuranda Yahudi ve Hıristiyanlar
 Âyetlere tarihsel demek
 Kurandaki sıraya göre Sure isimleri
 İçinde Kuran olan CD ve bilgisayar
 Kuran-ı kerimle ilgili çeşitli sorular
 Kur'an-ı kerimin mucize oluşu
 Kur'an-ı kerim okumak ibadet mi?
 Kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek
 Âyet-el kürsinin fazileti
 Dinlemek daha sevabdır
 Âmenerresülü'nün fazileti
 Bekara suresinin fazileti
 Türkçe Kur'an yazılamaz mı?
 Kur'an-ı kerimin benzeri
 Kur'an-ı kerim okumanın edebi
 İslam harfleri
 Hatim bir kişinin okumasıdır
 Hoparlörden Kuran dinlemek
 Kuran-ı kerim kim için indi?
  Dinimiz
 Yahudilik
 Hıristiyanlık
 Semavi dinlerde iman
 Dinlerdeki farklı hükümler
 Müslüman olma sebepleri
 Allahın dinine uymak
 Brahmanizm
 Budizm
 Hinduizm
 Şamanizm
 Mecusilik
 Lamaizm
 v
 Sünnet nedir
 Sünnet çeşitleri nelerdir
 Sünnete uymanın önemi
 Yalnız Kuran diyen yalancılar
 Kuran ve Sünneti inkâr
 Bidat nedir, ne değildir
 Bidat ve bid�at ehli olanlar
 Bidat ehli ile dostluk kurmak
 Bidat ehlinin ibadeti
 Sahih olmakla kabul olmak nedir
 Bidat, sünnet ve farklı ictihad
 Bid�atler mayın gibidir
 Günümüzde işlenen bidatler
 Bidat olmayanlar
 Değişiklik yok etmek demektir
 Dinde reform ne demek
 Klasik ve modern kaynaklar
 Âdetler dinde delil olur mu?
 Bidat ehli ile niçin birleşilmiyor
 Hak üzere olan bir taife bulunur
 Çeşitli sual ve cevaplar
 Dinde kolaylık var ne demek
 İhtiyatı elden bırakmamalı
 Öncelikli olan işler
 İki gün eşit olmamalı
 Niyetin önemi ve ilimsiz iyi niyetin zararı
 Her çeşit aşırılık zararlıdır
 İşin esası dinin emrine uymaktır
 Haramla farz çakışırsa
 Mübarek geceler bidat mi?
 Cihazla ibadet etmek
 Yılbaşı kutlamak ve Noel
 Özel günleri kutlamak
 Çarşaf, sarık giymek, sakal bırakmak
 Seravil, şalvar değildir
 Telkin vermek sünnettir
 Ölü için devir ve iskat
 Sevab bağışlamak
 Kabristanda Kuran okumak
 Kâfirlere benzemek
 Resulullaha uymak
 Salâten tüncînâ okumak
 İman ve nikâh tazelemek
 Hile-i şeriyye nedir
 Emri yapmamak veya değiştirmek
 Unutulan sünnetler ve farzlar
 Harac ve zaruret nedir
 Onların dinine uymadıkça
 Bidat ehlini kötülemek gıybet olmaz
 Sünnet, fitne ve müdara
  Namazın dindeki yeri
 Namazın farzları
 Abdest ve teyemmüm
 Necasetten taharet
 İstikbal-i kıble
 Namaz vakitleri
 Namazlarda niyet
 Namaz nasıl kılınır
 Namazdan sonra dua ve tesbih
 Secde-i sehv
 Mesbukun namazı
 Hastalıkta namaz
 Yolculukta namaz
 Cemaatle namaz
 İmamlık
 Cuma günü ve Cuma namazı
 İki namazı cem etmek (birleştirmek)
 Nafile namazlar
 Farzın önemi büyüktür
 Kaza namazları
 Teravih namazı
 Bayram namazları
 Cenaze namazı ve defin
 Camilere saygı
 Ezan ve İkamet
 Tilavet secdesi
 Cihazla ibadet etmek
 İbadet lisanı Arabidir
 Takvimlerde farklılık
 Kutuplarda namaz
 Asr-ı evvel ve Asr-ı sani
 Namaz sureleri ve duaları
 Teganni nedir?
  Guslün farzları
 Sünnet üzere gusletmek
 Guslü geciktirmek
 Cünüp neler yapamaz
 Guslü gerektiren hâller
 Hastanın guslü
 Gusül için teyemmüm
 Gusülden sonra meni gelirse
 Cuma günü gusletmek
 Gusülden önce abdest almak
 Gusül suyundaki necaset
 Bir yerini yıkamayı unutan
 Örülü saçı çözmeli mi?
 Gusle ve abdeste mani olanlar
 Gusülle ilgili çeşitli bilgiler
 Fıkıh kitapları ve diş dolgusu
 Diş dolgusu ve zaruret
 Dişler mesh edilmez
 Modern diş hekimliği
 Yanlış ve doğru yazanlar
 Tadbib kelimesinin manası
 Fetva olsa, kim itiraz eder ki?
 İlham dinde senet değildir
 Dört mezhep sözde mi hak?
 Şeyh-ül-İslam Musa Kazım
 Diş dolgusuyla ilgili çeşitli sorular
 


 Hayz ilminin önemi
 Özel günler defteri
 Hayzla ilgili deyim ve kelimeler
 Hayz ve Nifaslıya yasak olanlar
 Hayz ve Nifaslıya serbest olanlar
 Hayzı düzensiz olanın namazı
 Ramazanda hayzlının durumu
 Hayzın [Âdetin] Değişmesi
 Nifas kanları
 Malikide Hayz ve Nifas
 Şafiide Hayz ve Nifas
 Hanbelide Hayz ve Nifas
 Hayzla ilgili sual ve cevaplar
 Malikiyi taklit ile ilgili sualler
 Nifas ile ilgili sual ve cevaplar
 İddet ile ilgili sual ve cevaplar
 Ay hâlini kocadan gizlemek
 Lohusalık döneminde dışarı çıkılmaz mı?
 Hayzla ilgili yanlış bilgiler
 Çeşitli sual ve cevaplar
  Tesettür farzdır
 Açık gezmek farklı bir günahtır
 Dinimizde tesettürün önemi
 Yakayı örtmek ne demek
 Kadınların kıyafet şekli
 Yalnız Kuran diyen yalancılar
 Müslüman, Allaha ve Resulüne inanır
 Dinde kolaylık ve pantolon giymek
 Doktora da günah vardır
 Gözü haramdan sakınmak
 Avret mahalli ne demektir
 Dinin emri zamanla değişmez
 Tesettüre riayet etmek
 Kim kime baskı yapıyor?
 İmanın şartları ve tesettür
 Çıplak yıkanmak
 Tesettürle ilgili çeşitli sorular
  Orucun ve Ramazan ayının fazileti
 Oruç ve aç durmak
 Oruç tutmak faydalıdır
 Orucun farzları
 Günah işleyenin orucu
 Oruç tutmamayı mubah kılan özürler
 Seferde iken oruç tutmak
 Açıktan oruç yemek
 Kadınlar muayyen günlerinde iken
 İftar vermenin fazileti
 İftarı geciktirmek caiz mi?
 Seher vakti ve sahur
 Ramazanda ibadet ve iyiliğin sevabı
 İtikâf nedir, kadınlar nasıl yapar?
 Haram işlemek orucu bozar mı?
 Hastaların oruç tutması
 Nafile oruç ve fazileti
 Oruç kefareti
 Orucu bozan şeyler
 Orucu bozmayan şeyler
 Orucu bozan ve bozmayan durumlar
 Oruçta mezhep taklidi
 Oruçla ilgili çeşitli sual cevaplar
 Teravih namazı
 Ramazanda sağlıklı beslenmek için
 Farklı takvim ve imsakiyeler
 Ramazan hangi gün başladı?
 Kutuplarda Oruç
 Fitre vermenin önemi
 Bayram sevinç günleridir
 Bütün yıl oruç tutmuş olmak
 Mübarek günlerde oruç
 Oruçluya mekruh olanlar ve olmayanlar
 Şevval ayında oruç
  Mallarınızı zekat ile koruyun
 Zekat nisabı nedir?
 Zekat ne zaman verilir?
 Hangi maldan zekat verilir?
 Zekat kime verilir?
 Karı kocanın zekatı ayrıdır
 Zekatla ilgili hükümler
 Verilmemiş zekatların devri
 Zekat veya sadaka istemek
 Memura zekat
 Zekat ve hile
 Zekatı zorla almak
 Zekatı önceden vermek
 Kameri aylara göre zekat
 Kağıt para ile zekat
 Kurumlara zekat vermek
 Evi olmayan da zekat verir
 Bize borçlu fakire zekat
 Öğrenciye zekat
 Esnaf ve tüccarın zekatı
 Zekat verilecek kimseyi araştırmak
 Zekatta vekalet ve vekil
 Ziynet eşyalarının zekatı
 Gümüşün zekâtı
 Alacakların zekatı
 Şafiilerin Hanefi mezhebini taklit etmesi
 Zekat borcu varken
 Fakire nisap miktarından fazla zekat vermek
 Uşur
 Zekatı gizli mi vermeli?
 Zekatla ilgili çeşitli sual cevaplar
 Sadaka-i fıtr [Fitre]
 Sadaka vermenin önemi
 En üstün sadaka
 Sadakayı gizli mi vermeli?
 Müminler bir vücut gibidir
 Kimseden bir şey isteme
 Haramdan sadaka verilir mi?
 İsraf da, cimrilik de etmemeli
 Sadakayla ilgili çeşitli sual cevaplar
  Musikinin dindeki yeri
 Müzik ve Hitlerin hayalleri
 Haram iyi niyetle haramlıktan çıkmaz
 Tegannideki beş şart
 Dinin emri müslümanın zoruna gitmez
 Bir Müslüman böyle konuşmaz
 İbadetle başka şey mukayese edilmez
 Müzikle ilgili çeşitli sorular
 Müziği dine sokmak
 Çalgının dindeki yeri
 İmam-ı Gazali hazretleri ve musiki
  Vehhabilik nedir
 İngiliz Casusunun İtirafları (Özet)
 Selefiyecilik
 Her günah işleyen kâfir mi?
 Ruh ölmez her ölü işitir
 Şefaat müslümanlara vardır
 Resulullahı öven kâfir mi olur?
 Kabir ziyareti yapan kâfir mi olur?
 Bütün tasavvuf ve tarikat ehli kâfir mi?
 Mucize ve Keramet haktır
 Sebeplere yapışan kâfir mi olur?
 Mezhebe uyan müsluman kâfir mi?
 Türbe yapmak caizdir
 Allahtan başkası için hayvan kesmek
 Hıristiyan gibi Allah gökte diyorlar
 Hacılara dağıtılan kitaplar
 Mübarek geceler bidat mi?
 Her şeyden önce doğru itikad
 Vehhabinin Şirk kitabı
  İbni Sebecileri susturan kesin deliller
 Eshab-ı kirama dil uzatılamaz
 Resulullahın akrabasına dil uzatılamaz
 Hazret-i Ebu Bekire dil uzatılamaz
 Hazret-i Ömere dil uzatılamaz
 Hazret-i Osmana dil uzatılamaz
 Hazret-i Aliye dil uzatılamaz
 Hazret-i Ali ile savaşana kâfir diyorlar
 İlk Fitne ve Muharebeler
 Lanet ibadet değildir
 Herkesin suçu kendinedir
 Gadir-i Hum hutbesi
 İmamın masum olması
 Kuran-ı kerim değişmedi
 Günah zarar verir
 Hak mezhep çok olur mu?
 Tavşan, Yahudi ve Hurufiler
 Yas tutmak günahtır
 Hüsniye kitabı
 Kurtuluş fırkası hangisidir
 Abdullah bin Sebe kimdir
 İbni Sebeci ile münazara
 İbni Sebecilerin belini kıran sorular
  Ehl-i beytin fazileti
 Ehl-i beyt Cennetliktir
 Eshab-ı kiramın fazileti
 Resulullahın akrabaları
 Eshab-ı kiramın hayatları
  Neleri yiyip içebiliriz
 Neleri kullanabiliriz
  Ana baba hakkı
 Koca hakkı
 Hanım hakkı
 Evlat hakkı
 Nikahı düşenler  düşmeyenler
 Nikah düşenlerle görüşmek ve halvet
 Yabancı kadınlara erkeklere bakmak
 Kadınların sesleri haram mı?
 Kadınların selam vermesi
 Zaruret ve fitne zamanında
 Kimlerle evlenilir
 Evlilik ve aile ile ilgili konular
 Evlilik Rehberi
 Boşanmak ve nikahı bozan şeyler
 Kadına da boşanma hakkı
 Nikah nasıl tazelenir
 Doğum kontrolü ve kürtaj
 Çocuk sahibi olmak
 Evlat edinmek
 Evladın ölümüne sabır
 Süt kardeşlik
 Süs ve takılarla ilgili sual cevaplar
 Sağlık öğütleri
 Görgü kuralları
 İhtiyarlık nimeti
 Bereket ve bereketsizlik
 Bize ne oldu?
 Uyuşturucu iptilası
 Nakli esas alan kitap
 Örnek Kaynana
  Alacağı bağışlamak
 Alış verişte yemin etmek
 Darasını almak gerekir mi?
 Bâtıl olan satışlar
 Bereketli olsun
 Borçluya mühlet vermek
 Borcu geciktirme cezası
 Borcu geciktirmek
 Borcu inkâr
 Borsa
 Bulunan şeyler
 Cuma günü öğle vakti alış veriş
 Çekiliş kuponu almak
 Alış verişle ilgili çeşitli sorular
 Çocuğun malı ve alış verişi
 Çok kazanmak için çok çalışmak
 Depozit, Kapora ve Komisyon
 Din istismarı
 Dini kitapların ticareti
 Dinimizde avcılığın yeri
 Dinimizde kâr haddi
 Emanet mal
 Emekli maaşı ve Nema
 Eşlerin mal varlığı
 Evini kiraya verirken
 Faiz
 Fasid alış verişler
 Gayri Müslim ülkelerde
 Hayvanların ticareti
 Hediye ve hükümleri
 Helal rızık aramak
 Hırsızlık ihtimali olan mal
 İşçilerin durumu
 Kâfire ücretle iş yapmak
 Kâr zarar ortaklığı
 Kiraya vermek
 Miras
 Ödünç vermek
 Sigorta
 Sözleşmeye uymak
 Şarapçıya üzüm satmak
 Şartlı satış ve hediye
 Tazminat almak
 Ticarette dinini kayırmak
 Ticarette günahtan kaçmak
 Ticarette ihsan
 Ticari terimler
 Vade farkı istemek
 Zengin olmak ve iflas etmek
 Kredi çekmek ve kredi kartı kullanmak
 Habersiz şeker almak
 Rızkın mahiyeti
 Tarla ve içindekiler
 Değişmekte faiz
 Maç tahmini mekruh mudur?
