Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  Ana Sayfa ARVAS
 


    
ARVASILERIN ŞECERELERİ

1.  ADEM Aleyhisselam,  (safiyullah)

2.  ŞİS (ŞİT) Aleyhisselam,
3.  Enuş,

4.  Kiban,

5.  Muhlail,

6.  Yerd,

7.  Ahnuh,

8.  Metuşleh,

9.  Lemk,

10 NUH Aleyhisselam, (Neciyullah)

11. Sam,

12. Erfehşad,

13. Şalih,

14. Ayber,

15. Falih,

16. Rağu,

17. Şaruh,

18. Nahur,

19.Taruh,

  (İbrahim aleyhisselamın babası budur.

 Azer isimli nasipsiz amcası idi ve kâfir idi)

20. İBRAHİM Aleyhisselam,  (Halilullah)

21. İSMAİL Aleyhisselam,

22. Sabit,

23. Kahtan,

24. Ya'rib,

25. Yeşceb,

26. Yerh,

27. Nahur,

28. Makum,

29. Add,

30. Aded,

31. Adnan,

32. Me'ad,

33. Nizar,

34. Mudar,

35. İlyas,

36. Mudrike,

37. Huzeyme,

38. Kinane,

39. Nadr,

40. Malik,

41. Fihr,

42. Galip,

43. Lüvey,

44. Ka'b,

45. Mürre,

46. Kilab,

47. Kusay,

48. Abdimenaf,

49. Haşim,

50. Abdulmuttalib,

51. Abdullah

       ve (alemlerin efendisi, gelmişlerin ve

        geleceklerin en üstünü, rahmeten lil alemin)
52. MUHAMMED ALEYHİSSELAM, 

1.  Hazreti Fatıma (
dolayısı ile Hazreti Ali)
2.  Hazreti Hüseyin  
(radıyallahü anhüm)
3.  İmam-ı Zeynelabidin
4.  Muhammed Bakır
5.  Cafer-i Sadık

(Annesi Ümmi Ferve binti   Muhammed bin Ebubekr-i Sıddık olduğundan, Arvasiler, anne tarafından Ebubekr-i Sıddık Radıyallahu teala anh efendimizin torunu olma şerefi ile de zinetlenmişler. Her şey Allahtan. Allah-u tealaya sayısız nimetleri için sonsuz hamd-ü senalar ve şükürler olsun)
6.  İmam-i Musa Kâzım
7.  İmam-ı Ali Rıza
8.  Musa
9.  Ali Cevad
10. Muhammed
11. Ali
12. Hasan
13. Muhammed
14. Hasan
15. Abdullah
16. Mehdi 
17. Murad
18. İsmail
19. Ahmed
20. Ma'ad
21. Nizar
22. Abdulaziz
23. Mansur
24. Ebu Abdullah
25. Hasan Tahir
26. Hacı Kasım
27.Abdullah
28. Haydar
29. Cemalüddin 
(
Alimüddin, Abdulkadir-i Geylani

Hazretlerinin rahmetullahi aleyh dayısı)
30. Abdulcebbar
31. Hacı Kasım-i Bağdadî
32. Abdulvehhab
33. Abdulaziz
34. İzeddin Abdullah
35. Hacı Kasım-i Bağdadî (Şirvanî)
36. Kutb-i Arvas Muhammed-i Veli
  (ARVAS Köyünün kurucusu)
37. Kemaleddin
38.  Cemaleddin (Alim-i Rabbanî)
39.  İbrahim
40.  Muhammed Şehabeddin
41.  Muhammed Veli
42.  Abdullah

 (Diğer oğlu Seyyid Abdurrahim Arvasi, Büyük Mütefekkir Rahmetli Seyyid Ahmed ARVASI’ nin dedesidir

43.  Seyyid Abdurrahman-i Kutb-i Arvasî

(9 oğlu vardı. Üçünün nesli yok. Diğer evlatları uzun uzun ayrıca anlatılacaktır. Seyyid Fehim Arvasi  kutb-i faik, Seyyid Sibğatullah gavs-i Hizani ve Seyyid Abdulhakim Arvasi Hazretleri -kaddesellahu esrarehumül aziz- kolları ve muhterem evlatları ile şerefli torunları ayrıca sitemizde anlatılacaktır.)
 44. Abdullah 
(Arvas’ta müderris idi. Orada medfundur)
 45. Abdulcelil-i veli

(Gavsi Hizanî Seyyid Sıbğatullah-i Arvasi hazretlerinin kayın pederi)
46. Abdullah
47. Halid
48. Abdulcelil 
49.  Zeynelabidin

         (kardeşleri Hikmetullah ve Abdulmenaf)
          ***
Rahmetullahi aleyhim ecmain)
 **********

50.   Mehmet Salih Arvas 


          
- Bu sitenin sahibi- www.mehmetsaliharvas.tr.gg

         (Abisi Muhsin, kardeşi Mehmed Şerif)
51. Ömer ile Muhammed Arif. (
Kızkardeşleri Rabia ile Nefise hanımlar)


Köyüm, dağlarım, tarla ve bağlarım: Kazanc Köyü Gevaş/Van

Kaynaklar:
 
1. Ehl-i Beyt ve Bazı Secereler. S. Ahmed Arvasi.1988.
2. Evliyalar Ansiklopedisi cild bir  sayfa 198-199
3. İslam Alimleri Ansiklopedisi

4.Arvasın Kurucusu (banisi) Muhammed Kutup ve Mubarek Nesli. Prof Dr. Seyyid Battal Arvasi. Ank. Üniv. Dil Tarih C. Fak. Öğretim üyesi. 2008.
5. O ve Ben. N. Fazıl Kısakürek

6.Seyyid Kasım-ı Bağdadi- Nesep ve Nesli

Malik Ejder Arvas. Ankara. 2008. sayfa 88

  
 
  Bugün 465689 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol