Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  ADIGECE CERKEZCE - TURKCE
 
ADIGECE   -   TÜRKÇE
 
KONUŞMA   KLAVUZU
 
 
 
 
ADIGABZE   -   TIRKUBZE
 
ZEDEGUŞI’ALHE
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan : M. Salih ARVAS
E-mail         : mesarvas@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANIŞMA, SELAMLAMA, VEDALAŞMA
НЭIУАСЭ ЗЭФЭХЪУН, ШIУФЭС ЗЭХЫН, ЗЭБГЪОДЭКIЫЖЬЫН
NE'UASE ZEFEXHUN, Ş'ÜFES ZEXIN, ZEBĞODEÇ'IJIN
Merhaba
Фэсапщы
Fesapşı
Günaydın
Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу
Wuipçedıj (şüipçedıj) ş'ü
İyi günler
Уимафэ (шъуимафэ) шIу
Wuimafe (şüimafe) ş'ü
İyi akşamlar
Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу
Wuipçıhe (şüipçıha) ş'ü
İyi akşamlar
Уипчыхьaшъхьэ (шъуипчыхьaшъхьэ) шIу
Wuipçıhaşşhe (şüipçıhaşşhe) ş'ü
İyi geceler
Чэщ рэхьат
Çeş rehat
Allah rahatlık versin (sana)
Чэщ рэхьат къыокIу
Çeş rehat khıwok'u
Allah rahatlık versin (size)
Чэщ рэхьат къышъокIу
Çeş rehat khışök'u
Hoş geldin (hoş geldiniz)
Къеблагъ (шъукъеблагъ)
Khéblağ (şükhéblağ)
Buyur (buyrunuz)
Къеблагъ (шъукъеблагъ)
Khéblağ (şükhéblağ)
Şimdi buyurmayayım
Джы сыкъеблэгъэнэп
Cı sıkhébleğenep
Şimdi buyurmayalım
Джы тыкъеблэгъэнэп
Cı tıkhébleğenep
Şimdi gelemem
Джы сыкъэкIошъунэп
Cı sıkhek'oşünep
Şimdi gelemeyiz
Джы тыкъэкIошъунэп
Cı tıkhek'oşünep
Nasılsın (nasılsınız)?
Сыдэу ущыта (шъущыта)?
Sıdewu wuşıta (şüşıta)?   
Teşekkür ederim, iyiyim. Ya sen (siz)?
Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры (шъоры)?
Thawuéğepsewu, değu, worı (şörı)?
Teşekkür ederim, ben de iyiyim
Тхьауегъэпсэу, сэри дэгъу (сыдэгъу)
Thawuéğepsewu, seri değu (sıdeğu)
Sağol, ben de iyiyim
Опсэу, сэри дэгъу (сыдэгъу)
Wopsewu, seri değu (sıdeğu)
Sağolun, biz de iyiyiz
Шъoпсэу, тэри дэгъу (тыдэгъу)
Şöpsewu, teri değu (tıdeğu)
Sağlığın (sağlığınız) nasıl?
Уипcэуныгъэ (шъуипcэуныгъэ) cыдэу ущыт?
Wuipsewunığıe (şüipsewunığe) sıdewu şıt?
Hepiniz(de) iyisiniz değil mi?
ЗэкIэхэмкIи шъупсаухэба?
Zeç'exemç'i şüpsawuxeba?
Sağol, herkes (herşey) iyi
Опсэу, зэкIэ дэгъу
Wopsewu, zeç'e değu
Seni (sizi) gördüğüme sevindim
Узэрэслъэгъугъэр (шъузэрэслъэгъугъэр) сигуапэ
Wuzereslheğuğer (şüzereslheğuğer) siguape
Senin geldiğine (gelmene) çok sevindim
О укъызэрэкIуагъэр лъэшэу сигуапэ хъугъэ
Wo wukhızerek'uağer lheşewu siguape xhuğe
Senin geldiğine (gelmene) çok sevindik
О укъызэрэкIуагъэр лъэшэу тигуапэ хъугъэ
Wo wukhızerek'uağer lheşewu tiguape xhuğe
Sizin geldiğinize (gelmenize) çok sevindim
Шъо шъукъызэрэкIуагъэр лъэшэу сигуапэ хъугъэ
Şö şükhızerek'uağer lheşewu siguape xhuğe
Sizin geldiğinize (gelmenize) çok sevindik
Шъо шъукъызэрэкIуагъэр лъэшэу тигуапэ хъугъэ
Şö şükhızerek'uağer lheşewu tiguape xhuğe
İşler nasıl?
Iофхэр сыдэу щыта?
Ofxer sıdewu şıta?
İşlerin (işleriniz) nasıl?
УиIофхэр (шъуиIофхэр) сыдэу щыта?
Wui'ofxer (şü'ofxer) sıdewu şıta?
Kötü
Дэй, дэи
Dey, deyi
Kötü değil
Дэйэп
Deyep
Pek kötü değil
Дэйэп, дэй дэдэп
Deyep, deyi dedep
Fena
Iае
`Ayé
Pek fena değil
Iаеп, Iае дэдэп
`Ayép, 'ayé dedep
Düzgün değil
Тэрэзэп, тэрэз дэдэп
Terezep, terez dedep
İyi değil
Дэгъоп, дэгъу дэдэп
Değop, değu dedep
Eh işte
КIо уезэгъыщт
K'o wuézeğışt
İyi
Дэгъу
Değu
Güzel
Дахэ
Daxe
Çok iyi
Бэу (бо) дахэ
Bewu (bow) daxe
Ne (gibi) yeni haberin var?
Сыд къэбаркIэ уиIэр?
Sıd khebarç'e wui'er?
Ne (gibi) yeni haberiniz var?
Сыд къэбаркIэ шъуиIэр?
Sıd khebarç'e şüi'er?
Hiç yeni haber yok
Зи къэбаркIэ щыIэп
Zi khebarç'e şı'ep
İyi yeni haberlerimiz var
КъэбаркIэ дэгъухэр тиIэх
Khebarç'e değuxer ti'ex
Hiç iyi (haber) yok
Зи дэгъу щыIэп
Zi değu şı'ep
Hiç haber olacak yok
Зи къэбар хъун тиIэп
Zi khebar xhun ti'ep
Tanışalım! (iki kişi, sen ve ben...)
ТызэрэгъашI!
Tızereğaş'!
Tanışalım! (iki grup, siz ve biz...)
ТызэрэжъугъашIэх!
Tızerejüğaş'ex!
Dost olalım! (iki kişi, sen ve ben...)
НэIуасэ тызэфэгъэхъу!
Ne'uase tızefeğexhu!
Dost olalım! (iki grup, siz ve biz...)
НэIуасэ тызэфэжъугъэхъух!
Ne'uase tızefejüğexhu!
Arkadaşlar birbirimizle tanışalım!
Ныбджэгъухэр тызэрэжъугъашIэх!
Nıbceğuxer tızerejüğaş'ex!
Arkadaşlar birbirimizle dost olalım!
Ныбджэгъухэр нэIуасэ тызэфэжъугъэхъух!
Nıbceğuxer ne'uase tızefejüğexhux!
İzin verirseniz sizi tanıştırayım
Фит сыкъэшъушIымэ шъузэрэзгъэшIэн
Fit sıkheşüş'ıme şüzerezğeş'en
İzin verirsen arkadaşımı sana tanıştırayım
Фит сыкъэпшIымэ синыбджэгъур нэIуасэ къыпфэсшIын
Fit sıkhepş'ıme sinıbceğur ne'uase khıpfesş'ın
İzin verirseniz arkadaşımı size tanıştırayım
Фит сыкъэшъушIымэ синыбджэгъур нэIуасэ къышъуфэсшIын
Fit sıkheşüş'ıme sinıbceğur ne'uase khışüfesş'ın
Arkadaşımı arkadaş (sana) yapmayı istiyorum
Синыбджэгъ нэIуасэ уфэсшIы сшIоигъу
Sinıbceğu ne'uase wufesş'ı sş'öyiğu
Arkadaşımı arkadaş (size) yapmayı istiyorum
Синыбджэгъ нэIуасэ шъуфэсшIы сшIоигъу
Sinıbceğu ne'uase şüfesş'ı sş'öyiğu
Rica ederim beni ona arkadaş yap
СыолъэIу, нэIуасэ сыфэшI
Sıwolhe'u ne'uase sıfeş'
Rica ederim beni onlara arkadaş yap
СыолъэIу, нэIуасэ сафэшI
Sıwolhe'u ne'uase safeş'
Bu Gupse. Çetauwlardan(dır). Kayseri'den. Ankara'da yaşıyor.
Мыр Гупсэ. Чэтаумэ ащыщ. Кайсэрым щыщ. Анкарам щэпсэу.
Mır Gupse. Çetawume aşış. Kayserım şış. Ankaram şepsewu.
Nedir senin adın?
Сыда о пцIэр?
Sıda wo pts'er?
Benim adım ...
Сэ сцIэр ...
Se sts'er ...
Ben Adıgeyim
Сэ сыадыг
Se sıadıg
Ben Abdzexim
Сэ сыабдзэх
Se sıabdzex
Kimlerdensin (kimlerdensiniz)?
Хэтмэ уащыщ?
Xetme wuaşış?
...‘lere aitim (-lerdenim)
…-мэ сащыщ
…-me saşış
Mexhoşlardanım
Мэхъошмэ сащыщ
Mexhoşme saşış
Sülale ismin nedir?
Сыда о плъэкъуацIэр?
Sıda wo plhekhuats'er?
Sülale ismim Çetauw
СлъэкъуацIэр Чэтау
Slhekhuats'er Çetawu
Kimin oğlusun?
Хэты урикIала (уришъао, урикъо)?
Xetı wuriç'ala (wurişşawo, wurikho)?
Kimin kızısın?
Хэты урипшъашъа (урипхъу)?
Xetı wuripşşaşşa (wuripxhu)?
Çetauw Ali'nin oğluyum (kızıyım)
Чэтау Алим сырикIал (сырипшъашъ)
Çetawu Alim sıriç'al (sıripşşaşş)
Nerelisin (nerelisiniz)?
Тыдэ ущыща (шъущыща)?
Tıde wuşışa (şüşışa)?
Ben Adıgey'denim
Сэ Адыгеим сыщыщ
Se Adıgéyim sışış
Ben Maykop'tanım
Сэ Мыекъуапэм сыщыщ
Se Mıyékhuapem sışış
Biz İstanbul'danız
Tэ Истамбылым тыщыщ
Te Yistambılım tışış
Nerede ikamet ediyorsun (ediyorsunuz)?
Тыдэ удэс (шъудэс)?
Tıde wudes (şüdes)?
Kayseri'de ikamet ediyorum (ediyoruz)
Кайсэрым сыдэс (тыдэс)
Kayserım sıdes (tıdes)
İşin (işiniz) nedir?
УиIофыр (шъуиIофыр) сыд?
Wui'ofır (şüi'ofır) sıd?
Ne iş yaparsın (yaparsınız)?
Сыд Iоф пшIэрэр (шъушIэрэр)?
Sıd of pş'erer (şüş'erer)?
Ben ...-ım, -im, um
Сэ сы …
Se sı …
Ben öğretmenim
Сэ сыeгъэджакIo
Se sıyéğecak'o
Misafirimi sana takdim edeyim
СихьакIэр озгъэшIэн
Sihaç'er wozğeş'en
Misafirimi size takdim edeyim
СихьакIэр шъозгъэшIэн
Sihaç'er şözğeş'en
Eşimi sana takdim edeyim
Сишъхьагъусэр озгъэшIэн
Sişşhağuser wozğeş'en
Eşimi size takdim edeyim
Сишъхьагъусэр шъозгъэшIэн
Sişşhağuser şözğeş'en
Bu benim eşim ...
Мыр сишъхьагъусэу …
Mır sişşhağusewu ...
Memnunum
Сигуапэ
Siguape
Memnun oldum
Сигуапэ хъугъэ
Siguape xhuğe
Yakın arkadaş olduğumuz için memnunum
НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ
Ne'uase tızerezefexhuğer siguape
Çok memnunum yakın arkadaş (sana) olduğum için
Лъэшэу сигуапэ нэIуасэ сызэрэпфэхъугъэр
Lheşewu siguape ne'uase sızerepfexhuğer
Çok memnunum yakın arkadaş (size) olduğum için
Лъэшэу сигуапэ нэIуасэ сызэрэшъуфэхъугъэр
Lheşewu siguape ne'uase sızereşüfexhuğer
Hakkınızda iyi şeyler duydum
ШIукIэ уигугъу ашIэу зэхэсхыгъ
Ş'üç'e wuiguğu aş'ewu zexesxığ
Biz üç kişiyiz
Нэбгырищ тэхъу
Nebgıriş texhu
Biz beş kişiyiz
Нэбрыритф тэхъу
Nebgıritf texhu
Biz yirmi kişiyiz
Нэбгырэ тIокI тэхъу
Nebgıre t'oç' texhu
Ülkenizde ilk kez geliyorum
Шъуикъэралыгъом апэрэу сыкъакIо
Şüikheralığom aperewu sıkhak'o
Ülkenizde ikinci kez geliyorum
Шъуикъэралыгъом ятIонэрэу сыкъакIо
Şüikheralığom yat'onerewu sıkhak'o
Şehrinize ilk kez geldik
Шъуикъалэм апэрэу тыкъэкIуагъ
Şüikhalem aperewu tıkhek'uağ
Yalnız olarak geldim
Сизакъоу сыкъэкIуагъ
Sizakhowu sıkhek'uağ
Adıge heyetinin aralarında(beraberlerinde) geldim
Адыгэ купым сахэтэу сыкъэкIуагъ
Adıge kupım saxetewu sıkhek'uağ
Ticari heyetin aralarında(beraberlerinde) geldik
Cатыу купым тахэтэу тыкъэкIуагъ
Satıwu kupım taxetewu tıkhek'uağ
Spor topluluğu aralarında(beraberlerinde) geldim
Cпорт купым сахэтэу сыкъэкIуагъ
Sport kupım saxetewu sıkhek'uağ
Adıge gençlik topluluğunun aralarında geldim
Адыгэ ныбжьыкIэ купым сахэтэу сыкъэкIуагъ
Adıge nıbjıç'e kupım saxetewu sıkhek'uağ
... selam söyle (söyleyin)
… сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь)
… siş'üfes sfyaxıj (sfyaşüxıj)
Babam ve annem sana selam ederler
Сятэрэ сянэрэ сэлам къыуахыжьы
Syatere syanere selam khıwuaxıjı
Babam ve annem size selam ederler
Сятэрэ сянэрэ сэлам къышъуахыжьы
Syatere syanere selam khışüaxıjı
Setenay ile Abrek'te sana selam ederler
Сэтэнайрэ Абрэкри о сэлам къыуахыжьы
Setenayre Abrekriy wo selam khıwuaxıjı
Setenay ile Abrek'te size selam ederler
Сэтэнайрэ Абрэкри шъо сэлам къышъуахыжьы
Setenayre Abrekriy şö selam khışüaxıjı
Teşekkürler (onlara)
Тхьаегъэпсэуx
Thayéğepsewux
Afedersin (afedersiniz), gitmem gerek
Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай
Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık'on fay
Afedersin (afedersiniz), gitmemiz gerek
Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), тыкIон фай
Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), tık'on fay
Vaktim (zamanım) yok
Уахътэ сиIэп
Wuaxhte si'ep
İmkanım yok
Амал сиIэп
Amal si'ep
İşim var
Iоф сиI
Of si'
İşimiz var
Iоф тиI
Of ti'
Ne zaman sen yola koyuluyorsun (acaba)?
Сыдигъо о уежьэжьыра?
Sıdiğo wo wuyéjejıra?
Ne zaman siz yola koyuluyorsunuz (acaba)?
Сыдигъо шъо шъуежьэжьыра?
Sıdiğo şö şüyéjejıra?
Ben geri gidiyorum bugün
Сэ сэкIожьы непэ
Se sek'ojı népe
Biz geri gidiyoruz yarın
Тэ тэкIожьы неущы
Te tek'ojı néwuşı
Kim (yol arkadaşı) arkadaşın olarak geri gidiyorsun? (kiminle...)
Хэт уригъусэу укIожьыра?
Xet wuriğusewu wuk'ojıra?
Kim (yol arkadaşı) arkadaşınız olarak geri gidiyorsunuz? (kimlerle...)
Хэт шъуригъусэу шъукIожьыра?
Xet şüriğusewu şük'ojıra?
Ben yalnız olarak geri gidiyorum
Сэ сизакъоу сэкIожьы
Se sizakhowu sek'ojı
Biz yalnız olarak geri gidiyoruz
Тэ тизакъоу тэкIожьы
Te tizakhowu tek'ojı
Ben akranım arkadaş olarak (arkadaşımla) gidiyorum
Сэ сыныбджэгъу сигъусэу сэкIожьы
Se sınıbceğu siğusewu sek'ojı
Biz akranımız arkadaş olarak (arkadaşımızla) gidiyoruz
Тэ тыныбджэгъу тигъусэу тэкIожьы
Te tınıbceğu tiğusewu tek'ojı
Ne zaman sen sizin oraya ulaşacaksın?
Сыдигъо о шъуадэжь унэсыжьыщта?
Sıdiğo wo şüadej wunesıjışta?
Ne zaman siz sizin oraya ulaşacaksınız?
Сыдигъо шъо шъуадэжь шъунэсыжьыщта?
Sıdiğo şö şüadej şünesıjışta?
Bizim oraya iki günde ulaşacağım
Тадэжь мэфитIукIэ сынэсыжьыщт
Tadej mefit'uç'e sınesıjışt
Şimdi geri döneceğim
Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт
Cıdedem khezğezejışt
Şimdi geri döneceğiz
Джыдэдэм къэдгъэзэжьыщт
Cıdedem khedğezejışt
Beni biraz beklemeni rica ediyorum
ТIэкIу укъысэжэнэу сыолъэIу
T'ek'u wukhısejjenewu sıwolhe'u
Beni biraz beklemenizi rica ediyorum
ТIэкIу шъукъысэжэнэу сышъолъэIу
T'ek'u şükhısejjenewu sışölhe'u
Bizi biraz beklemenizi rica ediyorum
ТIэкIу шъукъытэжэнэу сышъолъэIу
T'ek'u şükhıtejjenewu sışölhe'u
Arkadaşlarına benden de selam söyle
Уи ныбджэгъумэ сэри сэлам сфяхыжь
Wui nıbceğume seriy selam sfyaxıj
Arkadaşlarınıza bizden de selam söyleyin
Шъуи ныбджэгъумэ тэри сэлам тфяшъухыжь
Şüi nıbceğume teriy selam tfyaşüxıj
Beni tanıyanlara selam söyle
СыкъэзышIэрэхэмэ сэлам сфяхыжь
Sıkhezış'erexeme selam sfyaxıj
Bizi soranlara selam söyleyin
КъыткIэупкIэрэхэмэ сэлам тфяшъухыжь
Khıtç'ewupç'erexeme selam tfyaşüxıj
İyilikle (kalın) / Hayırla (kalın)
ШIукIэ / ХъяркIэ
Ş'üç'e / Xhyarç'e
Hoşça kalın (Güle güle)
ШIукIэ / ХъяркIэ
Ş'üç'e / Xhyarç'e
Sağlıcakla kal!
Узынчъэу ущэт!
Wuzınççewu wuşet!
Sağlıcakla kalın!
Узынчъэу шъущэт!
Wuzınççewu şüşet!
Görüşürüz!
Тызэрэлъэгъун!
Tızerelheğun!
Yarın görüşürüz
Неущ тызэрэлъэгъун
Newuş tızerelheğun
Yarın buluşuruz
Неущ тызэIукIэн
Newuş tıze'uç'en
İnşaallah görüşürüz!
Тхьэм ыIомэ тызэрэлъэгъун!
Them yı'ome tızerelheğun!
Hoşça görüşürüz (buluşuruz)
ШIукIэ тызэIукIэн
Ş'üç'e tıze'uç'en
Yine gel (gelin)
Джыри къакIо (шъукъакIо)
Cıriy khak'o (şükhak'o)
Yine buyur (buyrunuz)
Джыри укъеблагъ (шъукъеблагъ)
Cıriy wukhéblağ (şükhéblağ)
Teşekkür ederim, ama gelmem imkansız (elimde değil)
Тхьауегъэпсэу, ау сыкъэкIон слъэкIыщтэп
Thawuéğepsewu, awu sıkhek'on slheç'ıştep
Senden çok razıyız
Лъэшэу тыпфэраз
Lheşewu tıpferaz
Senden çok hoşnutuz
Лъэшэу тыпфэгуап
Lheşewu tıpfeguap
Sevinirim (seviniriz)
Си (ти) гуапэ хъун
Si (ti) guape xhun
Yolun aydın! / İyi yolculuklar!
Гъогу маф!
Ğogu maf!
Yolun aydın olsun!
Уигъогу маф!
Wuiğogu maf!
Yolunuz aydın olsun!
Шъугъогу маф!
Şüğogu maf!
Yolunuz aydın olsun!
Шъугъогу мафэх!
Şüğogu mafex!
 
 
 
 
 
 
YAŞ VE AİLE
НЫБЖЬЫРЭ УНАГЪОРЭ
NIBJIRE WUNAĞORE
Hangi yıl doğdu(ğu)n?
Сыд илъэса укъызыхъугъэр?
Sıd yilhesa wukhızıxhuğer?
1963 yılında doğdum
Минрэ шъибгъурэ хыкIырэ щырэ илъэсым сыкъэхъугъ
Minre şşibğure xıç'ıre şıre yilhesım sıkhexhuğ
Doğum günün nedir?
Укъызыхъугъэ мафэр сыд?
Wukhızıxhuğe mafer sıd?
04.05.1963
Минрэ шъибгъурэ хыкIырэ щырэ илъэсым ЖъоныгъуакIэм иплI
Minre şşibğure xıç'ıre şıre yilhesım Jönığuaç'em yipl'
04 Mayıs
Сыкъызыхъугъэр ЖъоныгъуакIэм иплIыр ары
Sıkhızıxhuğer Jönığuaç'em yipl'
Kaç yaşındasın? / Yaşın kaç?
Илъэс тхьапша уныбжьыр?
Yilhes thapşa wunıbjir?
Ben ... yaşındayım
Сэ илъэс … сыныбжь
Se yilhes ... sınıbj
Ben 25 yaşındayım
Сэ илъэс тIокIитIурэ тфырэ сыныбжь
Se yilhes t'oç'ıt'ure tfıre sınıbj
Sen ve(ile) ben akranız
Орырэ сэрырэ тызэлэгъу
Worıre serıre tızeleğu
Ali ve Farizet akranlar
Алирэ Фаризэтрэ зэлэгъух
Alire Farizetre zeleğux
Ben senden daha büyüğüm
Сэ ощ нахьи сынахьыжъ
Se woş nahi sınahıjh
Senden daha ben küçüğüm
Ощ нахьи сэ сынахьыкI
Woş nahi se sınahıç'
Doğduğum günden dolayı bize seni davet ettim
Сыкъызыхъугъэ мафэм ехьылIагъэу укъесэгъэблагъэ
Sıkhızıxhuğe mafem yéhıl'ağewu wukhéseğeblağe
Doğduğum günden dolayı bize sizi davet ettim
Сыкъызыхъугъэ мафэм ехьылIагъэу шъукъесэгъэблагъэ
Sıkhızıxhuğe mafem yéhıl'ağewu şükhéseğeblağe
Teşekkür ederim, ama gelmem imkansız (elimde değil)
Тхьауегъэпсэу, ау сыкъэкIон слъэкIыщтэп
Thawuéğepsewu, awu sıkhek'on slheç'ıştep
Teşekkür ederim, ama gelmemiz imkansız (elimizde değil)
Тхьауегъэпсэу, ау тыкъэкIон тлъэкIыщтэп
Thawuéğepsewu, awu tıkhek'on tlheç'ıştep
Kaç yaşında hanımın?
Илъэс тхьапша уишъуз ыныбжьыр?
Yilhes thapşa wuişüz yınıbjir?
Kaç yaşında oğlun?
Илъэс тхьапша пкъо ыныбжьыр?
Yilhes thapşa pkho yınıbjir?
Kaç yaşında kızın?
Илъэс тхьапша пхъу ыныбжьыр?
Yilhes thapşa pxhu yınıbjir?
Kaç yaşında annen?
Илъэс тхьапша уянэ ыныбжьыр?
Yilhes thapşa wuyane yınıbjir?
Kaç yaşında baban?
Илъэс тхьапша уятэ ыныбжьыр?
Yilhes thapşa wuyate yınıbjir?
Oğlun(un) yaşı kaçtır?
УикIалэ ыныбжьыр тхьапша?
Wuiç'ale yınıbjir thapşa?
Kızın(ın) yaşı kaçtır?
Уипшъашъэ ыныбжьыр тхьапша?
Wuipşşaşşe yınıbjir thapşa?
O yedi (yirmi iki) yaşında
Ар илъэсиблым (илъэс тIокIырэ тIурэм) ит
Ar yilhesiblım (yilhes t'oç'ıre t'urem) yit
Evli misin? / Aldın mı? (erkeğe)
Къэпщагъа?
Khepşağa?
Evli misin? / Vardın mı? (kadına)
УдэкIуагъа?
Wudek'uağa?
Evliyim / Aldım (erkek)
Къэсщагъ
Khesşağ
Evliyim / Vardım (kadın)
СыдэкIуагъ
Sıdek'uağ
Evli mi? / Aldı mı? (erkeğe)
Къыщагъа?
Khışağa?
Evli mi? / Vardı mı? (kadına)
ДэкIуагъа?
Dek'uağa
Evli / Aldı (erkek)
Къыщагъ
Khışağ
Evli / Vardı (kadın)
ДэкIуагъ
Dek'uağ
Bekarım (dul erkeğim)
Къэсщагъэп (сылIыгъуаб)
Khesşağep (sıl'ığuab)
Bekarım (dul kadınım)
СыдэкIуагъэп (сышъузаб)
Sıdek'uağep (sışüzab)
Eşimle ayrıldık / boşandık
Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ
Sişşhağusere serıre tızepıç'ıjiğ
Senin çocukların (ailen) var mı?
Бын (унагъо) уиIа ?
Bın (wunağo) wui'a?
Sizin çocuklarınız (ailen) var mı?
Бын (унагъо) шъуиIа ?
Bın (wunağo) şüi'a?
Çocuklarım (ailem) yok
Бын сиIэп
Bın si'ep
Senin annen babanlar var mı?
О уянэ-уятэхэр уиIэха?
Wo wuyane-wuyatexer wui'exa?
Evet, varlar
Ары, сиIэх
Arı, si'ex
Benim anne-babamlar yanımda bulunuyorlar
Сэ сянэ-сятэхэр садэжь щыIэх
Se syane-syatexer sadej şı'ex
Benim anne-babamlar şehirde (köyde) bulunuyorlar
Сэ сянэ-сятэхэр къалэм (къуаджэм) щыIэх
Se syane-syatexer khalem (khuacem) şı'ex
Benim anne-babamlar şehirde (köyde) ikamet ediyorlar
Сэ сянэ-сятэхэр къалэм (къуаджэм) дэсых
Se syane-syatexer khalem (khuacem) desıx
Benim anne-babamlar şehirde (köyde) yaşıyorlar
Сэ сянэ-сятэхэр къалэм (къуаджэм) щэпсэух
Se syane-syatexer khalem (khuacem) şepsewux
Benim anne-babamlar henüz ihtiyar değiller
Сэ сянэ-сятэхэр джыри жъы дэдэхэп
Se syane-syatexer cıriy jhı dedexep
Benim anne-babamlar ihtiyarlar
Сэ сянэ-сятэхэр жъы дэдэх
Se syane-syatexer jhı dedex
Erkek kardeş
Шы, къош
Şı, khoş
Erkek kardeş (büyük olan)
Шынахьыжъ
Şınahıjh
Erkek kardeş (küçük olan)
ШынахьыкI
Şınahıç'
Kız kardeş
Шыпхъу
Şıpxhu
Kız kardeş (büyük olan)
Шыпхъунахьыжъ
Şıpxhunahıjh
Kız kardeş (küçük olan)
ШыпхъунахьыкI
Şıpxhunahıç'
Erkek kardeşim
Сшы
Sşı
Kız kardeşim
Сшыпхъу
Sşıpxhu
Babam
Сят
Syat
Annem
Сян
Syan
Kocam, beyim, herifim
СилI
Sil'
Karım, kadınım / Eşim
Сишъуз / Cишъхьагъусэ
Sişüz / Sişşhağuse
Hayat arkadaşım, eşim
Сишъхьагъусэ
Sişşhağuse
Oğlum
СикIалэ, сишъао, скъо
Siç'ale, sişşawo, skho
Kızım
Сипшъашъэ, спхъу
Sipşşaşşe, spxhu
Damadım
Симахъулъ, сималъхъо
Simaxhulh, simalhxho
Gelinim
Синысэ
Sinıse
Kayınvalidem, kaynanam (kadın söylerken...)
Сигуащэ
Siguaşe
Kayınvalidem, kaynanam (erkek söylerken...)
СишIугуащэ
Siş'üguaşe
Kayınpederim, kaynatam (kadın söylerken...)
Сипщы
Sipşı
Kayınpederim, kaynatam (erkek söylerken...)
СишIупщы
Siş'üpşı
Kayınbiraderim, kaynım (kadın söylerken...)
Сипщыкъо
Sipşıkho
Kayınbiraderim, kaynım (erkek söylerken...)
СишIупщыкъо
Siş'üpşıkho
Görümce
Сипщыпхъу
Sipşıpxhu
Baldız
СишIупщыпхъу
Siş'üpşıpxhu
Torunum (kızdan)
Сипхъорэлъф
Sipxhorelhf
Torunuyum (kızından)
Сырипхъорэлъф
Sıripxhorelhf
Kızımın oğlu
Спхъум ыкъожь
Spxhum yıkhoj
Kızımın kızı
Спхъум ыпхъужь
Spxhum yıpxhuj
Torun (erkekten)
Сикъорэлъф
Sikhorelhf
Torunuyum (oğlundan)
Сырикъорэлъф
Sırikhorelhf
Oğlumun oğlu
Скъом ыкъожь
Skhom yıkhoj
Oğlumun kızı
Скъом ыпхъужь
Skhom yıpxhuj
Erkek kardeşimin oğlu
Сшы ыкъу
Sşı yıkhu
Erkek kardeşimin kızı
Сшы ыпхъу
Sşı yıpxhu
Kızkardeşimin oğlu
Сшыпхъу ыкъу
Sşıpxhu yıkhu
Kızkardeşimin kızı
Сшыпхъу ыпхъу
Sşıpxhu yıpxhu
Dedem
Си тэтэжъ
Si tetejh
Ninem
Си нэнэжъ
Si nenejh
Büyükbabam
Сятэжъ
Syatejh
Büyükannem, anneannem
Сянэжъ
Syanejh
Amcam
Сятэш
Syateş
Dayım
Сянэш
Syaneş
Halam
Сятэшыпхъу
Syateşıpxhu
Teyzem
Сянэшыпхъу
Syaneşıpxhu
Teyze çocuklarıyız
Тызэпхъорэлъфэгъу
Tızepxhorelhfeğu
Senin erkek kardeşlerin var mı?
Къошхэр (шыхэр) уиIа?
Khoşxer (şıxer) wui'a?
Sizin erkek kardeşleriniz var mı?
Къошхэр (шыхэр) шъуиIа?
Khoşxer (şıxer) şüi'a?
Erkek kardeşim yok
Къош (шы) сиIэп
Khoş (şı) si'ep
Senin kız kardeşlerin var mı?
Шыпхъухэр уиIа?
Şıpxhuxer wui'a?
Kız kardeşim yok
Шыпхъу сиIэп
Şıpxhu si'ep
Sizin kız kardeşleriniz var mı?
Шыпхъухэр шъуиIа?
Şıpxhuxer şüi'a?
Kız kardeşimiz yok
Шыпхъу тиIэп
Şıpxhu ti'ep
Bir çocuğum var
Зы сабый сиI
Zı sabıy si'
İki çocuğum var
СабыитIу сиI
Sabıyit'u si'
Üç çocuğum var
Сабыищ сиI
Sabıyiş si'
İki kız kardeşim var
ШыпхъуитIу сиI
Şıpxhuit'u si'
TEŞEKKÜR ETME
ФЭГОПЭН
FEGOPEN
Teşekkürler (sana)
Тхьауегъэпсэу
Thawuéğepsewu
Teşekkürler (size)
Тхьашъуегъэпсэу
Thaşüéğepsewu
Teşekkürler (ona)
Тхьаегъэпсэу
Thayéğepsewu
Teşekkürler (onlara)
Тхьаегъэпсэуx
Thayéğepsewux
Lütfen / Estağfurullah / Rica ederim!
О, шъыу! / СыолъэIу!
Wo, şşıwu! / Sıwolhe'u!
Sana çok teşekkür ediyorum
Тхьауегъэпсэушхо осэхы
Thawuéğepsewuşxo wosexı
Sana çok teşekkür ediyoruz
Тхьауегъэпсэушхо отэхы
Thawuéğepsewuşxo wotexı
Size çok teşekkür ediyorum
Тхьашъуегъэпсэушхо осэхы
Thaşüéğepsewuşxo wosexı
Size çok teşekkür ediyoruz
Тхьашъуегъэпсэушхо отэхы
Thaşüéğepsewuşxo wotexı
Size çok teşekkür ediyorum
Тхьашъуегъэпсэушхо шъосэхы
Thaşüéğepsewuşxo şösexı
Siz çok iyisiniz
УцIыфышIу (шъуцIыфышIу) дэд
Wuts'ıfış'ü (şüts'ıfış'ü) ded
Beni davet ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim
Уикъызэрезгъэблэгъагъэм пае тхьауегъэпсэу
Wukhızerézğebleğağem payé thawuéğepsewu
Beni davet ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim
Шъукъызэрезгъэблэгъагъэм пае тхьашъуегъэпсэу
Şükhızerézğebleğağem payé thaşüéğepsewu
Bizi davet ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim
Уикъызэредгъэблэгъагъэм пае тхьауегъэпсэу
Wukhızerédğebleğağem payé thawuéğepsewu
Bizi davet ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim
Шъуикъызэредгъэблэгъагъэм пае тхьашъуегъэпсэу
Şükhızerédğebleğağem payé thaşüéğepsewu
Bana yardım ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim
УкъызэрэсIэпыIагъэм пае тхьауегъэпсэу
Wukhızeres'epı'ağem payé thawuéğepsewu
Bana yardım ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim
ШъукъызэрэсIэпыIагъэм пае тхьашъуегъэпсэу
Şükhızeres'epı'ağem payé thaşüéğepsewu
Bize yardım ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim
УкъызэрэтIэпыIагъэм пае тхьауегъэпсэу
Wukhızeret'epı'ağem payé thawuéğepsewu
Bize yardım ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim
ШъукъызэрэтIэпыIагъэмпае тхьашъуегъэпсэу
Şükhızeret'epı'ağem payé thaşüéğepsewu
Tavsiye ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim
Узэречэнджэшыгъэм пае тхьауегъэпсэу
Wuzeréçenceşığem payé thawuéğepsewu
Tavsiye ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim
Шъузэречэнджэшыгъэм пае тхьашъуегъэпсэу
Şüzeréçenceşığem payé thaşüéğepsewu
Konukseverliğinden sana teşekkür ederim
СызэрэбгъэшIуагъэмкIэ тхьауегъэпсэу
Sızerebğeş'üağemç'e thawuéğepsewu
Konukseverliğinizden size teşekkür ederim
СызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу
Sızerejüğeş'üağemç'e thaşüéğepsewu
Konukseverliğinden sana teşekkür ederiz
ТызэрэбгъэшIуагъэмкIэ тхьауегъэпсэу
Tızerebğeş'üağemç'e thawuéğepsewu
Konukseverliğinizden size teşekkür ederiz
ТызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу
Tızerejüğeş'üağemç'e thaşüéğepsewu
Sıcak karşılamandan sana teşekkür ederim
Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ тхьауегъэпсэу
Daxewu wukhızerespeğoç'ığemç'e thawuéğepsewu
Sıcak karşılamanızdan size teşekkür ederim
Дахэу шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу
Daxewu şükhızerespeğoç'ığemç'e thaşüéğepsewu
Sıcak karşılamandan sana teşekkür ederiz
Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ тхьауегъэпсэу
Daxewu wukhızeretpeğoç'ığemç'e thawuéğepsewu
Sıcak karşılamanızdan size teşekkür ederiz
Дахэу шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу
Daxewu şükhızeretpeğoç'ığemç'e thaşüéğepsewu
Bir şey değil / Teşekküre değmez
Зи арэп / Ащ пае шIушIэ ищыкIагъэп / Iофэп
Zi arep / Aş payé ş'üş'e yişıç'ağep / Ofep
 
 
 
HİTAP ETME
ЗЫФЭГЪЭЗЭН
ZIFEĞEZEN
Sayın bayanlar ve baylar!
О, куп!
Wo, kup!
Arkadaş!
Ныбджэгъур!
Nıbceğur!
Arkadaşlar!
Ныбджэгъухэр!
Nıbceğuxer!
Değerli arkadaşım!
Синыбджэгъу лъапI!
Sinıbceğu lhap'!
Değerli arkadaşlarım!
Синыбджэгъу лъапIэхэр!
Sinıbceğu lhap'exer!
Bay başkan(bey)!
Тхьаматэ мафэ!
Thamate mafe!
Lütfen otur (oturun)
КъэIыст (шъукъэIыст)
Mowu, khe'ıst (şükhe'ıst)
Duyuyor musun (musunuz)?
Зэхэоха (зэхэшъоха)? / ОIуа (шъоIуа)?
Zexewoxa (zexeşöxa)? / Wo'ua (şö'ua)?
Dinliyor musun (musunuz)?
ОдэIуа (шъодэIуа)?
Wode'ua (şöde'ua)?
Hele bir dinle!
Моу зэ къэдаIу (укъэдаIу)!
Mowu ze kheda'u (wukheda'u)!
Hele bir dinleyin!
Моу зэ шъукъэдаIу!
Mowu ze şükheda'u!
 
 
 
 
 
 
RİCA
КIЭЛЪЭIУН
Ç'ELHE'UN
Girebilir miyim?
Сыкъихьанэу хъущта?
Sıkhihanewu xhuşta?
Bana yardım edebilir misin (misiniz)?
УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)?
Wukhızde'apı'aşüna (şükhızde'apı'aşüna)?
Bana ... verir misin (misiniz) lütfen?
…-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум?
…-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?
Beni bekle (bekleyiniz) lütfen
Моу, къысажэба (шъукъысажэба)
Mowu, khısajjeba (şükhısajjeba)
Sigara içilebilir mi?
Тутын ущешъо хъущта?
Tutın wuşéşö xhuşta?
Tiyatroya seni davet etmeyi istiyorum
Театрэм укъезгъэблэгъэнэу сыфай
Téatrem wukhézğebleğenewu sıfay
Tiyatroya sizi davet etmeyi istiyorum
Театрэм шъукъезгъэблэгъэнэу сыфай
Téatrem şükhézğebleğenewu sıfay
Lokantaya seni davet etmeyi istiyorum
ШхапIэм укъезгъэблэгъэнэу сыфай
Şxap'em wukhézğebleğenewu sıfay
Lokantaya sizi davet etmeyi istiyorum
ШхапIэм шъукъезгъэблэгъэнэу сыфай
Şxap'em şükhézğebleğenewu sıfay
Memnuniyetle
Сигуапэу / Сигопэ дэдэу
Siguapewu / Sigope dedewu
Beni davet ettiğinden dolayı için sağol, ama o vakitlerde işlerim olacak
Сызэребгъэблагъэрэм пае тхьауегъэпсэу, ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых
Sızerébğeblağerem payé thawuéğepsewu, awu a wuaxhtem ofxer si'eştıx
Beni davet ettiğinizden dolayı için sağolun, ama o vakitlerde işlerim olacak
Сызэрежъугъэблагъэрэм пае тхьашъуегъэпсэу, ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых
Sızeréjüğeblağerem payé thaşüéğepsewu, awu a wuaxhtem ofxer si'eştıx
Nerede (ne zaman) görüşeceğiz?
Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта?
Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?
Bu vakit sizin için uygun mu?
Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)?
Mı wuaxhter khıwok'ua (khışök'ua)?
Olaki yanınızda bugece beni yatırman (yatılı alman) mümkün (senin) mü?
ЗыгорэкIэ шъуадэжьы нычэпэ сибгъэлъын пдъэкIына?
Zıgoreç'e şüadejı nıçepe sibğelhın plheç'ına?
Olaki yanınızda bugece bizi yatırman (yatılı alman) mümkün (senin) mü?
ЗыгорэкIэ шъуадэжьы нычэпэ тибгъэлъын пдъэкIына?
Zıgoreç'e şüadejı nıçepe nibğelhın plheç'ına?
Mümkün (benim için), (bizim) evimizde yatarsınız diyorsanız sizin elinizde, buyrun
СлъэкIыщт, тиунэ шъулъын шъуIомэ шъфит, шъукъеблагъэх
Slheç'ışt, tiwune şülhın şü'ome şüfit, şükhéblağex
Gir (girin) (otur (oturun)), lütfen
Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба))
Mowu, yiheba (şüiheba) (khet'ısba (şükhet'ısba))
 
 
 
RAZI OLMA, REDDETME
ЕЗЭГЪЫН, ФЭМЫДЭН
YÉZEĞIN, FEMIDEN
Olur
Хъун
Xhun
Olmaz
Хъунэп
Xhunep
İyi
Дэгъу
Değu
Evet
Ары
Arı
Hayır
Хьау
Hawu, Hau'
İyi, olur (tamam)
Дэгъу, хъун
Değu, xhun (tamam)
Öyle durum(u)
Ары зэрэщытыр
Arı zereşıtır
Katılıyorum / Razı oluyorum
Десэгъаштэ / сыкъезэгъы
Déseğaşte / sıkhézeğı
Sana katılıyorum (size katılıyorum)
Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ)
Khıbdéseğaşte (khıjüdéseğaşte)
Memnuniyetle
Сигуапэу
Siguapewu
Bundan (dolayı) razıyım
МыщкIэ сыкъезэгъы
Mışç'e sıkhézeğı
Harika fikir!
Гупшысэ шIагъу!
Gupşıse ş'ağu!
İlginç fikir!
Гупшысэ гъэшIэгъон!
Gupşıse ğeş'eğon!
Bu bence rahatlatıcı
Мыр сэркIэ тынчыгъу
Mır serç'e tınçığu
Öyle tabii
Ары адэ
Arı ade
Öyledir tabii
Арыщтын адэ
Arıştın ade
Öyledir (sanırım )
Арыщтын
Arıştın
Haklısın (haklısınız)
Узаф (шъузаф)
Wuzaf (şüzaf) / Wuterez (şüterez)
Doğrusun (doğrusunuz)
Утэрэз (шъутэрэз)
Wuterez (şüterez)
Doğru.
Тэрэз
Terez
Doğrudur
Тэрэз дэд
Terez ded
Doğru değil
Тэрэзэп
Terezep
Doğru değil
Тэрэз дэдэп
Terez dedep
Yanlış.
Пхэндж
Pxenc
Gerçek
Шъыпкъэ
Şşıpkhe
Gerçek değil
Шъыпкъэп
Şşıpkhep
Gerçek değil
Шъыпкъэ дэдэп
Şşıpkhe dedep
Yalan
ПцIы
Pts'ı
Hayır, teşekkür ederim
Хьау, тхьауегъэпсэу
Hawu, thawuéğepsewu
Hayır, maalesef yapamam
Хьау, гухэкI нахь мышIэми сфэшIэщтэп
Hawu, guxeç' nah mış'emi sfeş'eştep
Bende senin gibi düşünüyorum
Сэри ощ федэ сегупшысэ
Seri woş féde ségupşıse
Bu konuda sana tamamen katılmıyorum
Мы IофымкIэ тIэкIу къыбдезгъаштэрэп
Mı ofımç'e t'ek'u khıbdézğaşterep
Bu konuda size tamamen katılmıyorum
Мы IофымкIэ тIэкIу къыжъудезгъаштэрэп
Mı ofımç'e t'ek'u khıjüdézğaşterep
Bu konuda size tamamen katılmıyoruz
Мы IофымкIэ тIэкIу къыжъудедгъаштэрэп
Mı ofımç'e t'ek'u khıjüdédğaşterep
Bu konuda seninle aynı fikirde değilim
Мы IофымкIэ орырэ тыгузэтефэрэп
Mı ofımç'e worıre tıguzetéferep
Bu konuda sizinle aynı fikirde değilim
Мы IофымкIэ шъорырэ тыгузэтефэрэп
Mı ofımç'e şörıre tıguzetéferep
Bu konuda sizinle aynı fikirde değiliz
Мы IофымкIэ шъорырэ тыгузэтефэрэп
Mı ofımç'e şörıre tıguzetéferep
Hayır, öyle değil durum(u)
Хьау, арэп зэрэщытыр
Hawu, arep zereşitır
Tam tersi (aksi)!
Зэпырыгъэзагъэу!
Zepırığezağewu!
Ben kabul etmiyorum
Сэ здэрэп
Se zderep
Razıyım (razıyız)
Сырыраз (тырыраз)
Sırıraz (tırıraz)
Razıyım (razıyız)
Cыкъезэгъы (тыкъезэгъы)
Sıkhézeğı (tıkhézeğı)
Razı değilim (değiliz)
Сырыразэп (тырыразэп)
Sırırazep (tırırazep)
Razı değilim (değiliz)
Сыкъезэгъырэп (тыкъезэгъырэп)
Sıkhézeğırep (tıkhézeğırep)
Hata yapıyorsun (yapıyorsunuz)
Ухэукъо (шъухэукъо)
Wuxewukho (şüxewukho)
Özür dilerim, ama işlerim var(lar)
Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх
Khısfeğeğu, awu ofxer si'ex
İmkanım yok
Амал сиIэп
Amal si'ep
Tasalanma (tasalanmayın)
УмыгумэкI (шъумыгумэкI)
Wumıgumeç' (şümıgumeç')
Endişelenme (endişelenmeyin)
УмыгуIа (шъумыгуIа)
Wumıgu'a (şümıgu'a)
Zora (sıkıntıya) girme (girmeyin)
Земыгъэз (зешъумыгъэз)
Zémığez
Zora (sıkıntıya) sokma (beni)
Семыгъэз
Sémığez
Zora (sıkıntıya) sokmayın (beni)
Сешъумыгъэз
Séşümığez
Zora (sıkıntıya) sokma (bizi)
Темыгъэз
Témığez
Zora (sıkıntıya) sokmayın (bizi)
Тешъумыгъэз
Téşümığez
 
 
 
ÜZÜNTÜ, ACIMA
ГУКЪАУ, ГУР ФЭГЪУН
GUKHAWU, GUR FEĞUN
Kalbim acıyor(ona) / Üzülüyorum
Сыгу егъу
Sıgu yéğu
Üzüldüm
Сыгу егъугъ
Sıgu yéğuğ
Üzüldük
Tыгу егъугъ
Tıgu yéğuğ
Çok üzülüyorum
Лъэшэу сыгу къео
Lheşewu sıgu khéwo
Çok üzüldüm
Лъэшэу сыгу къеуагъ
Lheşewu sıgu khéwuağ
Bu husustan çok üzülüyorum
Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео
Mış feşşç'e lheşewu sıgu khéwo
Ben umudumu tamamen yitirdim
Лъэшэу сыгу кIодыгъ
Lheşewu sıgu k'odığ
Sana (size) acıyorum
Сыгу къыпфэгъу (къышъуфэгъу)
Sıgu khıpfeğu (khışüfeğu)
Öylece olanlardan için çok üzülüyorum
Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео
Awuştewu zerexhuğem payé lheşewu sıgu khéwo
 
 
 
ÖZÜR DİLEME
ФЭГЪЭГЪУН
FEĞEĞUN
Gücenme bana lütfen!
Губгъэн къысфэмышI!
Gubğen khısfemış'!
Gücenmeyiniz bana lütfen!
Губгъэн къысфэшъумышI!
Gubğen khısfeşümış'!
Bağışla (affet) beni / Özür dilerim senden
Къысфэгъэгъу
Khısfeğeğu
Bağışlayınız beni / Özür dilerim sizden
Къысфэжъугъэгъу
Khısfejüğeğu
Seni rahatsız ettim mi?
УзгъэгумэкIыгъа?
Wuzğegumeç'ığa?
Sizi rahatsız ettim mi?
ШъузгъэгумэкIыгъа?
Şüzğegumeç'ığa?
Seni de rahatsız ediyorum
Ори усэгъэгумэкIы
Wori wuseğegumeç'ı
Sizi de rahatsız ediyorum
Шъори шъусэгъэгумэкIы
Şori şüseğegumeç'ı
Seni rahatsız (huzursuz) ettiğim için beni bağışla
УзэрэзгъэгумэкIыгъэмкIэ къысфэгъэгъу
Wuzerezğegumeç'ığemç'e khısfeğeğu
Sizi rahatsız (huzursuz) ettiğim için beni bağışlayın
ШъузэрэзгъэгумэкIыгъэмкIэ къысфэжъугъэгъу
Şüzerezğegumeç'ığemç'e khısfejüğeğu
Seni huzursuzlandıran bu durum için beni affet
УзэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэгъэгъу
Wuzerezığegumeç'ıremç'e khısfeğeğu
Sizi huzursuzlandıran bu durum için beni affediniz
ШъузэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэжъугъэгъу
Şüzerezığegumeç'ıremç'e khısfejüğeğu
İşinden alıkoydurduğum için affet beni
УиIофшIэн зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу
Wui'ofş'en zerezepızğewuremç'e khısfeğeğu
İşinizden alıkoydurduğum için affediniz beni
ШъуиIофшIэн зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэжъугъэгъу
Şüi'ofş'en zerezepızğewuremç'e khısfejüğeğu
Telaşlı durumumdan (geciktiğim) dolayı affet beni
СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу
Sıkhızeregujüağemç'e khısfeğeğu
Telaşlı durumumdan (geciktiğim) dolayı affediniz beni
СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу
Sıkhızeregujüağemç'e khısfejüğeğu
Telaşeliğimi bağışla (beni)
Къысфэгъэгъу сыкъызэрэгужъуагъэр
Khısfeğeğu sıkhızeregujüağer
Telaşeliğimizi bağışla (bizi)
Къытфэгъэгъу тыкъызэрэгужъуагъэр
Khıtfeğeğu tıkhızeregujüağer
Telaşeliğimi bağışlayın (beni)
Къысфэжъугъэгъу сыкъызэрэгужъуагъэр
Khısfejüğeğu sıkhızeregujüağer
Telaşeliğimizi bağışlayın (bizi)
Къытфэжъугъэгъу тыкъызэрэгужъуагъэр
Khıtfejüğeğu tıkhızeregujüağer
Yanlışlığımı (hatalı durumumu) bağışla (beni)
Къысфэгъэгъу сэ сыкъызэрэхэукъуагъэр
Khısfeğeğu se sıkhızerexewukhuağer
Yanlışlığımızı (hatalı durumumuzu) bağışla (bizi)
Къытфэгъэгъу тэ тыкъызэрэхэукъуагъэр
Khıtfeğeğu te tıkhızerexewukhuağer
Yanlışlığımı (hatalı durumumu) bağışlayın (beni)
Къысфэжъугъэгъу сэ сыкъызэрэхэукъуагъэр
Khısfejüğeğu se sıkhızerexewukhuağer
Yanlışlığımızı (hatalı durumumuzu) bağışlayın (bizi)
Къытфэжъугъэгъу тэ тыкъызэрэхэукъуагъэр
Khıtfejüğeğu te tıkhızerexewukhuağer
Seni beklettiğim için beni bağışla
УкъызэрэзгъэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу
Wukhızerezğejjağemç'e khısfeğeğu
Sizi beklettiğim için beni bağışlayın
ШъукъызэрэзгъэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу
Şükhızerezğejjağemç'e khısfejüğeğu
Sana beni bekleten durumdan için beni affet
УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу
Wukhızeresejjağemç'e khısfeğeğu
Size beni bekleten durumdan için beni affediniz
ШъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу
Şükhızeresejjağemç'e khısfejüğeğu
Söze karıştığımdan dolayı beni effet
СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу
Sıkhızerexeguşı'eremç'e khısfeğeğu
Söze karıştığımdan dolayı beni effediniz
СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэжъугъэгъу
Sıkhızerexeguşı'eremç'e khısfejüğeğu
Sözünü keseceğim, uygunsuzluk gütmeden (ayıp etmeyeyim)
УигущыIэ зэпызгъэущт, емыкIу сымышI
Wuiguşı'e zepızğewuşt, yémık'u sımış'
Kalbini (kalbinizi) kırmak istememiştim
Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп
Wugu (şügu) xezğeç'ınewu sıfayağep
Suçum değil / Benim suçum yok
Силажьэп / Силажьэ хэлъэп
Silajep / Silaje xelhep
O benim suçum (hatam)
Ар сэ силажь
Ar se silaj
Bu benim suçum (hatam)
Мыр сэ силажь
Mır se silaj
Kızma (alınma, darılma)
Умыгубж (зымыгъэгус)
Wumıgubjj (zımığegus)
Kızmayın Allah aşkına!
Тхьэм пае шъумыгубж!
Them payé şümıgubjj!
Herşey yolunda mı?
ЗэкIэ тэрэза?
Zeç'e tereza?
Sizi inciltmek istemedim
Шъугу хэзгъэкIынэу сыфэягъэп
Şügu xezğeç'ınewu sıfeyağep
Gelemeyebilirim de (belki)
СыкъэмыкIошъункIи хъун
Sıkhemık'oşünç'i xhun
Bağışla (beni) elimden gelmez
Къысфэгъэгъу сэ сфэлъэкIыщтэп
Khısfeğeğu se sfelheç'ıştep
Bağışla (bizi) elimizden gelmez
Къытфэгъэгъу тэ тфэлъэкIыщтэп
Khıtfeğeğu te tfelheç'ıştep
Bağışlayın (beni) elimden gelmez
Къысфэжъугъэгъу сэ сфэлъэкIыщтэп
Khısfejüğeğu se sfelheç'ıştep
Bağışlayın (bizi) elimizden gelmez
Къытфэжъугъэгъу тэ тфэлъэкIыщтэп
Khıtfejüğeğu te tfelheç'ıştep
Bağışla (beni) olmaz
Къысфэгъэгъу хъущтэп
Khısfeğeğu xhuştep
Bağışla (bizi) olmaz
Къытфэгъэгъу хъущтэп
Khıtfeğeğu xhuştep
Bağışlayın (beni) olmaz
Къысфэжъугъэгъу хъущтэп
Khısfejüğeğu xhuştep
Bağışlayın (bizi) olmaz
Къытфэжъугъэгъу хъущтэп
Khıtfejüğeğu xhuştep
 
 
 