 Ticarette ırk, din farkı olmaz
 Mühayee ne demektir?
  Acelecilik
 Affedici olmak
 Ahiret kardeşi seçerken
 Alay etmek
 Ayıplanmak korkusu
 Az iyiliğe çok sevap
 Cimrilik
 Cömertlik
 Cübn (Korkaklık)
 Çalışmak ibadettir
 Çoğunluğa uymak
 Çok gülmek
 Çok sual sormak
 Denemeden iyi demek
 Dilenmek
 Doğruluk
 Dostları çoğaltmak
 Edep - Haya - İffet
 Fitne çıkarmak
 Gariplerin kıymeti
 Gıybet etmek
 Güzel ahlak
 Haline razı olmak
 Haset etmek
 Hasta ziyareti
 Havf ve Reca
 Hediyeleşmek
 Her kötülüğün tek ilacı
 Hıkd (Kin beslemek)
 Hırsızlık
 Hıyanet ve Emanete riayet
 Huy değişir mi?
 İftira etmek
 İnat ve Münakaşa
 İnsanlara iyilik etmek
 İsraf
 İstişarenin önemi
 İyi veya kötü çığır açmak
 İyilerle beraber olmak
 Kalb kırmak
 Kalb temizliği nasıl olur
 Kanaat etmek
 Kibir
 Kimseye yük olmamak
 Komşuluk
 Kul hakkı
 Kumar ve Oyunlar
 Küs ve dargın durmak
 Kusurları gizlemek
 Lakap takmak
 Lanet ve beddua etmek
 Lezbiyenlik
 Livata (Homoseksüellik)
 Mal mevki hırsı
 Malayani
 Malı hayra harcamak
 Mastürbasyon
 Merhamet etmek
 Müdara ve Müdahene
 Müjdelere kavuşmak için şartlar
 Mükemmel insan nasıl olur
 Münafıklık
 Mürüvvet
 Müslümanların hakları ve görevleri
 Müstehcen konuşmak
 Nasihatin önemi
 Nefsi terbiye etmek
 Oral seks
 Öfkesini yenmek
 Övmek ve övünmek
 Özrü kabul etmek
 Rıfk (Yumuşaklık)
 Riya
 Rüşvet
 Sabır
 Sadakat göstermek
 Salih insan olmak için
 Selamlaşmak ve önemi
 Sevgide orta yol
 Sır saklamak
 Söz taşımak
 Suçu kendimizde aramak
 Suizan hüsnü zan
 Susmanın faydaları
 Şaka etmek
 Şematet
 Şükür ve hamd
 Takıyye
 Takva, Vera ve Zühd
 Tatlı dil ve güler yüzün önemi
 Tehevvür
 Tevazu
 Tevekkül
 Tezellül
 Ucub
 Uzun emel
 Vaadinde durmak
 Vâki olanda hayır vardır
 Vefa
 Yalan söylemek
 Yaratılanı hoş gör
 Yas tutmak
 Yaşlıya saygı
 Yetimi gözetmek
 Zina
 Ziyaretin önemi
 Eline beline ve diline sahip olmak
 Tecessüs etmek (Araştırmak)
 İşi en güzel yapmak
 Cinayet ve fitne
 Birlik ve beraberliğin önemi
 Emr-i vaki yapmak
 Akrabayı ziyaret
  Kurban
 Adak (Nezr)
 


 Falcılık büyücülük nedir
 Falcılık, Bâtıl inanç ve Hurafeler
 Dinimizde uğursuzluk yoktur
 Büyüden ve Cinden korunmak için
 Görülmeyen olay ve varlıklar
 Cin ve illüzyon
 Cinler Cennete girecek mi?
 Ruhun mahiyeti ve ruh çağırmak
 Ruh ve beden
 Tenasüh (Reenkarnasyon) yoktur
 Misyonerlerin uydurduğu hurafeler
 Cinlerin zararları
 Bu maili herkese gönderin!
  Evliyanın vasıfları
 Evliyaya evliya denmez mi?
 İstanbul evliyaları demek
 Evliyaya dil uzatmak
 En çok düşmanı olan kimdir
 Dünyada evliya yok mu?
 Tasavvufun çıkışı
 Tasavvuf nedir?
 Tarikat ve tarikatçılık
 Tasavvufta edep
 Talebenin edebi
 Derviş nasıl olur?
 Sohbetin önemi
 Feyz gelmesinin alameti
 Rabıta irtibat kurmaktır
 Resulullaha bağlanmak
 Bâtın ilminin önemi
 Ledün ilmi okuyarak öğrenilmez
 Evliya olmak için
 Geri alınmayan iman ve sevgi
 Evliyayı sevmek
 Sevmenin şartı
 Kutb-i irşad ve kutb-i medar
 Tevessül ve teberrük ne demektir?
 Doğru yolda olmanın şartları
 Evliyayı sevmekle ilgili şiirler
  Peygamberimizin hayatı
 Peygamberlerin hayatları
 Eshab-ı kiramın hayatları
 Mezhep imamları
 İtikad imamları
 Hadis âlimleri
 Silsile-i âliyye büyükleri
 Diğer büyük âlimler
  Allah razı olsun
 Allahü teâlâyı çok anmalı
 Bazı duaların manaları
 Beddua etmek
 Besmelenin fazileti
 Bir dileği olanlar ne yapmalı
 Bizi doğru yola ilet
 Cuma günü ve gecesi ne okumalı
 Dilek duası denen hurafe
 Doğumun rahat ve kolay olması için
 Dua âyetleri
 Dua boşa gitmez
 Dua eden sevgili kuldur
 Dua ederken evliyayı vasıta etmek
 Dua ederken göğe bakmak
 Dua etme arzusu olunca
 Dua niçin kabul olmaz
 Dua okumakla fakirlikten kurtulmak
 Dua, ölü-diri herkese fayda verir
 Duanın dinimizdeki yeri
 Duanın kabul olması için
 Duanın makbul olduğu zamanlar
 En kıymetli tesbih nedir
 Eve girip çıkarken
 Gayri müslimlere dua
 Gıyaben dua etmek çok kıymetlidir
 Günahkârın duası kabul olmaz mı?
 Hangi dualar ne zaman kaç defa
 Hatim Duası
 Helaya girerken çıkarken
 Her gün okunacak dualar
 İlaçların en iyisi
 İman ve dinde sebat duaları
 İnşallah demenin önemi
 İsmen tahsis önemlidir
 İsm-i azam duası
 İstihare nasıl yapılır
 Kabul olmayacak dua var mı?
 Kadınlar muayyen günlerinde iken
 Karabasan için dua
 Kayıp duası
 Kelime-i tevhidin fazileti
 Kimlerin duası makbuldür
 Korku ve beladan korunma duaları
 Meleklerin duasından mahrum kalmak
 Müslümanlara dua etmek
 Nazar duaları
 Rabbim bizi esirge
 Resulullahın duaları
 Ruhi hastalık ve büyüden korunmak için
 Salevat-ı şerife okumanın fazileti
 Sessiz dua ve zikir olur mu?
 Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı
 Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri
 Şeytanların eve girmemesi için
 Tevbe istiğfar nasıl yapılır
 Yağmur duası
 Yatarken okunacak dualar
 Yemekten sonra nasıl dua edilir
 Yolculuğa çıkarken ne okumalı
 Eshab-ı Kehfin isimleri
 Şehidlik derecesine kavuşturan dua
 Zehirli hayvan sokması
 Gece gündüz duaları ne zamana kadar
 Dualarla ilgili çeşitli sorular
 Âyât-ı Hırz
 Âyât-ı Hıfz
 Cin Mektubu
 Şifa Âyetleri
 Cin mektubu ve âyât-ı hırz hakkında
 Kırk defa kabul olmuş hac sevabı
 Kırk günün önemi nedir?
 Her derdin çaresi vardır
 Kaside-i bürde
 Bazı duaların orijinalleri
 İmtihana girerken
 Caliyet-ül Ekdar (Sesli) 

 Osmanlı Sultanları
 Osmanlıyı tanımak Dünya nedir
 Nefs nedir
 Günahlar ve günahkârın durumu
 Ölüme hazırlanmak için
 Tevbe istiğfarın önemi
 Şehid ve Gazi kime denir
 Sigara haram mı
 Dini tabirler ve dili korumak
 Atasözlerini doğru anlamak
 Vesvese ve kurtuluş çaresi
 Bazı kaynak kitaplar
 Zenginlik ve Fakirlik
 İntihar etmek
 Nazar haktır
 Dert ve belaların geliş sebebi
 Deprem ve Günah ilişkisi
 Yemin ve yemin kefareti
 Rüya görmek
 Hipnotizma nedir?
 Mürted olmaktan korkmalı
 Herkes vasiyetini hazırlamalıdır
 Hayvanların ilginç özellikleri
 19cular bâtıl dini nedir?
 Belam-ı Baura
 Ebu Talibin diriltilmesi
 Eshab-ı kehfin hicreti
 Hallac-ı Mansur
 İbni Sina
 Somuncu Baba
 Çok olanın kıymeti bilinmez
 Her işte, orta yolda olmalı
 İnsanın üstünlüğü
 Başarı Allahtandır
 İnsanlarda üstünlük sırası
 Kadınların en üstünleri
 Kırk hadis ezberlemek
 Doğruyu bulmanın çaresi
 Tanımak ne demektir?