KUTLAMALAR, DİLEKLER
ЗЭФЭГУШIОНХЭР
ZEFEGUŞ'ÖNXER
Bayram dolayısıyla seni kutlarım (senin için seviniyorum)
МэфэкI мафэмкIэ сыпфэгушIо!
Mefeç' mafemç'e sıpfeguş'ö
Bayram dolayısıyla sizi kutlarım (sizin için seviniyorum)
МэфэкI мафэмкIэ сышъуфэгушIо!
Mefeç' mafemç'e sışüfeguş'ö
Doğduğun gün için seni kutlarım
Укъызыхъугъэ мафэмкIэ сыпфэгушIо!
Wukhızıxhuğe mafemç'e sıpfeguş'ö
Doğduğunuz gün için sizi kutlarım
Шъукъызыхъугъэ мафэмкIэ сышъуфэгушIо!
Şükhızıxhuğe mafemç'e sışüfeguş'ö
Başarın için dua (senin için) ediyorum
ГъэхъагъэшIу уиIэнэу сыпфэлъаIо
Ğexhağeş'ü wui'anewu sıpfelha'o
Başarınız için dua (sizin için) ediyorum
ГъэхъагъэшIу шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо
Ğexhağeş'ü şüi'anewu sışüfelha'o
Üniversiteye girdiğin için seni kutluyorum (adına seviniyorum)
Университетым узэрэкIэхьагъэмкIэ сыпфэгушIо
Üniversitem wuzereç'ehağemç'e sıpfeguş'ö
Okulu bitirdiğin için seni kutluyorum
ЕджапIэр къызэрэуухыгъэмкIэ сыпфэгушIо
Yécaper khızerewuwuxığemç'e sıpfeguş'ö
Yeni işin uğurlu olsun
Уи IофыкIэ мафэ охъу
Wui ofıç'e mafe woxhu
Yeni görevin uğurlu (kutlu) olsun
Уи IэнэтIакIэ (IэнатIэ + кIэ) мафэ охъу
Wui anat'aç'e (anat'e + ç'e) mafe woxhu
Yeni yılın uğurlu (kutlu) olsun
ЫлъэсыкIэр мафэ пфэхъу
Yılhesıç'er mafe pfexhu
Yeni yılınız uğurlu (kutlu) olsun
ЫлъэсыкIэр мафэ шъуфэхъу
Yılhesıç'er mafe şüfexhu
İyi (güzel) nasipli ol (olunuz)
НасыпышIо охъу (шъохъу)
Nasıpış'ö woxhu (şöxhu)
Sağlık bul (bulunuz)
Псэуныгъэ огъот (шъогъот)
Psewunığe woğot (şöğot)
Zamanını iyi geçir
Уиуахътэр тэрэзэу егъэкIокI
Wuiwuaxhter terezewu yéğek'oç'
Zamanınızı iyi geçirin
Шъуиуахътэр тэрэзэу ежъугъэкIокI
Şüiwuaxhter terezewu yéjüğek'oç'
Dinlenme zamanını (iznini) iyi geçir
Уигъэпсэфыгъор тэрэзэу егъэкIокI
Wuiğepsefığor terezewu yéğek'oç'
Dinlenme zamanınızı (izninizi) iyi geçirin
Шъуигъэпсэфыгъор тэрэзэу eжъугъэкIокI
Şüiğepsefığor terezewu yéjüğek'oç'
Tatilini iyi geçir
Уигъэпсэфыгъор тэрэзэу егъэкIокI
Wuiğepsefığor terezewu yéğek'oç'
Tatilinizi iyi geçirin
Шъуигъэпсэфыгъор тэрэзэу eжъугъэкIокI
Şüiğepsefığor terezewu yéjüğek'oç'
Bayramın kutlu olsun
УимэфэкI мафэ пфэхъу
Wuimefeç' mafe pfexhu
Bayramınız kutlu olsun
ШъуимэфэкI мафэ шъуфэхъу
Şüimefeç' mafe şüfexhu
Bayramını iyi geçirmeni dilerim
УимэфэкIыр тэрэзэу егъэкIокI
Wuimefeç'ır terezewu yéğek'oç'
Bayramınızı iyi geçirmenizi dilerim
ШъуимэфэкIыр тэрэзэу ежъугъэкIокI
Şüimefeç'ır terezewu yéjüğek'oç'
Ramazan Bayramınız kutlu olsun
НэкIмазэ мэфэкIыр (бирамыр) мафэ шъуфэхъу
Neç'maze mefeç'ır mafe şüfexhu
Kurban Bayramınız kutlu olsun
Къурмэн мэфэкIыр (бирамыр) мафэ шъуфэхъу
Khurmen mefeç'ır mafe şüfexhu
Evlendiğin için kutluyorum (erkeğe)
КъызэрэпщагъэмкIэ сыпфэгушIо
Khızerepşağemç'e sıpfeguş'ö
Evlendiğin için kutluyorum (kadına)
УзэрэдэкIуагъэмкIэ сыпфэгушIо
Wuzeredek'uağemç'e sıpfeguş'ö
Evlendiğiniz için sizi kutluyorum
ШъукъызэрэщагъэмкIэ сышъуфэгушIо
Şükhızereşağemç'e sışüfeguş'ö
Evlendiğiniz için sizi kutluyorum
Унагъо шъузэрэхъугъэмкIэ сышъуфэгушIо
Wunağo şüzerexhuğemç'e sışüfeguş'ö
Mutluluklar (mutlu olmanız için) diliyorum (dua ediyorum)
Шъузэдэтхъэнэу сышъуфэлъаIо
Şüzedetxhenewu sışüfelha'o
Mutluluklar dilerim
Шъузэдэтхъагъэу гъашIэр ежъугъэкIокI
Şüzedetxhağewu ğaş'er yéjüğek'oç'
Gupse'nin doğumu için sizi kutluyorum
Гупсэ къызэрэхъугъэмкIэ сышъуфэгушIо
Gupze khızerexhuğemç'e sışüfeguş'ö
Allah uzun ömür versin
Тхьэм гъашIэ кIыхьэ ешI
Them ğaş'e ç'ıha yéş'
Allah analı-babalı büyütsün
Тхьэм янэ-ятэ шъхьэщытэу къегъэхъу
Them yane-yate şşhaşıtewu khéğexhu
İyi yolculuklar!
Гъогу маф!
Ğogu maf!
Kalbindekilerin adına olması için (senin için) duacıyım
Уигухэлъхэр къыбдэхъунэу сыпфэлъаIо
Wuiguxelhxer khıbdexhunewu sıpfelha'o
Kalbinizdekilerin adınıza olması için duacıyım
ШъуигухэлъхэркъыжъудэхъунэусышъуфэлъаIо
Şüiguxelhxer khıjüdexhunewu sışüfelha'o
 
 
 