 Kıyamete kadar
 Önemli sualler ve cevaplar
 


 

 Haccın hükmü
 Haccın fazileti
 Hac çeşitleri
 Haccın şartları
 Vekaleten Hac
 Haccın farzları
 İhram ve hükümleri
 Haccın vacipleri
 Haccın sünnetleri
 Haccın edepleri
 İfrad haccı nasıl yapılır
 Temettü haccı nasıl yapılır
 Kıran haccı nasıl yapılır
 Hacda ceza gerektiren hususlar
 Medine ve Kabr-i saadeti ziyaret
 Umre nedir, nasıl yapılır
 Hacdan önce ve hacda ziyaret yerleri
 Hacda hastalanmamak için
 Farzın yanında nafilenin kıymeti
 Ölen babanın yerine hac
 Kadınların hacca gitmesi
 Şeytan taşlamak
 Farz ile haram çakışınca
 Hacer-i esvedi öpmek
 Hac yolunda ölen
 Hacca görevli gitmek
 Haccın sahih olması için
 Haccı mebrur
 Mekkede mukimlik
 Umre yapana hac farz olmaz
 Dini kuralları koyan Allahtır
 Hacıları karşılamak ziyafet vermek
 Hacılara (Hacı) demek
 Hacda günah işlemek
 Zemzem içmek
 Nafile hac ve umreden kıymetli olan
 Hacda mezhep taklidi
 Hac ile ilgili çeşitli sorular
 Hacla ilgili kelimelerin manaları
 Arapça-Türkçe Kılavuz
 Borçlu hacca gidebilir mi?
 Hac ayları
  İdareci ve ciddiyet
 İdarecilik
 Herkes takdir bekler
 İdareciliğin mesuliyeti
 İşini yarına bırakma
 İdarecilere tavsiyeler
 Padişaha nasihat
 İdarecide olması gereken hasletler
 Fudayl bin Iyadın öğüdü
 Üç şey vardır ki
 Bir âlimin nasihati
 İnsanlarla iyi geçinmek için
 İşleri ehline vermek
 İdarecilere öğütler
 Âmirlere itaat
 Eshab-ı kiramın yolu
 Terbiyenin önemi
 İdareciliğin Temeli
 Yardımcının özelliği
 İdarecilik otoritesi
 İdarecinin vasıfları
 Danışmanın vasıfları
 İstişare toplantısı
 Yönetilenler
 Tedbirli olmak
 Sultanla görüşmek
 Zulmün zararları
 Yemek yedirmek ve ihsan
 Bir işe iki kişi
 Üç Nasihat
 İdareci nasıl olmalı
 Başarılı idareci
 Sevilmenin kısa yolu
 Timur Han diyor ki:
 Arkadaşlık
 Arkadaşlıkta güzel ahlak
 Arkadaş seçerken
 Arkadaşlık hakkı
 Arkadaşı tercih
 Arkadaşın kusuru
 Arkadaşa yük olmamak
 Arkadaşa nasihat
 Arkadaşa yardım
 Arkadaşı takdir etmek
 Arkadaşın adını unutmamalı
 Dinlemesini bilmek
 Takdir etme sanatı
 İdari ve Siyasi taktikler
 Yöneticiler için
 Başarılı olmanın yolları
 Başarılı iletişim için
 Başarılı olmak için prensipler
 İki başlı idare
  Kandil geceleri uydurma değildir
 Kadir gecesi
 Mevlid gecesi
 Berat gecesi
 Mirac gecesi
 Regaib gecesi
 Hicri yılbaşı gecesi
 Aşure günü ve gecesi
 Arefe ve Terviye günü
 Bayram günleri
 Cuma günü
 Kutlu doğum haftası
 Mübarek gecelerle ilgili çeşitli sorular
 Üç ayların faziletleri
 On gece
 Mübarek günlerde oruç
 Bu seneki mübarek gün ve geceler
  Allah razı olsun
 Allahü teâlâyı çok anmalı
 Bazı duaların manaları
 Beddua etmek
 Besmelenin fazileti
 Bir dileği olanlar ne yapmalı
 Bizi doğru yola ilet
 Cuma günü ve gecesi ne okumalı
 Dilek duası denen hurafe
 Doğumun rahat ve kolay olması için
 Dua âyetleri
 Dua boşa gitmez
 Dua eden sevgili kuldur
 Dua ederken evliyayı vasıta etmek
 Dua ederken göğe bakmak
 Dua etme arzusu olunca
 Dua niçin kabul olmaz
 Dua okumakla fakirlikten kurtulmak
 Dua, ölü-diri herkese fayda verir
 Duanın dinimizdeki yeri
 Duanın kabul olması için
 Duanın makbul olduğu zamanlar
 En kıymetli tesbih nedir
 Eve girip çıkarken
 Gayri müslimlere dua
 Gıyaben dua etmek çok kıymetlidir
 Günahkârın duası kabul olmaz mı?
 Hangi dualar ne zaman kaç defa
 Hatim Duası
 Helaya girerken çıkarken
 Her gün okunacak dualar
 İlaçların en iyisi
 İman ve dinde sebat duaları
 İnşallah demenin önemi
 İsmen tahsis önemlidir
 İsm-i azam duası
 İstihare nasıl yapılır
 Kabul olmayacak dua var mı?