BUYUR ETMEK, DAVET ETMEK
КЪЕГЪЭБЛЭГЪЭН
KHÉĞEBLEĞEN
Buyur (hoş geldin, misafir konuk ol)
Къеблагъ
Khéblağ
Buyrun (hoş geldiniz, misafir konuk olun)
Шъукъеблагъ
Şükhéblağ
İçeri gir (girin) (davet eden içerde, edilen dışarda ise)
Къихь (шъукъихь)
Khih (şükhih)
İçeri gir (girin) (davet eden dışarda, edilen de dışarda ise)
Ихь (шъуихь)
Yih (şüyih)
Gir (girin) (otur (oturun)), lütfen
Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба))
Mowu, yiheba (şüiheba) (khet'ısba (şükhet'ısba))
Git (gidin)
КIо (шъукIох)
K'o (şük'ox)
Ayakkabını çıkar (çıkarın)
Цуакъэр зыщых (зыщышъух)
Çüakher zışıx (zışışüx)
Şapkanı çıkar (çıkarın)
ПаIор зыщых (зыщышъух)
Pa'or zışıx (zışışüx)
Ceketini çıkar (çıkarın)
КIакор зыщых (зыщышъух)
Ç'akor zışıx (zışışüx)
Paltonu çıkar (çıkarın)
Палътэур зыщых (зыщышъух)
Palhtewur zışıx (zışışüx)
Otur (oturun)
КъэтIыс (шъукъэтIысых)
Khet'ıs (şükhet'ısıx)
Ye utanma!
Шхэ умыукIыт
Şxe wumıwuç'ıt
Yeyin utanmayın!
Шъушх шъумыукIыт
Şüşx şümıwuç'ıt
Hadi!
НекIо!
Nék'o!
Hadi gidelim
НекIо тыкIон
Nék'o tık'on
Hadi geri (tekrar) gidelim
НекIо тыкIожьын
Nék'o tık'ojın
Hadi gidelim (oraya, belli bir yere)
НекIо тыгъакIу
Nék'o tığak'u
Hadi geri (tekrar) gidelim (oraya, belli bir yere)
НекIо тыгъэкIожь
Nék'o tığek'oj
Hadi oyun oynayalım
НекIо тыждэгун
Nék'o tıcegun
Hadi oyun oynayalım (belli bir oyun)
НекIо тыгъэждэгу
Nék'o tığecegu
Hadi dans edelim
НекIо тыкъэгъашъу
Nék'o tıkheğaşü
Hadi balık avlamaya gidelim
НекIо пцэжъыяшэ тыгъакIу
Nék'o ptsejhıyaşe tığak'u
Hadi ava gidelim
НекIо шакIо тыгъакIу
Nék'o şak'o tığak'u
Hadisene!
НекIоба!
Nék'oba!
Yanıma gel
Садэжь къакIо
Sadej khak'o
Yanımıza gelin
Тадэжь шъукъакIу
Tadej şükhak'u
Ben seni davet (buyur) ediyorum (ettim)
Сэ укъесэгъэблагъэ (укъесэгъэблэгъагъ)
Se wukhéseğeblağe (wukhéseğebleğağ)
Ben onu davet (buyur) ediyorum (ettim)
Сэ къесэгъэблагъэ (къесэгъэблэгъагъ)
Se khéseğeblağe (khéseğebleğağ)
Ben sizi davet (buyur) ediyorum (ettim)
Сэ шъукъесэгъэблагъэ (шъукъесэгъэблэгъагъ)
Se şükhéseğeblağe (şükhéseğebleğağ)
Ben onları davet (buyur) ediyorum (ettim)
Сэ къесэгъэблагъэх (къесэгъэблэгъагъэх)
Se khéseğeblağex (khéseğebleğağex)
Sen beni davet (buyur) ediyorsun (ettin)
О сыкъеоэгъэблагъэ (сыкъеоэгъэблэгъагъэ)
Wo sıkhéwoeğeblağe (sıkhéwoeğebleğağ)
Sen onu davet (buyur) ediyorsun (ettin)
О къеоэгъэблагъэ (къеоэгъэблэгъагъэ)
Wo khéwoeğeblağe (khéwoeğebleğağ)
Sen bizi davet (buyur) ediyorsun (ettin)
О тыкъеоэгъэблагъэ (тыкъеоэгъэблэгъагъэ)
Wo tıkhéwoeğeblağe (tıkhéwoeğebleğağ)
Sen onları davet (buyur) ediyorsun (ettin)
О къеоэгъэблагъэх (къеоэгъэблэгъагъэх)
Wo khéwoeğeblağex (khéwoeğebleğağex)
O beni davet (buyur) ediyor (etti)
сыкъырегъэблагъэ (сыкъыригъэблэгъагъ)
sıkhıréğeblağe (sıkhıriğebleğağ)
O seni davet (buyur) ediyor (etti)
укъырегъэблагъэ (укъыригъэблэгъагъ)
wukhıréğeblağe (wukhıriğebleğağ)
O onu davet (buyur) ediyor (etti)
къырегъэблагъэ (къыригъэблэгъагъ)
khıréğeblağe (khıriğebleğağ)
O bizi davet (buyur) ediyor (etti)
тыкъырегъэблагъэ (тыкъыригъэблэгъагъ)
tıkhıréğeblağe (tıkhıriğebleğağ)
O sizi davet (buyur) ediyor (etti)
шъукъырегъэблагъэ (шъукъыригъэблэгъагъ)
şükhıréğeblağe (şükhıriğebleğağ)
O onları davet (buyur) ediyor (etti)
къырегъэблагъэх (къыригъэблэгъагъэх)
khıréğeblağex (khıriğebleğağex)
Biz seni davet (buyur) ediyoruz (ettik)
Тэ укъетэгъэблагъэ (укъетэгъэблэгъагъ)
Te wukhéteğeblağe (wukhéteğebleğağ)
Biz onu davet (buyur) ediyoruz (ettik)
Тэ къетэгъэблагъэ (къетэгъэблэгъагъ)
Te khéteğeblağe (khéteğebleğağ)
Biz sizi davet (buyur) ediyoruz (ettik)
Тэ шъукъетэгъэблагъэ (шъукъетэгъэблэгъагъ)
Te şükhéteğeblağe (şükhéteğebleğağ)
Biz onları davet (buyur) ediyoruz (ettik)
Тэ къетэгъэблагъэх (къетэгъэблэгъагъэх)
Te khéteğeblağex (khéteğebleğağex)
Siz beni davet (buyur) ediyorsunuz (ettiniz)
Шъо сыкъешъоэгъэблагъэ (сыкъешъоэгъэблэгъагъ)
Şö sıkhéşöeğeblağe (sıkhéşöeğebleğağ)
Siz onu davet (buyur) ediyorsunuz (ettiniz)
Шъо къешъоэгъэблагъэ (къешъоэгъэблэгъагъ)
Şö khéşöeğeblağe (khéşöeğebleğağ)
Siz bizi davet (buyur) ediyorsunuz (ettiniz)
Шъо тыкъешъоэгъэблагъэ (тыкъешъоэгъэблэгъагъ)
Şö tıkhéşöeğeblağe (tıkhéşöeğebleğağ)
Siz onları davet (buyur) ediyorsunuz (ettiniz)
Шъо къешъоэгъэблагъэх (къешъоэгъэблэгъагъэх)
Şö khéşöeğeblağex (khéşöeğebleğağex)
Onlar beni davet (buyur) ediyorlar (ettiler)
сыкъырагъэблагъэ (сыкъырагъэблэгъагъ)
Sıkhırağeblağe (sıkhırağebleğağ)
Onlar seni davet (buyur) ediyorlar (ettiler)
укъырагъэблагъэ (укъырагъэблэгъагъ)
Wukhırağeblağe (wukhırağebleğağ)
Onlar onu davet (buyur) ediyorlar (ettiler)
къырагъэблагъэ (къырагъэблэгъагъ)
Khırağeblağe (khırağebleğağ)
Onlar bizi davet (buyur) ediyorlar (ettiler)
тыкъырагъэблагъэ (тыкъырагъэблэгъагъ)
Tıkhırağeblağe (tıkhırağebleğağ)
Onlar sizi davet (buyur) ediyorlar (ettiler)
шъукъырагъэблагъэ (шъукъырагъэблэгъагъ)
Şükhırağeblağe (şükhırağebleğağ)
Onlar Onları davet (buyur) ediyorlar (ettiler)
къырагъэблагъэх (къырагъэблэгъагъэх)
Khırağeblağex (khırağebleğağex)
Kahvaltıya bize (seni) davet ediyorum
Пчэдыжьышхэм тадэжь уесэгъэблагъэ
Pçedıjışxem tadej wuéseğeblağe
Kahvaltıya bize (sizi) davet ediyorum
Пчэдыжьышхэм тадэжь шъуесэгъэблагъэ
Pçedıjışxem tadej şüéseğeblağe
Öğlen yemeğine bize (seni) davet ediyorum
Щэджэгъуашхэм тадэжь уесэгъэблагъэ
Şeceğuaşxem tadej wuéseğeblağe
Öğlen yemeğine bize (sizi) davet ediyorum
Щэджэгъуашхэм тадэжь шъуесэгъэблагъэ
Şeceğuaşxem tadej şüéseğeblağe
Akşam yemeğine bize (seni) davet ediyorum
Пчыхьэшъхьашхэм тадэжь уесэгъэблагъэ
Pçıheşşhaşxem tadej wuéseğeblağe
Akşam yemeğine bize (sizi) davet ediyorum
Пчыхьэшъхьашхэм тадэжь шъуесэгъэблагъэ
Pçıheşşhaşxem tadej şüéseğeblağe
Düğüne köyümüze (seni) davet ediyorum
Нысащэм тикъуаджэм уесэгъэблагъэ
Nısaşem tikhuacem wuéseğeblağe
Düğüne köyümüze (sizi) davet ediyorum
Нысащэм тикъуаджэм шъуесэгъэблагъэ
Nısaşem tikhuacem şüéseğeblağe
Doğduğum günden dolayı bize seni davet ettim
Сыкъызыхъугъэ мафэм ехьылIагъэу укъесэгъэблагъэ
Sıkhızıxhuğe mafem yéhıl'ağewu wukhéseğeblağe
Doğduğum günden dolayı bize sizi davet ettim
Сыкъызыхъугъэ мафэм ехьылIагъэу шъукъесэгъэблагъэ
Sıkhızıxhuğe mafem yéhıl'ağewu şükhéseğeblağe
Beni davet ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim
Уикъызэрезгъэблэгъагъэм пае тхьауегъэпсэу
Wukhızerézğebleğağem payé thawuéğepsewu
Beni davet ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim
Шъукъызэрезгъэблэгъагъэм пае тхьашъуегъэпсэу
Şükhızerézğebleğağem payé thaşüéğepsewu
Bizi davet ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim
Уикъызэредгъэблэгъагъэм пае тхьауегъэпсэу
Wukhızerédğebleğağem payé thawuéğepsewu
Bizi davet ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim
Шъуикъызэредгъэблэгъагъэм пае тхьашъуегъэпсэу
Şükhızerédğebleğağem payé thaşüéğepsewu
Konukseverliğinden sana teşekkür ederim
СызэрэбгъэшIуагъэмкIэ тхьауегъэпсэу
Sızerebğeş'üağemç'e thawuéğepsewu
Konukseverliğinizden size teşekkür ederim
СызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу
Sızerejüğeş'üağemç'e thaşüéğepsewu
Konukseverliğinden sana teşekkür ederiz
ТызэрэбгъэшIуагъэмкIэ тхьауегъэпсэу
Tızerebğeş'üağemç'e thawuéğepsewu
Konukseverliğinizden size teşekkür ederiz
ТызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу
Tızerejüğeş'üağemç'e thaşüéğepsewu
Sıcak karşılamandan sana teşekkür ederim
Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ тхьауегъэпсэу
Daxewu wukhızerespeğoç'ığemç'e thawuéğepsewu
Sıcak karşılamanızdan size teşekkür ederim
Дахэу шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу
Daxewu şükhızerespeğoç'ığemç'e thaşüéğepsewu
Sıcak karşılamandan sana teşekkür ederiz
Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ тхьауегъэпсэу
Daxewu wukhızeretpeğoç'ığemç'e thawuéğepsewu
Sıcak karşılamanızdan size teşekkür ederiz
Дахэу шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу
Daxewu şükhızeretpeğoç'ığemç'e thaşüéğepsewu
Girebilir miyim?
Сыкъихьанэу хъущта?
Sıkhihanewu xhuşta?
Sigara içilebilir mi?
Тутын ущешъо хъущта?
Tutın wuşéşö xhuşta?
Tiyatroya seni davet etmeyi istiyorum
Театрэм укъезгъэблэгъэнэу сыфай
Téatrem wukhézğebleğenewu sıfay
Tiyatroya sizi davet etmeyi istiyorum
Театрэм шъукъезгъэблэгъэнэу сыфай
Téatrem şükhézğebleğenewu sıfay
Lokantaya seni davet etmeyi istiyorum
ШхапIэм укъезгъэблэгъэнэу сыфай
Şxap'em wukhézğebleğenewu sıfay
Lokantaya sizi davet etmeyi istiyorum
ШхапIэм шъукъезгъэблэгъэнэу сыфай
Şxap'em şükhézğebleğenewu sıfay
Memnuniyetle
Сигуапэу / Сигопэ дэдэу
Siguapewu / Sigope dedewu
Beni davet ettiğinden dolayı için sağol, ama o vakitlerde işlerim olacak
Сызэребгъэблагъэрэм пае тхьауегъэпсэу, ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых
Sızerébğeblağerem payé thawuéğepsewu, awu a wuaxhtem ofxer si'eştıx
Beni davet ettiğinizden dolayı için sağolun, ama o vakitlerde işlerim olacak
Сызэрежъугъэблагъэрэм пае тхьашъуегъэпсэу, ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых
Sızeréjüğeblağerem payé thaşüéğepsewu, awu a wuaxhtem ofxer si'eştıx
 
 
 
 
 
 
 
  Bugün 353776 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=