 Kadınlar muayyen günlerinde iken
 Karabasan için dua
 Kayıp duası
 Kelime-i tevhidin fazileti
 Kimlerin duası makbuldür
 Korku ve beladan korunma duaları
 Meleklerin duasından mahrum kalmak
 Müslümanlara dua etmek
 Nazar duaları
 Rabbim bizi esirge
 Resulullahın duaları
 Ruhi hastalık ve büyüden korunmak için
 Salevat-ı şerife okumanın fazileti
 Sessiz dua ve zikir olur mu?
 Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı
 Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri
 Şeytanların eve girmemesi için
 Tevbe istiğfar nasıl yapılır
 Yağmur duası
 Yatarken okunacak dualar
 Yemekten sonra nasıl dua edilir
 Yolculuğa çıkarken ne okumalı
 Eshab-ı Kehfin isimleri
 Şehidlik derecesine kavuşturan dua
 Zehirli hayvan sokması
 Gece gündüz duaları ne zamana kadar
 Dualarla ilgili çeşitli sorular
 Âyât-ı Hırz
 Âyât-ı Hıfz
 Cin Mektubu
 Şifa Âyetleri
 Cin mektubu ve âyât-ı hırz hakkında
 Kırk defa kabul olmuş hac sevabı
 Kırk günün önemi nedir?
 Her derdin çaresi vardır
 Kaside-i bürde
 Bazı duaların orijinalleri
 İmtihana girerken
 Caliyet-ül Ekdar (Sesli)
  Şiirler
 Menkıbeler
 Adalet, idarecilerin süsü ve güzelliğidir
 Adaletiyle muamele ederse, yanarız
 Ahmağa verilecek cevap
 Âlimin hatası, kaptanın hatasına benzer
 Allahü teâlâ imana kefil değildir
 Allahü teâlâ kullarına zulmetmez
 Allahü teâlâ sizden ganidir
 Almak ahirette
 Asi kullara Allahü teâlânın müjdesi
 Asıl marifet çok sevap kazanmaktır
 Bir insan için en kötü beş şey
 Bir söze sabredemeyen, çok söz işitir
 Bize kalana bakın siz
 Bu davet herkese
 Bu dereceye nasıl kavuştun
 Bu soruların cevabını hazırla
 Buna rağmen yiyene geçmiş olsun
 Bunlarla dünya ve ahiretini süsle
 Cahilin bedeni seyyar bir kabirdir
 Cehennemin en pis kokan yeri
 Cennete ancak Müslüman girer
 Cevap uzun olduğunda doğru gizli kalır
 Cimrinin en çok sevdiği kimdir
 Doğru tektir
 Düşmanı tanımayan dostu bulamaz
 Ebedi yani sonsuz ne demek
 Eğer cahiller susup konuşmasalardı
 En garip olduğun gün
 En hayırlı iş nedir
 En yüce ilim haddini bilmektir
 Gerçek şükür nasıl olur
 Gıybetten sakınmalı
 Göz bakınca, kalb inanınca görür
 Günahlar küfrün habercisidir
 Günahtan kaçmak önce gelir
 Günde 60 kere Allaa isyan olur mu?
 Gusül abdestine çok dikkat etmeli
 Haberci gelmedi mi?
 Haset edilmeyen tek nimet
 Hayalin ideali olmaz
 Hedef önde olur
 Her günü son günün bil
 Her kötülüğün ilacı
 Herkes imtihandadır
 Herkese akıllı denmez
 Herşey söz dinleyene verilir
 Nasihat tutmayanı musibet tutar
 İki kalbin yok ki
 İki şey ararsınız ama bulamazsınız
 İlim yükseltir, cehalet alçaltır
 İmanı tehlikeye sokan günah
 İmanın kuvvetli olmasının alameti
 İmanlı olmanın şükrü nedir
 İnsanı hayvandan ayıran edeptir
 İnsanlar neden ölmek istemezler
 İster isyan et, ister şükret!
 İşin delisi olmadıkça velisi olunmaz
 İyi kimselerin son sözleri
 İyiliği sayarak değil saçarak yapın
 Kalbin hasta olmaması için
 Kalbinde dünya derdi varsa
 Kalbinde hangi sevgi varsa onunla gider
 Kendini beğenen kurtulamaz
 Kibir her iyiliğe engeldir
 Kişi sevdiği ile beraberdir
 Kurtulmanın tek çaresi var
 Malı zarardan korumanın ilacı
 Muhatabınız kalb olsun
 Mümin çok iyi bir tüccar olmalı
 Müminin tek gayesi vardır
 Müslüman hasreti çekilen insandır
 Müslüman temiz toprağa benzer
 Müslüman yol levhası gibi olmalı
 Nakleden aziz olur
 Nimetler ne zaman artar
 Niyet altın gibidir
 Onlar sizin dostunuz olamaz
 Onun mülkünde Ona isyan edilir mi?
 Ormana düşen ateşten farksızdır
 Oyuncağı, evcilik oyunlarını bırak
 Öfkede ölü gibi ol
 Öğrenmenin acısını tatmayan
 Ölmeden önce ölün
 Ölümü özüne sevdir
 Önemli olan ihlastır
 Peşinden gece gelmeyecek gün
 Sabır insana mahsustur
 Salih müslüman olmak için
 Sen unuttun ama unutulmadın
 Sevgi itaat demektir
 Sevmiyorsan ye de yok olsun
 Dünyanın kahrına bu teselli ile sabreder
 Son nefeste Allah demek isteyen
 Söz gümüşse sükut altındır
 Suyu olmayan şehre benzer
 Şeref Müslüman olmaktadır
 Şu dört şeyin azı da çoktur
 Tevazu her iyiliğin anahtarıdır
 Üç şey kalbi öldürür
 Yaratılış gayesine uymak gerekir
 Yükseklikleri ara
 Yüzünü kabristana çevir
 Kim bu felaketten kurtulduysa
 Ölenler hep ihtiyar mı?
 Kendine böyle bir arkadaş bul
 Dünyadakiler birbirini yiyor
 Fıkıh bilmeden imandan bahsedilmez
 Herkes kendi sermayesini kullanır
 Liderlik vermek sanatıdır
 Evladınıza merhamet edin
 Ruhun gıdası nedir?
 Allah var, gam yok
 Kendi görüşünü benimsemek
 Kâbusnâme [Çok kıymetli nasihatler]
 Kadere inanan kederden kurtulur
 Kul hakkı Cennete girmeye manidir
 Her kap içindekini sızdırır
 Zulmeti temizlemenin yolu
 Sadece bu ümmete mahsus beş özellik
 Allahü teâlâ seni biliyor mu?
 Nefsin kadar zararlı olamaz
 En kıymetli ve en kötü iki şey
 Üçüncü yer yok
 İkisi emanet, birisi onun
 Kendi eliyle ateşini götürmemeli
 İman edin ne demek
 Birbirimizi sevmek
 Üç şeyde yanılan iflah olmaz
 Kaç tane bayram
 Ahiret sultanı olmaya bakmalı
 İki şey varsa korkmayın
 Dünya ve ahiret saadetinin anahtarı
 Gideceğiniz nehri iyi seçin
 Çatal kazık yere batmaz
 Kimin için yaptınsa git ondan al
 Cennet davetiyesinin imzası
 Şikayet etmeyin, sabredin
 Eden kendine eder
 Sizin yüzünüzden kimse Cehenneme gitmesin
 İnsanların kalbini yapmaya çalışın
 Dünyanın kokusu olsaydı
 Eşi bulunmayan tek ilaç
 Ben Ona aşık oldum
 Tevbe eden affolur
 Mümin, mümin için rahmettir
 En zor iş
 Hakikat olmazsa görüntü de olmaz
 Müslüman nasıl olur
 İnsanlar uykudadır
 Kalbdeki gözün önemi
 Mümin, mümini gördüğü zaman
 Nasıl yapılır? Niçin yaptın?
 Hiç kimse son nefesten emin olmasın
 Emri maruf için üç ana şart
 Utanmayan her şeyi yapar
 Kalbler ve birleşik kaplar
 Şifa ve zehir olan feyz
 İnsanı en son terk eden huy
 Şöhret afettir
 Sormaktan maksat nedir
 Aşkla akıl, bir arada bulunmaz
 Bizi de beraberinde götürür
 İmanı korumanın şartı
 Feyz gelmesinin alameti
 En âlâsından daha âlâdır
 Niyet değişirse başa döneriz
 Ateşi bilen, mum gibi olur
 Öyle hayat sür ki...
 Kötülüklerin ve günahların başı
 Ateşte sonsuz yanmak ne demek?
 Ahiret yolunda lazım olan dört şey
 Evliya cahillerden gizlenmiştir
 İnsanoğlunun şerefi ilimledir
 İmanı korumak için
 Kalb katılaştığı zaman
 Kendine hizmetçi istemek
 Kalbin hasta olduğuna alamet
 İnsanların en kötüsü
 Nefsini bilen Rabbini bilir
 Elden çıkmadıkça faydasızdır
 Mümin herkese acır
 Tevekkül yan gelip yatmak değildir
 Evliya zatları seven kurtulur
 Merhametten maraz doğar
 Kalb kırmaktan sakınmalıdır
 İyi insanlar yatarsa, kötüler hâkim olur
 Ayrılık olmayan gün
 Feyzlere kavuşma şartları
 İşin aslı muhabbettir
 İş yaptırmanın yolu
 İlacın suçu ne?
 Edeb haddini bilmektir
 Sevginin üç alameti
 Unutmayan, unutulmaz
 Namaz her şeyin başıdır
 Önemli olan sondur
 Allahü teâlâ kalbe bakar

 
  Bugün 353777 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=